Schild met KatharenKruis
de ".CV." van Hero de Jong
[ hoe m'n leven ooit slecht begon, maar later toch
uiterst waardevol plus zeer nuttig bleek te wezen ]
" CV " = Curriculum Vitae -( de beschrijving van 'n leven
+
een wild avontuur, met levens`bedreigende situaties, was mij niet voorzegd, bij de
overgang van 't atheisme naar het christelijk geloof -- echter, indien je afstamt van
zowel de katharen als de noormannen, moet je nergens vreemd van opkijken -- ja
diverse keren stond m'n leven *op de_rol*, maar 'k kan 't u nog na`vertellen >>>
+
[] !!! >>> met de toets`combinatie : Control.+, vergroot u de TEKST & afbeeldingen <<< []
[] >>> ACTUEEL = Zin en ON'zin over de Tempel te Jeruzalem !? <<< []
[] >>> ACTUEEL = De GRoTE NiEUWE THeOLOGiE onthuld !? <<< []
[] >>> ACTUEEL = 'n Christen, kan maar beter : Vegetarier zijn !? <<< []
[] >>> ACTUEEL = hoe *FAKE* zijn de FAKE nieuws MEDiA !? <<< []
[] >>> ACTUEEL = Een CURSUS, TOETSING van PROFETiE !? <<< []
[] >>> ACTUEEL = 't Stille Geheim v/de BilderbergConferentie !? <<< []
[] >>> ACTUEEL = de sluwe BYBeLverVALSers ONTmaskerd !? <<< []
[] >>> ACTUEEL = `t Klimaat : De Koude IJStijd nadert ons nu !? <<< []
[] >>> ACTUEEL = Chinese DrakenVirus + de grote Lockdown !? <<< []
[] >>> NIET ACTueeL = Mijn zeer Favourite USA`CaRTooNS !!! <<< [].
002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021
022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041
042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061
062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081
082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
+
<><><> in de START_blokken ?
<><><><><><><>toegegeven : veel kinderen in afrika, hadden 't slechter -- maar,
mijn geboorte`stad Amsterdam, was niet`goed voor me -- of ik toen, om die rede, in
een droom//visioen : de verwoesting over deze stad heb zien komen ?... het zou best
kunnen -- mijn leven, bleek getekend door de_toekomst -- deze about`me, is : om u!
duidelijk te maken, dat ... 'n leven wat 'r menselijkerwijs, als "mislukt" uitziet, vanuit
de hemel bezien, als *de WEG omhoog* kan worden beschouwd -- toegegeven, het
*dal der mislukking*, waarin ik (ahw) geboren was ooit, had nogal steile wanden, en
de_weg er`uit, was langgerekt & uiterst moeizaam -- ja doch dit alles, diende om mij
tot *verstandige uit het volk*, te vormen als 'n heuse dienstknecht van God -- zulke
mensen vallen niet op, immers zij hebben dezelfde zorgen als een`ieder ander ....
|
toch zegt Jezus tegen mij : "... leeraars, die heb jij NIET nodig !!..." {1-Johannes}
+
<><><> TERUG naar De OERTIJD !
<><><><><><><> de juiste rede, van het waarom nu publiceren, is de komende
teloorgang van de moderne technologie -- immers, DE wereld (om ons heen), gaat
meer & meer op *een gekkenhuis* gelijken -- waarbij vooral gedoeld, op degenen
die menen, dat : alleen_zij in`staat zouden wezen, om DE wereld goed te besturen
-- de bijbel evenwel laat weten, dat zij allemaal zullen struikelen !! -- en in hun val
nemen zij helaas, de moderne technologie, in hun eigen ondergang mee -- kortom,
dan zullen wij weer rijden op een ezel, plus lezen bij het licht van de olielamp ....
|
[!!!> juist omdat wij ons`zelf, te afhankelijk gemaakt hebben van zulke high`tech,
juist daarom zullen wij (als mensheid), ja weer teruggaan naar : de OERTIJD ....
|
NB : sinds 1982, voorzag ik zulke grote veranderingen -- sinds 1998, begon ik die
veranderingen -(( als *TRENDBREUK* ))- aan een`ieder bekend te maken ....
|
"... de beheersers der wereld, wier macht teloor gaat ..." {Paulus aan Corinthiers}
|
PS : de komende & geplande (alsook door mij voorzegde), burger`oorlog in de
USA, zal 'n eind maken aan DE technologische ontwikkeling -(( dat u 't weet !!
+
! voor de bijbel'freaks > strijk met de pijl-cursor, over de onderstreping in 't bijbel-citaat,
de'plek in de_Bijbel waar zich het_citaat bevindt, wordt dan zichtbaar in uw statusbalk
+
<><><> van m'zelf, had 't niet ge`hoeven !?
<><><><><><><><> kort na de #2e wereldoorlog, was ik er -- 'k was er wel,
maar beschouwde dat toen nog niet als 'n voorrecht -- mijn ouders (eenvoudige
mensen), waren religieus ontspoord -- ze behoorden ooit 's, tot 'n *apostolische*
kerk, echter zij maakten ook allerlei vreemde uitstapjes, naar alternatieve denk^
wijzen -- aldaar, liepen zij achter diverse goeroes aan -- wel zeer logisch, omdat
niemand : enig antwoord op hun diepe vragen had -- tevens, was de gezondheid
van m'n moeder uiterst zwak -- mijn oude pa : was ooit mentaal geknakt, reeds
tijdens & daarna, geheel ten gevolge van die gruwelijke #1e Wereldoorlog ...!!
+
[ zie >>> http://www.GreatWAR.nl
+
[ zie >>> http://www.WereldOorlog1418.nl
+
zelf was 'k 'n rustig & onderzoekend kind -- op mijn #3e verjaardag, gebeurde
het toen, dat mijn moeder en mijn (oudere) broer, mij meenamen naar een zgn
cafetaria, in de Kalverstraat te Amsterdam -- wij gingen er binnen, aan 'n klein
tafeltje zitten -- er werd iets voor mij neergezet : 't was een chocolade`ijstaartje
-( van binnen ijs, van buiten chocola )- m'n moeder zei : "neem toch een hapje",
en mijn broer riep : "dat is lekker !!" -- maar ikzelf snapte niets van dat vreemde
ding daar voor mij -- en trouwens, wat is *lekker* ?... dat woord kende ik nog
helemaal niet !? -- de tijd verstreek, en moeder besloot dat wij huiswaarts zou^
den keren, het taartje onaangeroerd achterlatend -- m'n broer mopperde, maar
m'n moeder was gelukkig -- ja nu wist ze dat haar hartewens in vervulling zou
gaan -((( dwz : ik zou dus later, heel misschien wel ?... een priester worden ?
+
<><><> moeder, was niet een heldin !
<><><><><><> m'n moeder, profeteerde al tijdens de duitse invasie van 1940,
dat er spoedig : een *grote hongersnood* zou gaan uitbreken -- dat werd vervuld
tijdens de zgn *hongerwinter*, van 1944 op 1945 -- evenwel, binnen haar eigen
geloofskring, werd zij als_vrouw, niet serieus genomen -- wel nam z' voorzorgen,
zodat haar gezin niet verhongerde, doch daarentegen juist goed het einde van die
duitse bezetting haalde -- met 'r medegelovigen helaas, verslechtert de verstand^
houding -- deze haat`liefde verhouding met 't godsdienstig gebeuren, hebben m'n
ouders mij op d' een of andere manier -((( via de genen ? )))- aan mij overge`erfd
danwel doorgegeven -- want ik heb er ondertussen, ook al zulk ervaring mee -((
voor mij, is religie : op`zich`zelf nutteloos, en vermeend geloof : idem, maar de
relatie & communicatie met God, is & blijft voor altijd : uiterst belangrijk ....
|
PS : mijn moeder, was 'n heel bijzondere vrouw -- dwz : ze praatte, te`weinig !?
+
<><><> de Relatieve Armoede
<><><><><><><> het was die goede oude tijd, waarin bvb de_was nog met
de_hand werd gedaan -- de tijd waarin men nog de kolenkachel brandde, en de
olielamp scheef_hing, indien zowel beide : de reserve lampolie als 't huishoud^
geld, op! waren -- want de pit of lont, hing in het reservoir altijd naar een! kant,
dwz : van de vul`opening af, en door de lamp scheef te hangen, kon de pit het
laatste beetje olie opzuigen -((( men leende dan 'n kopje olie van de buren ....
|
NB : ook m'n eigen moeder, zag ik in 1952 nog zwoegen met een tobbe & een
wringer, om de_was te doen, die meestal wel_droog, maar ook wel eens niet_!
droog werd -- de relatieve armoede, werd toen niet als bedreigend ervaren ....
|
PS : pas in de #2e klas van de lagere school, leerde ik wat *kou*(=koude) was
-- tot die tijd, kende ik zelfs het woord *kou* niet -((( uiteraard, weet ik dat nu
dus wel -- misschien, zitten tegenwoordig veel dingen *tussen onze oren* [:-)
+
<><><> ja, een stukje Familie_Historie
<><><><><><><><> hoe was 't ooit begonnen ? -- mijn opa, was aannemer in de
bouw -- vlak voor 't begin van de #1e wereldoorlog, bouwde hij stationnetjes aan de
spoorlijn naar Maastricht -(( je herkent ze direct, want bijna alles wat m'n opa heeft
gebouwd, staat nu op de monumenten lijst ))- de rijksbouwmeester : Daniel Knuttel,
werd toen zijn vriend -- vervolgens vroeg Knuttel, of mijn opa ""een geveltje"" wilde
doen, in de Stationsstraat 60 te Maastricht -- opa, haalde zijn gezin naar Maastricht,
en begon aan het project van z'n leven -((( het eindresultaat ervan, ziet u daar >>>
+
<> Politiebureau & Postkantoor, Stationsstraat 60, Maastricht
+
NB : gegevens omtrent de bouw & herbouw, zijn hopeloos incompleet & onjuist
-- zeker van dit object, hadden die gegevens nog volledig bewaard moeten zijn !?
-(( van 't tegelijkertijd gebouwde Statenstraat 4, zijn die gegevens er nog`wel ....
|
mijn pa, toen nog een scholier, genoot van Maastricht, en had de mooiste tijd van
z'n leven -- opa maakte zelf de tekeningen, timmerde het houtwerk, en had #twee
metselaars in dienst -- vanaf de bovenste steiger (( het torentje )) keek je toen nog
uit over Belgie -- hoe 't oorspronkelijke gebouw 'r ooit uitzag weet niemand meer,
maar terwijl alle gebruikers (( de politie, posterijen & kantoor huurders )), gewoon
op hun plek bleven, moest de buitenkant herbouwd -- helaas kwamen er flink wat
gebreken aan het licht, zodanig dat : het veel goedkoper was geweest, om de boel
eerst compleet te slopen, plus daarna weer geheel nieuw op te bouwen !? -- maar,
Knuttel (( die zelf 't pompeuze hoofdpostkantoor bouwde, aan de Statenstraat 4 ))
had plechtig beloofd te tekenen, voor de forse! overschrijdingen, bij de renovatie
van Stationsstraat 60 -((( doch in dat jaar 1914, sloeg het onheil : dubbel toe ....
+
<><><> die verwoestende OORLOG !
<><><><><><><><> vanaf 't torentje, kon je de rookpluimen van de granaten
(in Belgie) zien -- mijn pa toen, zoog alle berichten over die absurde oorlog, heel
diep in zich op, en werd er compleet! door overheerst -- dtg zou hij zakken, voor
z'n diploma bouwkunde -( naderhand, werd hij een verbitterd mens )- en de twee
metselaars, zij wilden loonsverhoging, en klaagden zo`eind 1914, dat : "de kogels
hun om de oren floten" -((( berucht in die tijd was het verhaal van de bouwvakker
die met een biljet van #10 gulden, z'n sigaar aanstak )))- ondertussen, had Knuttel
ook`zelf flink overschreden, bij de bouw van z'n pompeuze hoofdpostkantoor, en
om z'n eigen carriere te redden, sprak hij met de wethouders af, dat hij : niet! zou
tekenen voor de overschrijdingen van mijn opa -- en als Stationsstraat 60, in 1915
gereed komt, is opa : ineens niet welkom bij de feestelijke opening -- want, er zou
zomaar *een conflict* zijn !? -- m'n opa verhuisde terug naar Amsterdam -- maar,
de twee metselaars die zoveel kogels hadden horen fluiten (??), nam hij als getuige
mee -- de rechters in Amsterdam, die deze #1e wereldoorlog via de krant gevolgd
hadden, wisten gelukkig weinig van ballistiek -- de advocaat van Maastricht, zeker
wel, doch deze was gesignaleerd in de rosse buurt, en verscheen niet op de zitting
-- met d' metselaars als oorlogs'getuige, eiste m'n opa toen #40.000 gulden wegens
oorlogs`gevaar -- de rechters gaven 'm gelijk waarna 't faillissement was afgewend
-- helaas, boze wethouders in Maastricht, vernietigden elk stukje papier waarop de
naam van De Jong zich bevond, ook de bouwtekeningen, ja zelfs de gegevens, uit
de burgerlijke stand (waar 't gezin woonde), waardoor de bouw_historie verloren!
ging -- evenzo kwam 't nooit meer goed, tussen mijn opa en Daniel Knuttel ....
|
NB : die # 40.000 gulden ( in 't jaar 1915 ), is gelijk aan heden # 836.000 euro_!!
+
<><><> Amsterdam, blijft Amsterdam !
><><><><><><><><><> aannemers in Amsterdam, verdienden reuze goed aan
de opdrachten van de duitse bezetter, tussen mei 1940 & mei 1945 -- slechts een!
aannemer, deed daar niet aan mee : mijn opa -- hij was reuze slim, dus : hij kwam
in financieel opzicht, goed door deze jaren heen -- terstond na de bevrijding, werd
hij door premier Drees-(senior), benoemd tot : de inspecteur der wederopbouw, te
Amsterdam -( een "gouden" tijd ? )- evenwel, dreigde 'r 'n complete volksopstand,
als vanuit de haven van Rotterdam, de toen`nog zeer invloedrijke *communisten*
met behulp van 'n staking, geheel nederland wilden gaan plat`leggen -- opa echter,
gaf toen een slim advies aan Drees, om de grote ontevredenheid der burgers, weg
te nemen -- A : verbiedt terstond alle huurverhogingen ((( de mensen werden toen
uitgebuit door : de *huis_bazen* ))), en B : plan in hoog tempo, de bouw van veel
huurwoningen ((( de woningnood was toen gigantisch ))) -- alzo geschiede, en ons
land kon toen "met vereende krachten", weer verder aan DE weder`opbouw ....
+
<><><> over : genen & VOOR`ouders
><><><><><><><> mijn precieze afstamming ?... de hemel weet het !! -- het
werd mij zo in de loop der tijd duidelijk, dat ik via de hugenoten, afstam van de
katharen -- plus als geboren amsterdammer, ook 'n beetje van de noormannen ?
-(( de katharen, zij waren erg naief & eigenwijs, de noormannen nieuwsgierig ))-
evenwel, had opa het te`hoog in z'n bol -- want, als ooit mijn pa thuiskwam met
het meisje wat dus mijn moeder zou worden, werd zij door opa verworpen -- pa
trouwde toch met haar, echter de gevolgen waren desastreus : m'n zus werd ziek
en m'n broer opstandig -- ik`zelf als 't na`komertje, werd atheistisch opgevoed --
ja, op m'n 14e jaar, beschikte ik over een *atheistische_verklaring*, waarmee ik
op de universiteit van Moskou, de #1e prijs had kunnen winnen !? -( snapt u ? )-
helaas werd mij, maar weinig! opleiding vergund, en ik bracht vele jaren door, in
armoede -- voorbeeld : wandelt u zonder geld, van 't Stadionplein in Amsterdam,
naar de Albert_Cuyp markt -- probeer aldaar 'n kilo rotte bananen te krijgen van
de kooplieden, of keer alsnog met 'n lege maag retour -- onder gunstiger omstan^
digheden, zou ik hebben gestudeerd, voor vulkanoloog -( een beroep, dat precies
bij mij past )- voor theologie, zou ik zeker`niet gegaan zijn, want van_nature ben
ik niet religieus of godsdienstig -- ik dacht : God wil slechts met gelovige mensen
van doen hebben -- maar in werkelijkheid, zoekt God naar mensen die wat doen
-- mensen, die wat willen doen voor Zijn goede zaak, en die gefixeerd wezen op
wat : Hij zegt & Hij wil -(( dus niet op wat de_mensen 'r van maken ))- derhalve
ontging mij, dat : God reeds invloed uitoefende op m'n bescheiden leventje ....
+
+
 De GESCHIEDENIS van De TOEKOMST
+
<><><> mijn 1e_Roepings`visioen
><><><><><><><>het gebeurde toen ik #5 jaar oud was -- ik droomde, dat
ik met m'n kameraadjes speelde -- ineens kwam 'r uit de richting van Schiphol,
een rode lucht opzetten -- het was ahw *een deken van vuur*, welk langzaam
over Amsterdam heen`schoof -- onder deze vuurdeken, was de_DOOD -- m'n
kameraadjes, vluchten terstond hun huizen in, maar ik stond vast aan de grond
-- ik moest het weerstaan, 'r evenwel niet in`onder gaan -- zulke visioenen gaan
nooit & te nimmer uit je geheugen weg -- deze was dus ahw mijn #1e roepings^
visioen -- kort hierna, volgden nog twee Kafka`achtige dromen betreft de grote
verdrukking als waarvoor de bijbel reeds #1000'en jaren geleden waarschuwde
-- later, volgde nog een droom waaruit bleek dat wij mensen weer zullen terug^
keren naar *de Oertijd* (ahw), en wij ook weer het hapje zullen zijn van grote
reptielen op aarde -(( nog later, bleek het dus allemaal in de bijbel te staan ....
|
PS : was dit`alles reeds misschien alvast, 'n morele TEST, voor veel_later ...?
+
<><><> 't ging effe niet_! zo geweldig ?
><><><><><><> hier niet_vermeld, is de periode waarin ik geheel op m'zelf
aangewezen was, noch op ook maar ie`mand kon terugvallen -- 'n treurige tijd,
waar`in ik wel probeerde mijn leven te vinden, maar mijn leven niet vond ....
|
NB : hoewel hoogbegaafd, mistte ik de aansluiting bij de wereld der denkers --
en hoewel inventief, mistte ik de aansluiting bij 't wereldje der doeners -- maar,
telkens klonk die innerlijke stem, die sprak dat 'r 'n betere tijd gaat komen ....
|
PS : zo bestonden er toen reeds wel, de zgn *raadgevingen der grote denkers*,
maar ... wie gewoon moet werken om zichzelf te onderhouden, die heeft totaal
niets aan hun geneuzel -- want deze zgn *grote denkers*, verkopen ijdelheid &
prediken nonsens -( de wereld is verslaafd aan hun denkbeelden )- 't zou duren
tot mijn bekering, voor het gelukte, om hun ballast van mij af te schudden ....
|
[!!!] : zo'omstreeks m'n 19e, had ik 'n ontmoeting met mijn (overleden)-moeder,
in een droom -- als volgt : ik zwierf door de binnenstad van donker Amsterdam
-(( dwz, *de grachten* : was het de Jordaan`buurt ? ))- en plotseling, zag ik m'n
moeder aan d' overkant ... terstond, was 'r een brug tussen ons, en zij stond op
deze brug, nu vlak`voor me -(( zij zag 'r precies uit zoals ik 'r gekend had, en z'
was ook weer : kort van spreken ))- haar boodschap luidde : ""... ik kan niet bij
jou zijn, want ik moet voor de kinderen van anderen zorgen !!..."" -- voor`dat,
ik haar 'n vraag kon stellen, verdween plotseling DE brug, en gaapte het water
weer tussen ons in -- maar terwijl zij uit het zicht raakte, veranderde ook : het
aangezicht van de gracht -- d' huizen aan de overkant, werden blinde muren !!
-- teleurgesteld vroeg 'k mijzelf af : waar`om, zij niets`meer voor mij kon bete^
kenen !? [einde droom] -- naderhand, groeide het besef, dat zij (ahw) vanuit haar
graf zou hebben geprofeteerd ?... waar'om ? -- spoedig werd duidelijk, dat het
ging om : kinderen die toen [>met miljoenen tegelijk<], waren ge`aborteerd uit
de moederschoot -- dus m'n moeder voorzei : de moderne maatschappij -(( in
die tijd wist ik, van de geestelijke wereld, maar nog`niet van de_HEMEL ....
+
<><><> mijn Zoektocht, naar De_Waarheid
<><><><><><><><> professor Kuitert, leert dat : "God", een denkconstructie
van de mensen zelf zou wezen -- wat mij toen opviel -(( 'k was "14" ))- was dat
de kerkmensen : hun innerlijk projecteren tegen het scherm van de verbeelding
-- en 't resultaat hiervan, zeg maar hun (uitvergrote) super_EGO, dat! noemen
zij dan : "God" ? -- ja soms, keurde *het* hun gedrag af, en soms keurde *het*
hun [wan]-gedrag juist goed -((( in de bijbel, wordt deze constructie : de_BA'AL
genoemd )))- uiteraard, had ik zo m'n twijfels of deze benadering wel juist was
-- en pas zeker werd ik toen plots op m'n #20e : de echte God, een boodschap
voor mij had -- deze luidde dat : het leven waar`naar ik verlangde, mij dus niet
gegeven zou zijn !? -( zogezegd : 'n zware domper )- evenwel, waren 'r genoeg
verstandige christenen bij wie ik mij had kunnen aansluiten, reeds toen -- maar
zowel de kathaar als de noorman in mij, verlangden een serieuze uitdaging -- 't
zou helaas niet vlotten -(( mijn leven werd 'n zoektocht naar de_waarheid ....
+
<><><> als Volwassen Worden, moeite kost !?
><><><><><> met de meisjes, vlotte het zeker niet -- en na 'n poosje alles te
hebben verprutst wat een mens zo`al kan verprutsen, besloot ik mijn *weg* te
veranderen -- het gebeurde, toen ik op een winterse avond terugkwam van een
bezoek aan vrienden -- de anders zo drukke weg, was vreemd stil -- plotseling,
staken de bomen aan de linkerkant : de weg over !!! -( 'k was toch nuchter ? )-
ik remde optijd, maar verloor de controle, en stond ineens achterstevoren -- ja
mijn weg had zich omgekeerd -(( overigens, het ijzelde ))- de oosterse filosofie
leert derhalve, dat onze weg zich moet omkeren -- de bijbel daarentegen, zegt
wij ons`zelf moeten be_keren, om daarna een_andere levensweg te gaan ....
|
PS : daarna, groeide het besef, dat ... 'r na mijn (eventuele)-bekering, 'n totaal
ander & beter leven op m' zou wachten -- kortom, ik waagde de_sprong ...!!
+
<><><> ja, een Heuse Oefen`Plaats !
<><><><><><><><> in Amersfoort, sloot ik mij voor het eerst aan, bij een
groep actieve christenen -- zij hadden 'n uitdagende! geestelijke leer -- hoewel
zij gewoon een ruimte huurden, vormden zij : een *kathedraal aan gedachten*
-- de eerste tijd daar, heb ik vooral goed geluisterd, naar wat anderen-( de zgn
"leiders" ) te zeggen hadden -- vervolgens ging ik zelf, de bijbel zowel lezen als
bestuderen -- daarbij ontdekte ik zaken, die onbekend waren bij de leiders, en
ook feiten welke hun leer tegenspraken -- maar voorlopig hield ik mij gewoon
bezig met alles wat goed was voor mijn eigen herstel & geloofs`opbouw ....
|
wat me toen niet ontging, was de dringende oproep van de voorganger -- op 'n
dag, sprak hij : ""er moeten uit onze gemeente ... MANNELIJKE PROFETEN
opstaan !!"" -- en nu was ook mij`niet ontgaan, dat 'r vanuit een bepaalde kring
van zusters, tijdens de samenkomsten, *iets* werd ingebracht, *iets* wat men
daar *profetie* noemde -( doch waarvan ik zogezegd *geen! kaas* kon maken
)- de bijbel, gaf mij gelukkig wat inzicht -- profeteren, is door`geven, wat God
tegen jou! zegt, mits met DE opdracht om deze woorden : door`te`geven ....
|
van de voorganger, had ik die ""orakelende zusters"", 'r met een harde bezem,
naar`buiten mogen vegen !? -- maar, de rol van duivels`toejager, leek mij niet
zo geschikt -(( naderhand, bleek Jezus 't roerend eens, met m'n aarzeling ....
+
<><><> 't Begin van een lange WEG
><><><><><><><> een belangrijk moment was ... DE_dag, waar`op ik mij
liet dopen -- niet een handje water uit zo'n schaaltje, maar bijbels kopje onder
-((het was de belangrijkste & verstandigste beslissing, uit mijn gehele leven ))-
en daarna, gebeurde het wonder : Jezus begon toen, met mij te communiceren
-- langzaam maar zeker, groeide er een verstandhouding tussen ons -- terstond
vroeg ik Hem : ""geef mij maar wat te doen !?"" -- en zo geschiedde, immers 't
bleek wel, dat ik dus nog prima : een flink stuk opvoeding kon gebruiken ....
|
PS : ja, wie de_waarheid blijft zoeken, komt tenslotte altijd uit bij ... Jezus !!
+
<><><> Hij, kan uitstekend Communiceren !
<><><><><><> zo ?... ja zo : ziet Jezus 'r in werkelijkheid, dus niet uit !! --
want zulke afbeeldingen, zeggen alles over de kunstenaar, doch helemaal niks
over hoe Jezus echt is, noch over diens uiterlijke verschijning -- en toch zijn 'r
gelovigen, die Hem wel persoonlijk ontmoet hebben, of 'm zagen in 'n visioen,
danwel in 'n droom -- slechts een! gelovige ken ik, die soms engelen ziet, of ...
ook wel 's met hun praat, doch dat is 'n uitzondering -- maar, Jezus is zoals de
apostelen Hem beschrijven, in hun evangelie`geschriften -- Hij investeert graag
in gelovigen welke vooruitkijken naar Zijn #1000`jarig Vrederijk -- immers wij
naderen nu de Eind_tijd : 'n spannende tijd, waarin alles! gaat veranderen ....
|
NB : 'n levend geloof, dat is naar Hem luisteren, 'n WEG gaan = aanhoudend
leer`proces doormaken, langzaam veranderen, 'n nieuwe aarde ontdekken ....
+
<><><> bestand, tegen De EINDTIJD
<><><><><><><> en zodra wij in de Eindtijd zijn aangeland, dan kunnen de
gelovigen niet`meer functioneren zonder : de charismatische gaven -- zegmaar,
een stukje bovenmenselijke *intelligentie*, welke uitstijgt boven de kennis van
alle geleerden op aarde -- want, die geestelijke gaven komen immers uit God --
nadeel kan soms zijn dat jouw mening gaat verschillen met die van de grote ge^
leerden & kerkvorsten -- ja dan is het zaak, om net als Luther, te zeggen : "hier
sta ik ?... ik kan niet anders !!" -- bij mij ontpopte zich, dat ik hoogbegaafd ben
als`gevolg van de vervulling met de charismatische gaven -- doch hoogbegaafd
zijn, heeft soms meer na`delen dan voor`delen -(( CHooCHem ))- het voordeel
is, dat je meer begrijpt -- je gave groeit sneller, en je kan spoedig *uit de kast*
komen als 'n gelovige met een open_ambt -(( bijvoorbeeld, als : profeet ...!?
|
PS : heden nog, brengen de academische leeraars in de kerk, een foute
boodschap wat leidt tot alles wat 'r mis`gaat in onze leefwereld -- maar
straks gaat 'r op de puinhopen van 't oude, 'n nieuwe wereld open ....
+
<><><> WEG! met : DE_KERK
<><><><><><><><><> omdat Jezus alle lauwheid & halfheid echt zat is, is
Hij begonnen, met DE afbraak van (traditionele) kerken zoals : de Protestantse
Kerk in Nederland -- per jaar haalt Hij 'r zo'n #144.000 zielen uit weg -- ja Hij
wil dat men daar gaat luisteren naar zijn apostelen & profeten -- die waren 'r al
tijdens de vroege reformatie, doch zij werden uitgeschakeld tijdens de coup uit
het jaar 1618 -- zij waren 'r opnieuw gedurend de bloeitijd der oefenaars, doch
ze zijn in het jaar 1900 : uit de kerk gegooid !! -- evenwel volgens de geschied^
vervalsers aan de universiteiten, zou dit om onbelangrijke bijzaken gaan ...?
|
NB : de Protestantse Kerk in Nederland is nu heel langzaam bezig zich aan het
splitsen, in [A] : een vrijzinnig segment, en [B] : een bijbels`orthodox segment --
tussen de bijbels`orthodoxe gelovigen als vertegenwoordigd in het EWv, aldaar
wist ik mij prima thuis & veilig -- hoewel, men daar nog`niet heeft afgerekend
met die hopeloze *dominees_cultuur* -(( reeds de apostel Paulus, fulmineerde
toen`al, tegen die (eigenwijze)-dominees & predikanten, uit z'n eigen tijd >>
|
"... de van God gegeven opbouw in overtuiging [...] door dit spoor te verlaten,
zijn sommigen vervallen tot ijdel gepraat -- zij, willen leeraars der Schrift zijn,
zonder ook maar te beseffen wat zij zeggen of waarover zij zo stellig spreken
..." {nb : ge`corrigeerde vertaling, van > 1-Timotheus}
|
PS : bijkomend probleem, is de *verheksing* binnen 't vrijzinnig segment, van
deze Kerk -- al sinds 1998, nemen sommige predikanten & dominees, deel aan
de *heksen_eucharistie* binnen wicca^achtige *spirituele kringen*, alwaar men
't Evangelie achter zich werpt -((( enkele van zulke "theologen", ken ik zelf ....
|
[!!!] : helaas maakt nu ook het EWv zo'n switch naar zulke spiritualiteit -- ruim
#tien! jaar lang heb ik 'r als vrijwilliger gepoogd m'n aandeel te geven -- tot die
fatale dag, waarop bleek, dat ik (ahw) : aan een dood paard had getrokken ....
|
NB : pas in mei 2018 bleek 'r bij het EWv, sprake van een keer ten goede ....
+
<><> een ontmoeting met : Jezus
<><><><><><><> nogmaals een *roepings visioen* ? -- 't was kort na m'n
bekering, dat ik droomde van het bezoek aan 'n nieuwe pas`afgebouwde kerk
>> samen met Jezus, liepen wij via het middenpad tussen de kerkbanken door
-( nb : Jezus herkende ik niet terstond, want Hij deed zich voor, als 'n gewone
vriend, daar mijn volle aandacht, op dat moment moest uitgaan, naar alles wat
ik er zou ervaren )- eerst viel mij op, dat de muren waren gebouwd, van reus^
achtige blokken bruin erts -( ramen, ontbraken )- en toen zag ik : *iets, als een
reusachtig orgel* -- 't werkt anders! : inplaats van luchtpijpen, behield dit orgel
slechts #3 grote tril`elementen, die 'n gruwelijk & dreunend kabaal konden ver^
oorzaken -- de uiterst beklemmende atmosfeer, in deze grote kerk`ruimte, was
als gelijk aan die uit de Voortijd -( de tijd der grote reptielen, welke eindigde in
de Zondvloed )- 't lithurgisch centrum werd bepaald, door 'n enorm wandkleed
met daarop afgebeeld : enkele voortijdwezens, die primitief & stoer : leenhulde
brachten aan 'n figuur op 'n troon -- maar juist als ik het figuur op de troon wil
bekijken, werd 't zicht geblokkeerd -( nb : blijkbaar mocht ik 't niet weten, wie
het was die op de troon zat ? )- toen stopte de droom -- dit droombeeld betrof
zeer zeker : de naderende Grote Verdrukking, in de nu komende Eindtijd ....
+
<><><> ja, Mensen blijven Mensen !?
<><><><><><><> na enige jaren te hebben vertoefd, tussen die geloofsgenoten
in Amersfoort, veranderde de atmosfeer daar plotseling -- immers, het gedrag van
de zgn "leiders" ((( in de bijbel ook wel als *bokken* aangeduid ))), bleek daar niet
te rijmen met hun bijbelse roeping -- ja tenminste #1tje van hun, paste de titel van
*dekhengst* -- doch het meest geschokt, was ik door 't optreden van d' evangelist
Peter Bronsveld -- gedurend z'n preek riep hij uit : ""kijk naar ons leiders !?... dan
zie je Christus !!"" -- kortom helaas, 't was niet zichtbaar -- mij werd nu duidelijk,
dat dit maar een tijdelijke leerschool was -(( mijn weg, vervolgde zich elders ....
|
PS : onze *dekhengst* is naderhand uit zijn kerk gegooid -- en d' evangelist Peter
Bronsveld, stierf later 'n gruwelijke dood -[ moet gerechtigheid 'r zijn ? ( ja//nee?)
|
NB : het wan`gedrag van zulke mensen, die zich "leiders" noemden, deprimeerde
mij -- Jezus wilde immers dat ik 'n grondige hekel aan hun gedrag zou krijgen !?
+
<><><> de KGB`ers, in De_KERK ?
<><><><><><><> en toen, de baptisten in Huizen, waren ronduit een kwelling
-- dat kwam, door de ouderling die daar DE_baas was -- formeel, smokkelde hij
bijbels naar Rusland -- doch informeel, smokkelde hij ook ... industrie`geheimen
naar Rusland -- maar z'n opdrachtgever, was een geheimzinnige organisatie in de
USA -- langzaam drong tot mij door dat de (gestolen) industrie`geheimen dus via
Rusland, in de USA terechtkomen -( want : ex_KGB`ers, die waren *verweesd*,
na het uiteen`vallen van de Sovjet Unie, zijn dus gewoon in`dienst genomen, om
zowel onze europese economie als concurrentie`positie, te verzwakken )- tevens
verdroeg ik het niet`langer, gemanipuleerd te worden -(( ik verliet hun kerk ....
 
 STELLING :: machthebbers, willen hun macht uitoefenen over de
 godsdienst, want zelf zijn zulke machthebbers van God verlaten ?

NB : bij deze baptisten, werd regelmatig *avondmaal* gehouden -- de ouderling
die 'r DE_baas was, nam daartoe altijd, een volle maar reeds geopende fles wijn
mee naar de samenkomst -- sommigen kregen vreemde verschijnselen van deze
wijn -- 'r was iets mee, maar wat ? -- tenslotte kwam uit dat : deze ouderling de
wijn vergiftigde, met 'n minuscule dosis van 't aller`nieuwste C_wapen -- 't ging
om wat in spionage`kringen bekend stond, als het *anti_LSD* -((( nb : ooit door
't Pentagon ontwikkeld als tegen`gif tegen LSD, doch naderhand geschikter be^
vonden, als hoog ge`avanceerd C_wapen )))- dit *anti_LSD*, kan iemand in #8
dagen tijd, in totale verwarring brengen -- want, ons lichaam probeert tegen dat
tegen`gif, een tegen`gif te maken : LSD !? -- uiteraard lukt dat niet, maar komt
ons lichaam terecht, in 'n toestand van bio`chemische verwarring -- en, daar de
verschijnselen per`patient zullen verschillen, zal geen arts beseffen, dat het hier
gaat om : de vergiftigings`verschijnselen, met *anti_LSD* !? -- en toch, zijn er
diverse mensen die ik toen kende, onder (tijdelijke) behandeling gekomen, van
dezelfde psychiater, binnen dezelfde inrichting !! -- ondermeer degene, die het
waagde om : 'n foto te maken, van die bazige ouderling, alsook de vriend welk
voor mij probeerde, om *inlichtingen* in te winnen, over die bazige ouderling
-- maar hoe deze ouderling aan dat gifspul kwam, en waarom hij de gelovigen
als proef`konijn gebruikte ? : de hemel weet 't antwoord op mijn vragen ....
|
PS : een! keer, moet ik 'r getuige zijn geweest van 'n heuse MOORD -- want,
op 'n dag kwam 'n jong kind spelen in 't huis van die ouderling -- aldaar moet
dat jonge kind, toen een gedoteerd snoepje hebben gekregen -- precies! #acht
dagen later, vulden de longen van dat voordien kerngezonde kind zich met 'n
soort van schuim -- 't jonge kind, stierf toen in de armen van 'r moeder ....
+

<><><> Een plekje, om te Wonen
<><><><><><><> pas daarna ben ik (beter laat dan nooit) getrouwd -- maar,
eerst gingen wij woonruimte huren -- straks tijdens de grote CRISIS welk nu op
uitbreken staat, gaan wij misschien wel kopen -- want nu, zit 'r nog te`veel lucht
in de marktwaarde van koophuizen, doch straks gaat die "lucht", 'r zeker uit ....
|
een half uurtje fietsen vanaf onze woning was 'n kleine & jonge geloofsgemeente
-- de helft bestond 'r uit medewerkers van de EO -- echter binnen 'n jaar bleek al
dat wij niet welkom waren -- toen, hebben wij de televisie 'r uitgegooid, want wij
wilden hun "vrome" & uitgestreken gezichten : nooit & te nimmer`meer zien ....
|
[!!!] : deze nogal kleine kring maakte na ons vertrek, #drie afsplitsingen door ....
|
wij, waren gewoon te intelligent, om naar zo'een domme preek te luisteren -- ja,
speciaal wanneer 't over *het verbond* ging -- zulke predikanten, zij hebben een
*verbond* met zichzelf -(( tevens zijn ze verliefd op hun eigen stem ))- maar een
goede relatie of verstandhouding, met Jezus ... dat hebben ze niet !! -- gebakken
lucht ruikt beter dan hun theologie -- zulke leeraars hebben onderwijs nodig ....
|
NB : alzo bleek het daar & toen, dat 'r iemand bij de EO, 'n *geheime database*
onderhield, met namen van plus vermeende feiten over personen -- stellig waren
ook wij daarin "geregistreerd" !? -- de lust om te zoeken naar 'n andere kring van
medegelovigen, verging ons toen -- maar gelukkig, als zegen van de hemel, werd
er door de politiek, bezuinigd op de omroepen -((( de database ging verloren ....
|
"... maar, aan een ieder onzer afzonderlijk, is de genade gegeven ..."{Epheziers}
|
PS : wij, hebben altijd goed verstaan, dat bvb *genade*, iets is wat rechtstreeks
uit de hemel wordt toebedeeld, aan elke gelovige apart, zonder! de tussenkomst
van leiders of hotemetoten -- en toch zagen w' om ons heen, hoe vaak 't FOUT
gaat op dit gebied, en hoe vermeende prominenten, proberen : op de troon van
God te gaan zitten, ahw [= als het ware] ? -((( ze gingen meestal onder`uit ...!!
+
<><><> OP`ZOEK, naar : Gelijk`Gezinden
<><><><><><><> vervolgens, zijn we in Naarden gaan wonen -- wel viel het
zwaar, om zonder medegelovigen te moeten optrekken -- voor m'zelf, kwam de
CWN in beeld -- dat zijn zeg`maar : "charismatische protestanten" -- bij hun heb
ik veel geleerd, maar liep daar ook tegen hopeloze restricties aan -- oorzaak, lag`
bij de dominees -- enerzijds leerden zij ons om te vertoeven in de nabijheid van
God, anderzijds vreesden zij om hun_controle te verliezen, noch duldden zij dat
zomaar *een leek*, hun-(als academici), daarin zou kunnen voorbijstreven -- 't
was er, toen in Dalfsen, gelukkig nog veilig, ja dankzij : Cees van der Kooi ....
|
NB : we stammen beide uit een zeer oud protestants geslacht -- en mijn
mis`calculatie was hoe ik meende! : als zou de CWN als charismatische
beweging, voor ons als charismatische gelovigen, de terug`keer mogelijk
maken naar de kerk van onze voorouders -- maar wat ik nu niet besefte
was, dat diepgaande veranderingen, er toentertijd al, de! rede waren dat
mijn (voor)-ouders hadden AFgehaakt -- tevens, dat de CWN reeds was
bestemd als experimentele proef`tuin voor het (multi)-christendom versie
2.0 !? -((( daar`over, straks meer )))- telkens werd duidelijker, dat God :
zich wilde ontdoen, van die kerkgangers, welke niet doen, wat God van
hun vraagt om te gaan doen, terwille van zijn Koningkrijk -- want zulke
kerkgangers bedrijven wel 'n zeer zelfgenoegzame *lippendienst*, doch
daar heeft God helaas niets aan -- immers, nu! naderen wij DE eindtijd,
en daar behoren wij dan, DE goede werken uit te voeren -- en dat zijn :
apostelschap, profetie, evangelisatie, herderschap, & onderwijs -- even^
wel in mijn grote na'iviteit, hoopte ik ook anderen op dat juiste spoor te
kunnen mogen zetten -- maar helaas, dus niet in de protestantse kerk !!.
|
PS : bij de CWN, was ook de CWJeugd, maar of 'r bij deze jongens & meisjes
veel interesse voor het geloof was, dat betwijfel ik nu ernstig -- want naar 't mij
voorkwam, waren de conventies voor hun 'n soort van : *SEX_walhalla* ? -- 't
bestuur stimuleerde hun daar zelfs in, was mijn indruk -- ook waren 'r in 2008,
al *heksen* onder de zgn *staffers*, welke aantoonbaar : direct betrokken wa^
ren, bij de vikane`gifgas moordaanslag (op mij), van dinsdag 11 mei 2010 ....
+
<><><> WANgedrag, in OPTIMA`FORMA
<><><><><><><> helaas, sinds 2007 op een "christelijk" conferentie centrum,
bespeurde ik onder 't leidinggevend kader : het gebruik van cocaine -- uitwendig
gezien, bleef de CWN : nog keurig netjes -- maar onder 't laagje fatsoensvernis,
broeide 'n zwaar geestelijk ONheil -- want in 't jaar 2010, kwam 'n professor uit
Oxford, om daar in besloten kring, wicca te gaan doceren ("christelijke wicca")--
tussen de koninginne^ en de walpurgisnacht, werd 't conferentie centrum gewijd
aan *missionaire spiritualiteit* -- tijdens deze walpurgisnacht werd besloten, dat
men van mij : geen! last mocht hebben -- op 11 mei 2010, om 23u30, werd het
reukloze gifgas Vikane, mijn tent in gespoten, waarna ik #70 weken lang, uitge^
schakeld was -- maar tenslotte, kwam ik toch alles te weten -- bijvoorbeeld, dat
mijn vegetarier zijn, hierin had mee`gespeeld -- immers, bij de wicca wordt ook
mensenvlees gegeten, en bij de "christelijke wicca", wordt het avondmaalsbrood
vervangen door een product op_basis_van mensenvlees -- vanaf 2012 werd het
wicca`netwerk uitgerold : men ging leegstaande kerkjes huren, om daarin strict^
besloten *wicca_vieringen* te gaan houden -(( olv : dominees uit de PKN ....
|
NB : per 1-1-2015, zou 'n leegstaand kerkgebouw in Harderwijk, als landelijke
wicca`tempel zijn ingewijd -- de nieuwe cultus spreidt snel -- overige vieringen
zijn er bvb in : Purmerend, Houten, Maarssen-(priorij), en Ambt`Delden ....
|
echt alles, ziet 'r tegenwoordig perfect_! uit bij de CWN -- maar toch behoudt
het geheel iets geheimzinnigs -- want boven het kleine bestuur, wat de #2 keer
per jaar conventies organiseert, daarboven bevindt zich nog 'n opper`machtige
*raad van oudsten* [[ net als in Iran ]], welk over alles beslist -(( vreemd ...!?
|
PS : dat mensenvlees wat benodigd is om daarmee de *heksen_eucharistie* te
kunnen vieren, moet uiteraard ergens! vandaan komen -- opvallend, is daarom
de toename, van gevallen van (vermeende) pedofilie -- dwz : cases waarbij het
uitkwam, hoe *de toelevering* te`werk ging -- het ging om gevallen, waarbij 'r
van het verdwenen kind, niets of bijna_niets werd teruggevonden, plus tevens
wat DNA, van 't (blijkbaar vermoorde)-kind, in de woning van de dader -- bij
zulke gevallen, maakt de politie dan NIET bekend, wat 'r werkelijk gebeurd is
-- men besluit daarna wel, om de woning van de dader, geheel te slopen -(( de
rechters wisten, dat de dader slechts **het lichtere vergrijp** bekend had !?
+
<><><> de AFgoderij der hoge ELITE
<><><><><><><>binnen het oude Israel, dus onder het zgn *oude verbond*,
kende men het mysterie van de BA'AL -- dwz : men ging de godsdienst zodanig
veranderen, dat deze aan de buitenzijde schijnbaar dezelfde bleef, doch innerlijk
een totale metamorfose onderging -- kortom alles kreeg dan 'n nieuwe betekenis
-- maar tevens, bouwde men overal zgn ASHERA, dat zijn : preekstoelen -- het
waren vooral de leiders, welk via deze methode, hun super`EGO promoveerden
tot *iets (afkomstig)-van het goddelijke* -( uiteraard, verhoogde dat hun gezag )-
maar, de profeten kwamen hier`tegen in opstand, wat zij dan helaas! bekochten
met hun leven -- zelf, heeft mijn leven, #tig! keer op de_rol gestaan -- de eerste
keer met dat reukloze gifgas, de tweede keer 'n maand later, met een oude auto
om mij te scheppen -- die #3e keer evenwel, zag men 'r schijnbaar van af ?? --
nee !!... de incidenten bleven zich wel herhalen, doch ik besefte noch bemerkte
het, als men nogmaals probeerde, om (zogezegd) : mijn *dossier te sluiten* ....
|
NB : wij be`merkten toen nog wel #6 maanden lang, op 'n zeeer professionele
wijze te zijn geschaduwd -- maar, een collega`profeet, zag : een bom, met een
rokende lont -- toen zag hij, hoe : Jezus die rokende lont, uit de_bom trok ....
|
PS : tot 2010, proclameerde men van`uit de CWN, dat 'r op haar! conventies,
de juiste aandacht & ruimte was voor : *visioenen & profetie* -- doch nader^
hand bleek, dat dit al in 2007, zelfs voor academici ((min of meer)) verboden!
was -- zo`een verbod, schijnt het kenmerk van : de religieuze verloedering bij
d' academische elite -- ook werden 'r opgeschreven profetie'en vervalst, door
de tekst er`van te wijzigen -((( of men bedacht dan zelf zomaar iets anders !?
|
[!!!] : deze mensen vonden 't stellig de aller`normaalste zaak van de wereld,
om over anderen [zoals ik], heen te lopen -(( maar, dit wisten ze niet ? >>>
+
"... laat niemand, over zijn broeder heen_lopen,
en 'm tekortdoen met zijn handelwijze, want de
Heere is een WREKER van dit alles ..." {1-Thess}
+
<><><> d' ZOEKTOCHT naar d' eigen identiteit
immers, naast het vinden van de echte waarheid, kan al evenzo het vinden van
je ware identiteit : een moeizame weg zijn om te gaan -- anyway, persoonlijk is
mij onlangs wel zo'n #1000 jaar vakantie beloofd -- ja : daar zie ik nu echt naar
uit !! -- nochthans blijft 'r reuze veel nuttige arbeid op de plank liggen, waarvan
Jezus toch zeer graag heeft, dat zulke projecten gaan! worden uitgevoerd ....
op 3 jan 2016, zei Jezus : "... Herstel, mijn!_Leergezag ..." -((( deze
opdracht kwam, hoewel niet`geheel onverwachts, toch wel als een verrassing --
bij de uitvoering ervan echter, zie ik uit naar d' samenwerking met anderen, die
de opdracht al evenzo verstaan, en met grote ijver willen gaan volbrengen ....
|
NB : het LEER`gezag van Jezus herstellen, is het allergrootste project -- maar,
zo`iets moet je beslist samen met anderen doen -- immers, te`veel academische
& vermeend_wetenschappelijke kennis, ondermijnt het Evangelie -- ja, om nog
maar te zwijgen, over dat ge`praat van die leeraars waarmee hun : de gelovigen
de kerk uit preeken -(( de_kerk, heeft simpel nodig : apostelen & profeten ....
+
<><><> Ouderwets & Gezellig, is Duurzaam ?
<><><><><><><>overigens, zijn we nogal huiselijk ingesteld -- wij koken bvb
nog heel ouderwets, en zouden het aller`liefst, ons voedsel zelf verbouwen -- qua
waarden zijn wij erg traditioneel ... dwz : we kennen de inhoud van de bijbel zeer
goed, en proberen 'r naar te leven -- met groeiende afkeer zien wij daarom hoe de
politiek verdwaast, en de politieke elite bezig is om : totaal de_weg kwijt te raken
-(( zonder de hulp van God, zouden we zelf misschien, al evenzo verdwalen ....
|
NB : van de #4 artikelen uit 't Praag der hussieten, be`amen wij d' eerste #drie >
nl.wikipedia.org/wiki/Hussieten #de vier artikelen van Praag -- tevens, voelen wij
ons bijzonder goed thuis, tussen : charismatisch rooms`katholieke gelovigen ....
+
<><><> al`hier m'n favourite USA cartoons <><><>
 
+
<><> mijn Blunders & Mislukkingen
ja het kan gebeuren, toch ging 'r wat fout -- herfst 2012, werd mij gevraagd, om :
secretaris te worden van onze huurders`belangen`vereniging -- vervolgens werd ik
door de leden gekozen, als : secretaris -- samen met de voorzitter plus 'n adviseur,
vormden we het bestuur -- een hopeloze taak gezien 't feit dat de directeur : Leon
Bobbe, al 't geld van de WBC (Woning'Bouw'Corporatie), over de balk gesmeten
had -- maar het allerergste kwam nog -- er moesten extra inkomsten ge`genereerd
gaan worden, om een bankroute af te wenden -- de voorzitter : Wim, nam mij *in
vertrouwen* -- wij kregen de beschikking, over zo'n schattig Dudok`huisje, aldaar
in de Lupinestraat 33, te Hilversum -- beneden, in de huiskamer, zouden wij gaan
vergaderen, enzo -- maar boven ?... kwam 'n cocaine`laboratorium -- doch omdat
die ruimte daar tekort schoot, werd 'r 'n *deur* gezaagd, naar de bovenverdieping
van 't direct aangrenzende nummer 35, wat al evenzo leeg stond, toen -- tot zover
scheen het in`orde, want het project stond onder toezicht van de_RijksRecherche,
dus was "praktisch legaal" -- en d' uit te geven rantsoenen cocaine waren bestemd
voor alreeds van tevoren bepaalde categorien kwetsbare groepen, als volgt >>>
|
A : politie -(verslaafde agenten)- ivm hun schulden'problematiek ...
|
B : justitie -(bewakers+inmates)- ivm d'arbeidssituatie in de PI's ...
|
C : defensie -(verslaafde militairen)- ivm her`haalde loon_beslag ...
|
D : hoge ambtenaren (ivm : chantage'risico), tegen gunstig tarief ...
|
E : recreatiefe centra\instellingen waar veel jongeren vertoeven, om
de handelaars, met hun dure *rotzooi*, buiten de deur te houden ...
|
voorts, zou de ruwe grondstof worden aangevoerd door 't landelijke HARC`team
((( HARC = "hit and run cargo" ))) -- maar plots begin 2013, bemerkte ik, dat mijn
medebestuurders : niet! te vertrouwen waren, omdat zij over diverse zaken tegen
mij logen !? -- zo bleek, dat zij zelf al evenzo : cocaine gebruikten -- immers, dat
gebruik kan je nogal simpel herkennen -( lees hier : hoe cocaine gebruik te zien is
)- daarnaast, bekroop mij 't gevoel, dat zij van`plan waren om mij te chanteren --
ja, ik moest de samenwerking stoppen -- dtg kreeg ik nog vandoen met de Kamer
van Koophandel -( nb : twee juristen die al evenzo aan de cocaine waren )- en uit
de rest van dit ware verhaal, bleek de ONmacht van : onze NL rechtspraak ....
|
NB : met de komst van de nieuwe directeur, kwam 'r gelukkig een_einde aan het
illegaal gebruik van de #2 Dudok`huisjes -- maar toen bleek, dat het binnenwerk
van beide huisjes, totaal was doordrongen van de cocaine`geur -- tevens, was er
chemisch afval in de grond geloosd -- via 'n peperdure verbouwing, moesten die
huisjes dus van de ondergang gered worden -(( ja, de balans viel nadelig uit ....
|
PS : de bezuinigingen op het gevangeniswezen-( de PI's ), waren voor`zeker niet
mogelijk geweest, zonder de inbreng van het cocaine`keurings`lab -- simpel daar
nu, de verstandhouding tussen bewakers & gebruikende inmates, zeer drastisch!
is verbeterd -- want voordien werden bewakers gedwongen om gevaarlijke *rot^
zooi*, tegen markt`prijs, naar binnen te smokkelen -- maar nu, mogen bewakers
de inmates voorzien van 'n van`tevoren vastgesteld rantsoen, voordelige cocaine
-(( zulke semi_legale distributie, bestaat ook in landen zoals de UK en USA ....
|
[!!!] : mij gelukte het toen wel, om op wetenschappelijke basis, 'n AF_kick`dieet
voor cocaine te maken, dat echt goed zou werken -- echter, onder laboratorium^
omstandigheden zou 't perfect functioneren, maar zulke-! omstandigheden doen
zich in de praktijk niet voor -- een vrouwelijke rechter in Den Haag, bracht mij
toen op het idee, om 'r CAPTAGON bij te geven -(( is een verouderd medicijn,
wat uit de_handel is : ja zij gebruikte 't zelf dus ook ))- maar, 't zou 'r toen niet
van komen -(( vanwege d' juridische, plus nog veel meer andere obstakels ....
+
<> WATER !
+
wij weten nu nog niet, hoe verstandig het zou wezen om hier in de polder te
blijven wonen ? -- immers, 'n collega van mij : droomde dat het water bij haar
in de polder, langzaam steeg -(gevolg : de mensen trokken 'r weg )- tijdens, de
vroege middeleeuwen die als periode (wetenschappelijk) samenviel met de zgn
duinkerkse transgressie_II, lag half nederland toen onder'water -- vergelijkbare
problemen, zouden zich dus weer opnieuw kunnen gaan voordoen straks -- ja,
speciaal in de Eindtijd als er geen! overheid meer is om ons te besturen, en wij
op locaal niveau : ons hachje moeten redden !? -- het enige voordeel, van zo'n
ontbrekende overheid, is dat 'r ook geen! belastingen geheven worden -- maar
de na`delen zijn helaas *overvloedig* -- misschien, gewoon afwachten ? >>
|
http://albertdelahaye.nl/?de_transgressies
http://www.noviomagus.info/transgres.html
http://www.brucop.com/millennium/nederlands/duinkerke
+
<><><> in de draaikolk van onze tijd
><><><><><><><> de tijd is als een draaikolk, die alles opzuigt -- wat zal 'r
veranderen ? -- soms, kan je met gewoon wat boeren`verstand, daar toch wel
iets over zeggen -( de bijbel helpt 'r bij )- zo is 'r door mij gewaarschuwd, dat :
de technologie weer teloor kan gaan, de dollar waardeloos kan worden, zo`dra
'r in de USA : een burger`oorlog uitbreekt, de euro kan gaan flippen, produktie
weer kleinschalig handwerk wordt, dat w' spoedig weer gaan leven zoals heeel
vroeger, ja dat wij zelfs weer terugkeren (ahw) naar de *OERtijd* -- immers,
veranderingen kunnen ONverwachts & razendsnel toe`slaan -(( wee_! ons ?
|
NB : wie gewoon goed oplet, die ziet bvb hoe men in de USA, bezig is om een
*politiek klimaat* te scheppen, wat gunstig is, voor : een_moord-! op president
Donald Trump -- ja indien geschiede, kan dit het begin worden van een burger^
oorlog, stellig bedoeld om het land in losse staten te splitsen !? -- de toren`hoge
schulden van de voormalige USA (aan de rest van de wereld), kunnen tenslotte
door deze dis'united states of america, gaan worden terugbetaald in waardeloze
dollars -(( hun probleem OPgelost, maar wij hier zitten met de brokken -- alsof
wij nog niet genoeg hadden, hier in EUROPA, aan onz' eigen problemen ...!?
|
NB : de_schuld van de USA aan de rest van de wereld ( zowel in de vorm van
leningen als pseudo`investering ), zou $ 42.000.000.000.000.000,- bedragen !?
+
<><><> Realisatie van een Wens`droom ?
"... een VEILIG en vertrouwd HUIS ..." {Psalmen}
||||||||
zonder te twijfelen, koesteren wij onze diepe dromen -- zo denken wij immers,
aan een plek, om medegelovigen te ontmoeten -- ja : een plek, alwaar het geloof
de volle ruimte krijgt, dus niet wordt ingeperkt door zowel machthebbers als hun
"theologische" leer -- een plek, alwaar gelovigen die 't in hun eigen! kerk moeilijk
hebben, kunnen worden gevormd tot toekomstige apostelen -- immers, er heerst
algemene onkunde & onwetendheid -- men mist de gave van onderscheiding, en
men weet niet hoe je bepaalde zaken & opvattingen, kan toetsen aan de bijbel --
evenzo weet men niet, wat bvb : een apostel is !? -- ja want, een *apost`doulos*
(dat komt uit het grieks), betekent letterlijk : "weggooi_slaaf." -- immers, doulos
betekent slaaf, en bij apost mag u denken aan : compost -- deze lage! titel, werd
ooit in het jaar 037 ingesteld, om te voorlomen dat de #1e christenen, belangrijk
zouden gaan doen -- zij, moesten dus gelijk_waardig blijven, ipv 'n hierarchische
structuur op te bouwen -- oftewel zij moesten elkaar dienen, ipv be'oordeelen &
brandstapelen -- helaas, ging dat tijdens de middeleeuwen, 'n beetje fout -- maar
veel erger is, dat 'r ook na! de reformatie, nog`niet`echt geleerd is, van de fouten
uit het verleden -- en juist daar`in, moet zo'n *nieuw huis* dan verbetering gaan
brengen -- uiteraard, gaat zoiets heel wat vergen : manjaren & vrouwjaren ....
+
<><><> Papegaaien op de PreekTroon
[!!!] : ja dik #85% van de *theologie*, of wat 'r voor moet doorgaan, is BUNK
& bagger !! -- vraag : wat toch hapert 'r aan de kerkelijke leeraars & hun leer ?
-- welnu, de_theologie bestaat overwegend, uit het zgn : na`papegaaien -- het is
zogezegd een *cultuur*, waarbij het minder gaat om wat werkelijk waarheid is,
doch bovenal om ... hoe! je 't zegt, danwel of je 'r indruk mee maakt, op zowel
(academische) collega's als ("gewone") toehoorders -- daarbij maakt men 't liefst
gebruik van de ASHERA of preekstoel, ja waarvan reeds Mozes eiste, dat deze
ONdingen : allemaal zouden vernietigd -(( want helaas, de mens is hardleers >>
|
"... hun altaren zult gij afbreken, hun gedenkstenen verbrijzelen, hun ASHERA
omhouwen, en hun afgods`beelden met vuur verbranden ..."{Deuteronomium}
|
[!!!] : de dominees, verknocht aan hun preekstoel, hebben ASHERA opzettelijk
fout vertaald, met (totem)-paal, of zo`iets !? -((( om de_waarheid te ontduiken !?
|
NB : 'n lang verhaal kort -- onze *gestudeerden*, moeten gaan ONTstuderen --
Jezus eist dat : ze tot hun #72e verjaardag zullen gaan ONTstuderen -- wanneer
ze dat vervolgens niet doen, dan behoren ze straks niet_meer tot zijn koninkrijk
-- het is daarbij dus zaak om zoveel mogelijk ONTstudie`punten te halen -- wie
bvb : serieuze vervolging ondervindt, krijgt de meeste ONTstudie`punten, maar
ook wie dan met tegenzin ijvert, die zal heus wel slagen -- zeer raadzaam is het,
om op voet van gelijkheid, deel te nemen aan een kring van (gewone) gelovigen,
welke zich samen verdiepen in de kennis van de bijbel -- immers, deze! mensen
moeten opgroeien tot : "... de verstandigen uit het gewone volk ...", als voorzien
reeds door de profeet Daniel -- en daarbij dienen de gestudeerden, hun politieke
voet`afdruk, drastisch te verkleinen -- tenslotte zal het goed zijn te arbeiden aan
de vernietiging, van alle denk`tronen & preek`tronen -(( de #2e beeldenstorm ?
|
bij het ONTstuderen, behoort al evenzo dat AFrekenen met iedere theologische
DROG`REDE, als waar ooit de reformator Calvijn, mee begonnen was -- voor^
beeld : "" d' kinderdoop gaat gepaard met vaste toezegging van de zaligheid "" --
wie bedenkt toch zo`iets ?... want de kinderbesprenging, die men maar *doop*
noemt, is een late uitvinding, welke niet is ge`baseerd op de bijbel -- voorts zal
de zaligheid slechts toekomen, aan degenen die DE echte geloofsWEG gaan --
al met al een zware klus, voor wie de calvinistische drog`rede uit diens denken
wil uitzuiveren ? -((( 'r bestaan wel miljoenen van zulke DROG`REDEnen ....
|
PS : wie NIET gaan ONTstuderen, zullen straks naderen tot 'n GESLOTEN_!
POORT -- zij zullen roepen, maar NIEMAND zal hun OPEN`doen -( helaas ?
+
<><><> van d' grote crisis naar Utopia
<><><><><><><> en ondertussen nadert 'r een grote crisis, voor degenen die
reeds hun halve leven hebben geploeterd, om maar in 'n eigen huisje te kunnen
wonen -- zij beseffen niet, hoe hun welvaart : aan een draadje bungelt -- en, op
'n zekere dag : valt_! hun bestaan -- en de banken, die willen uiteraard hun geld
terug -- immers, gedurend zo'n CRISIS daalt de markt`waarde van uw woning,
omdat ineens "iedereen" : zijn of haar bezit te KOOP aanbiedt -- dat deze crisis,
bewust is uitgelokt door de zgn *wereld verbeteraars* -( de hemel weet, wie dat
zijn ? )- is 'n wetenschap waar u weinig mee kan -- het wordt dan een zaak van
overleven, of niet ? -- want, onze gehele samenleving zal zich splitsen, in A : zij
die van de crisis profiteren & nog rijker worden, en B : zij die het onderspit del^
ven -- tenslotte breekt UTOPIA aan : 'n glorieuze wereld, gebouwd van 't bloed
zweet & tranen der gewone hardwerkende burgers -- UTOPIA is al gezien door
de oude bijbelse profeten -((( evenwel, zal UTOPIA maar vrij kort bestaan ....
|
"... wederom nam de duivel, Hem mede naar 'n zeer hoge berg, en hij toonde
Hem-[Jezus], alle wereldrijken der kosmos, in hun grootsheid ..." {Mattheus}
|
Utopia, betekent dus al evenzo, de terugkeer naar de slavernij -- want de bijbel
voorzegt deze terugkeer -- bijvoorbeeld : de Apokalyps laat ons weten dat 'r bij
de overbekende *Slag om Armagedon*, tevens slaven zullen mee`strijden ....
+
<><><> *het RECHT* is te`KOOP ?
<><><><><><><> gelukkig vrij kort ? -- want, u krijgt gedurend Utopia,
misschien nog wat hoge rekeningen te betalen -- te betalen aan ... rechters
& advocaten, plus uiteraard aan (vermeende)-*slachtoffers* -- immers : de
rechtspraak in deze periode straks, zal gelijk andere voormalige overheids^
diensten -((denk aan de politie ?))- 'n particuliere of zakelijke onderneming
gaan worden -- wereldwijd zal het aanspannen & voeren van rechtszaken,
een super'mega wereld_bedrijf worden !! -- en Jezus waarschuwt ons met
grote nadruk, dat wij speciaal : onze_tong in`bedwang zullen houden -- de
nadelige gevolgen, zijn anders voor onszelf !? -- toen, Jezus 'n ontmoeting
had met de duivel (in de woestijn), kreeg Hij namelijk Utopia te zien -- de
duivel bekende toen, dat ie daar dus zelf de baas is -- dit betekent, dat het
niet raadzaam zou zijn, om straks veel tijd, in rechtszalen door te brengen
-- de apostel Jakobus nu, waarschuwt ons, dat : de_rijkelui daar zogezegd,
*kind aan huis* zijn, in hun (eigen)-rechtszalen -- en de profeet Zephanja
waarschuwt zelfs, voor : "... avondwolven ...", die 's_nachts hun buit ver^
orberen -- kortom, niet alleen de gewone burger wordt uitgeplunderd, ook
de gehele economie, wordt leeg`gezogen, ja! gaat dus compleet te`gronde
als gevolg, van de : super'mega wereld_rechtspraak -((( voorbode hiervan,
had bvb het TTiP`verdrag kunnen zijn )))- met als logisch resultaat ? >>
+
<><><> de opstand der loonslaven
><><><><><><> ja complete revolutie : "... volk zal opstaan tegen volk,
en koninkrijk tegen koninkrijk -- er zullen nu hier, dan daar, aardbevingen
zijn -- er zullen hongersnoden wezen ..."{Mattheus, Marcus, Lucas} -- de
graadmeter op de aandelenbeurs zal dan zeer stellig tot "NUL" gaan dalen,
zodra moedige burgers : in het geweer komen -- immers, de stinkendrijke!
rijkelui, hadden verzuimd om de helft van hun vermogen te geven, aan de
stinkend`arme armelui -- en nu, is het te_laat, zodra de armelui : 't_heft in
eigen handen gaan nemen -(( er ontstaat dan een zgn : *roof_cultuur*....
|
NB : de nieuwe europese ontrechtings`regels bepalen bvb, dat de_bank het
beslag mag leggen, op uw *potentiele vermogen*, bij (grote)-schulden welk
zijn ontstaan, bvb : omdat de marktwaarde van uw woonhuis(+hypotheek),
tijdens de grote CRISIS, plots zo! drastisch daalde dat 'r met zwaar verlies
zou moeten worden verkocht -- maar tot *potentieel vermogen* rekent de
bank dus ook : de_arbeid van uzelf & uw kinderen -- tevens mag de_bank
deze arbeid ... doorverkopen aan 'n nieuwe eigenaar -- de_SLAVERNIJ is
dan weer terug -- de bijbel bevestigt dit, hier & nu voor : de Eindtijd ....
|
PS : de_oorzaak van de ondergang van Utopia, zal 't grote verschil wezen
tussen enerzijds hun die alles hebben & anderzijds hun die maar schulden
bezitten -- Jezus had dus wel, Utopia gezien, maar Hij moest 'r niets! van
hebben -- zeer stellig ook, vanwege de rijkelui, die wilde orgie'en houden,
in *het onheilige land*, met veel wijn & bedwelmende drank, zoals voor^
zien door de profeet Jesaja : "... die in wellust ontbrandt [...], onder iedere
groene boom, die de kinderen SLACHT in de dalen, in de rotsspleten ..."
-(( het eten van mensenvlees, als ritueel offer aan *de goden*, mag zowel
als antiek gebruik, als tot een modern verschijnsel, gerekend worden ....
+
<><><> vechten voor de vrede ?
<><><><><><><><> nadat de #3e_Wereld`oorlog geheel was uitgewoed,
had men (volgens de profeet Haggai), van_uit "... de Troon der Volken ..."
-[United Nations], besloten dat : alle moderne vernietigingswapens, moeten
worden vervangen door : ! antieke ! -- alzo vanuit de intentie uiteraard : de
wereld`vrede te bevorderen -- er ontstaan dan legers, die beginnen met het
na`spelen van oude veldslagen, om rijke touristen te amuseren -- evenwel :
na enige tijd, blijken zulke krijgslegers, ook reuze handig om *belasting* te
innen, of om locale conflicten te beslechten -(( de vrede komt dus niet >>
|
"... zweepgeklap, wielengeratel, jagende paarden en opspringende wagens,
steigerende rossen, en vlammende zwaarden -- bliksemende lansen, en tal
van verslagenen, een menigte doden, en eindeloos veel lijken ..."{Nahum}
|
[[[ "verslagenen" = zwaar`gewonden /// "doden" = stervenden /// "lijken" = skeletten ]]]
|
NB : tot in de verre Eindtijd, zal 't politieke landschap bepaald blijven door
vele krijgsheren, die met hun legers opereren, vanuit gruwelijke bolwerken
-(( *in de ban van de ring*-[Tolkien], tekent 'n nogal realistisch plaatje ....
+
<><><> Schepen, die kunnen VLIEGEN !
<><><><><><><><> de profeet Daniel, zag schepen die boven! land kunnen
varen -- deze schepen worden gebruikt, voor het verplaatsen van krijgstroepen
om binnen`landelijke gebieden te veroveren -- het zijn dus LUCHTSCHEPEN
oftewel zeppelins !? -(( zeppelins, kunnen overal & onverwachts : landen >>
|
"... in de Eindtijd zal met hem de koning van het Zuiden in botsing komen,
en de koning van het Noorden zal op deze aanstormen met wagens, ruiters
en vele (LUCHT)-SCHEPEN, en hij zal : DE LANDEN binnen`vallen ..."
|
NB : in de door u gelezen *dominees vertaling*, staat dat 'r mogelijk anders ?
-- maar zulke vertalingen (vanuit de griekse/hebreeuwse grondtekst), zijn vaak
dubieus !! -( de bedoeling hiervan is, om de gelovigen : onwetend te houden )-
oorzaak echter, is dat men niet kijkt, naar de juiste betekenis in de grondtekst
zelf, doch naar hoe! men de bijbel, in het verleden doorgaans vertaalde -( het
woord in de grondtekst, verkrijgt zo! de betekenis van het vertaalwoord !? )-
terwijl men juist moet speuren, naar wat de oude schrijver precies! bedoelde
te zeggen, in de tijd alwaar die deze woorden opschreef -(( of niet soms ...?
+
<><><> De #derde Tempel !?
<><><><><><><> bij dat korte Utopia, met de herbouw van antieke paleizen,
steden, en tempels, behoort al evenzo de herbouw, van de tempel te Jeruzalem
-- doch deze komt nu 's niet op die zo vermeende *tempelberg* -- nee : alwaar
ooit de tempel van Salomo stond ((( de fundamenten ervan liggen nu heden nog
onder 'n dikke laag aarde, #500 meter buiten d'oude stadsmuur ))) zal men heel
spoedig & overhaast 'n tempel bouwen, slechts omgeven met 'n palisade ....
|
zie ook > http://www.angelfire.com/fl/BriansHouse/hiddencity1.html
|
tevens > http://www.angelfire.com/fl/BriansHouse/hinnomvalley.html
|
dit bouwsel zal echter bedoeld zijn, als *de kroon* op de (gedwongen) samen^
werking tussen alle joodse & christelijke kerken in de wereld -(( muv : de kerk
van Rome ))- de her_invoering van de offerdienst echter, resulteert in de groot^
ste ramp uit de geschiedenis der mensheid, sinds de Zondvloed -- een ramp die
leidt tot de Grote Verdrukking, welk tussen de #15 & #22 jaar gaat duren ....
|
"... woorden bevestigd, die Hij gesproken had, over ons, en over onze regeer^
ders, die ons bestuurden, door zulk een groot ONheil over ons te brengen, als
'r nergens geweest is, onder d' ganse hemel, behalve in Jeruzalem ..."{Daniel}
|
de profeet Daniel, vertelt ons wat staat gebeuren in het ONheilige land -- hier
z'n woorden vertaald uit d' grondtekst, wat hij precies! bedoelt te zeggen >>>
+
+
Herbouw joodse TEMPEL_#3e, op de drempel naar DE_eind`tijd >
|
Daniel_9:24 "... zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw tempel^
stad, om te stoppen met de overtreding-[*], om te be'eindigen het offeren,
om te reinigen van schuld, om te brengen duurzame rechtvaardigheid, te
vervullen visioen en profetie, en om te wijden het heilige der heiligen ..."
|
{9:25} "... begrijp en zie_in : vanaf het moment dat het_woord terugkeerde
in het herbouwde Jeruzalem, tot aan een priester & prins, zijn zeven weken
-- en zestig plus twee weken zal het tempelplein herbouwd zijn, ja met een
palisade+gracht, vanwege de druk der tijds`haast ..."
|
{9:26} "... en na de zestig plus twee weken, zal deze priester ontheven-[**]
worden, doch niet vanwege hemzelf -- en 't volk van deze prins zal komen,
en beschadigen : de stad plus het heiligdom -- doch het_einde zal komen als
een vloedgolf, en tot 't einde van de oorlog zullen de gruwelen vaststaan ..."
|
{9:27} "... en hij zal de offerdienst opluisteren met 'n show, voor een week,
doch halverwege de week brengt hij het ritueel plus de offers ten einde -- en
op gruwelijke vleugels zal 'n verwoester-[***] komen, tot aan de voleinding
toe, welk vaststaat dat deze zich zal uitstorten over de onbeschaafden ..."
+
[*] : de hier genoemde "overtreding", is dus de_offerdienst -- immers,
omdat : Jezus Christus, ja reeds het_laatste_offer heeft gebracht ...
[**] : niet "uitgeroeid"-(gedood), maar geschorst & ontslagen -- er zijn
vertalingen, waarin men deze priester//prins als zgn *vertaal_zombi*,
laat door`acteren -(( zulke vertalers, moeten echt terug naar school !?
[***] zie > Zefanja_1:18"... door 't vuur van zijn naijver zal de ganse
aarde verteerd worden, ja want vernietiging, 'n verschrikkelijk! einde
zal hij alle inwoners der aarde bereiden ..." -(( komst grote heerser ))
NB > de bewering, als dat : het boek Daniel, ons iets probeert te zeg^
gen over *de tijd der Maccabee'en*, is pure nonsens !! -- immers de
profeet Daniel, spreekt meermaals over de_eind`tijd -- ook, refereert
de Apokalyps -( inzake deze eind`tijd )- aan dat boek van Daniel ....
+
+
<><><> de Vulcaniteit voor Vulcanologen !
<><><><><><><><> maar eerst gebeurt 'r nog iets vreemds : de continenten
beginnen plotseling weer naar elkaar toe te schuiven -- zelfs in een tempo, wat
"ONwetenschappelijk" hoog is -- en : als gevolg van de_onrust in de aardkorst,
ontstaan 'r overal aardbevingen, ja doet zich vulkaniteit voor op plekken waar
men dacht dat dit niet`meer zou kunnen gebeuren -- de profeet Jo'el, voorzag :
"... bloed (= lava), vuur, en rookzuilen ...", als 't einde van utopia, en als korte
adempauze, tot het begin van die Grote Verdrukking -- de vulkaniteit zal zelfs
de zon & de maan, enige tijd verduisteren -- het schuiven der continenten, zal
vervolgens in hoog tempo doorgaan -- tevens zijn 'r gerede aanwijzingen dat 't
magnetisch veld van onze aarde, zich zal gaan OMpolen ((( noord wordt zuid
& zuid wordt noord ))) -- daarna evenwel, begint die Grote Verdrukking ...!?
|
NB : in aug 2002, lanceerde ik mijn benaderings`formule voor vulkaniteit, op
'n wetenschappelijk forum -- dwz > Agitation x Agitation = Plate_Speed -[**]-
||
-[**]- "Agitation", is aantal vulkanische uitbarstingen, per *tijd*, en ...
-[**]- "Plate_Speed", is de coninent`verschuiving, in *afstand//tijd* ...
+
PS : een vaak gehoorde roep, als die over *de grote verdrukking*, welk twee
keer drie'enhalf [=zeven] jaar zou gaan duren, komt niet uit de Bijbel, maar uit
de Koran -((( de Bijbel immers, spreekt van : tussen de #15 & de #22 jaar ....
+
+
<><> Grote Invasie der Vreemden !
<><><><><><><><><> eerst, zal 'n legermacht van *vreemdelingen*, onze
planeet aarde : veranderen in een OPEN GRAF -- en daarna zal zich de super^
christus gaan openbaren aan de (resterende) mensheid -- zijn voorkeur echter,
gaat niet uit naar de_mensen (of : humanisten), doch wel naar de_christenen --
spoedig bouwt hij de grote nieuwe tempel, op de berg Ebal-("Sion"), en evenzo
de grote nieuwe superstad, in de heuvels van Samaria -- wonderwel, wil 't niet
vlotten tussen hemzelf & de christenen -- dwz : wel met hun leiders, maar niet
met de gewone brave & eenvoudige christenen -( hun verzet groeit met de`dag
)- tevens, vinden er ONvoorstelbare gebeurtenissen plaats, ja zodanig dat zelfs
d' meest verstokte atheist, welhaast zou moeten! gaan *geloven* ? -- tenslotte
gaat het grote superwereldrijk, definitief ten`onder -(( zie : de Apokalyps ....
|
[ misverstand > "... SION is een BERG, ver in het NOORDEN ..."{Psalmen}
-- in de oudheid was 't normaal, indien steden verplaatst & vergroot werden --
na de verplaatsing//vergroting, behield zo'n stad, de oorspronkelijke naam -- 't
verplaatste//vergrote Jeruzalem, heet dus straks gewoon weer Jeruzalem! -( de
term *SION* in de bijbel, duidt op 't expansie`visioen der oude profeten ....
|
NB : frappant is wel, dat de_ondergang van het grote superwereldrijk, ooit al
voorzien is, door de profeet Daniel -(( tijdens de babylonische ballingschap ))-
als`eerder, aanschouwde hij, de openbaring van de_*superheiligen* : "... dan,
zullen de allerhoogste heiligen, het koningschap ontvangen ..." -- maar Daniel
werd van hun verschijning kots`misselijk : zijn "... gelaatskleur verschoot ..."
-(waarom, is hier sprake van : hogere & minder`hoge heiligen ? -( vreemd ?
|
PS : 't moet nog gezegd, dat de grote heerser, wel beschikt over een krachtig 
bestuursplan, om onze gehele aarde/wereld, op te delen naar #4 *wezens* >
+
 De #vier *wezens*, uit  Daniel_7:3 t/m 7:6 >
  |
 "..... de LEEUW ......." ( post-islamcultuur )
 "..... de BEER ....." *_* ( sovjet-humanisme )
 "..... de PANTER ....." ( joods-christendom )
 "..... de DRAAK ......" ( oosters-heidendom )
  |
 *_*) straks : cellen_communisme, als de'centrale volksmacht

daarbij verkrijgt het joods`christendom een voorkeurs`positie, en wordt het
oosterse heidendom, overgegeven aan de complete vernietiging er'van -- de
christenen, zien dan ruim hun kans, om d' totale aarde te evangeliseren ....

+
<><> 't naderende VredeRijk
><><><><><><><><><> de profeten wisten optijd, dat het Vrederijk in aan^
tocht was -- echter voordat het Vrederijk begint, blijken de CONTINENTEN
reeds tot #een! geheel aan elkaar gegroeid -- geheel nieuwe landschappen zijn
'r ontstaan, binnen een al evenzo drastisch gewijzigde *landkaart* -- de aarde,
zal voedsel geven, aan een ieder welk daar leeft & woont -- mensen & dieren,
leven met elkaar in_vrede, dus : vegetarisch !! -( u mag nog wel : vis eten )- 'r
zal dan, wanneer het eindelijk zover is : geen oorlog meer zijn, geen moeite &
zorgen, geen ziekte noch gebrek, geen politici noch leugenaars -- de gelovigen
krijgen tot taak, om de ganse aarde te besturen -(( 't gaat #1000 jaar goed ....
|
alleen ?... waar is Jezus ? -- terwijl al`eerder daar`voor, de superchristus zich
met geweld openbaarde aan de mensheid, trekt Jezus zich terug op de achter^
grond -- simpel : Hij doet alles precies anders -- Hij zorgt voor : VREDE ....
|
een aardig detail zijn de zgn : "... TRONEN ...", welke overal opgesteld gaan
worden -- nb : wie zich terkort`gedaan voelt, die gaat op zo'n troon zitten, en
weet vervolgens precies : hoe & wat 'r echt hapert ? -(( zeer transparant ...!!
|
het #1000`jarig Vrederijk, dat wordt straks, een soort van : *matriarchaat* --
immers : "... de vrouw, zal de man omvangen ...", voorzag de profeet Jeremia
-(( dus, de vrouwen mogen 't leven organiseren ))- verder is 'r nog`niet zoveel
bekend, behalve dat de gehele aarde, een paradijs`achtig landschap krijgt ....
|
PS : speciaal voor de kinderen, ziet het 'r reuze goed uit -- immers, zij krijgen
de beschikking het aller`leukste speelgoed wat 'r bestaat : dieren > "... de wolf
en het lam zullen tezamen weiden en de leeuw zal stro eten als het rund en de
slang zal stof tot spijs hebben : zij zullen geen! kwaad doen ..." {Jesaja}
|
en dit nu ja, wordt weer compleet bevestigd, door de profeet Hosea >>>
|
"... te dien dage, zal Ik voor hun een verbond sluiten, met het gedierte des
velds : het gevogelte des hemels, en het kruipend gedierte der aarde -- dan,
zal Ik boog & zwaard & oorlogstuig, op de aarde vernietigen, en hun veilig
doen wonen ..." {Hosea} -- [] : de NBV, is in`deze, helaas`niet betrouwbaar !!
|
en hier`uit volgt nu, dat wij vegetarisch zullen eten, daar de dieren immers
evenzo vegetarisch zullen leven -- kort`om, wij eten! elkaar dus niet`meer
op -(( zowel letterlijk als figuurlijk ))- maar, nog een ander nieuwtje is : dat
vrouwen niet`langer, hun huis zullen schoonmaken ((stoffen & dweilen)),
ja want >>> "... DE SLANG ZAL STOF ETEN ..." {Genesis + Jesaja}
+
!!... maar zo`ver zijn we nog niet -- maar, zo`ver zijn we : helaas nog niet ...!!
+
+
<><> onder de Dreiging van de Vernietiging !?
<><><><><><><>voorlopig helaas, moet de mensheid maar zien hoe zij uit^
komt, met : onrecht & geweld, oorlog & dreiging, rampen & epidemie'en, met
alles wat levens vernietigt danwel inkort -- maar, voor de gelovigen, is dit juist
een absolute uitdaging -- zowel een uitdaging, om wat voor anderen te gaan be^
tekenen door die anderen te helpen, alsook om daarmee zelf vooruit te komen
-- want de gelovigen ( hier anders dan *kerkmensen* ), kunnen zich opwerken
tot de toekomstige nieuwe bestuurslaag : "... een koninklijk priesterschap, een
uitverkoren geslacht ...", volgens Petrus -- maar wie deze uitdaging accepteert,
moet wel gaan rekenen, met zgn : *examen momenten* -- daarbij kan het bvb
gebeuren, dat : Jezus, de gedaante aanneemt van 'n miskende & veroordeelde,
en u_! voor DE lastige keuze staat, om die ander, een beker koud water aan te
reiken -((( wat doet u ?? )))- ja, elk kind weet het goede antwoord -- echter wie
meent hoog te staan door die ander te min`achten : zakt voor zijn examen !! --
doch, rechtvaardigen zullen gaan behoren, tot die nieuwe koningen & priesters
-((( ja, slechts apostelen & profeten, kunnen het Evangelie goed uitleggen ....
+
<><><> zij Bouwen aan onze Maatschappij ?
<><><><><><> als 'r zijn die je 't zeker niet hoeft uit te leggen, dan bevinden
deze zich, binnen : het zgn *religieus humanisme* -- onze brave VM`ers gaan!
voor deze : uitverkoren heilige natie, met haar koninklijk priesterschap -- ener^
zijds is dat heel goed ambitieus, om straks tot de nieuwe bestuurslaag te willen
gaan behoren -- anderzijds, moet je je afvragen, of hun gekozen WEG, tot dat
be`oogde doel leidt ? -- zeker wanneer je ziet hoe 't religieus humanisme [RH],
zich heeft verbreed, tot : 'n grote & machtige beweging, waarbinnen ook onze
brave VM`ers, niet langer in`staat zullen blijken, om hun eigen koers uit te zet^
ten !? -(( en toch is de profeet Jesaja, uiterst begripvol inzake hun streven >>
|
[] "... hij, die in gerechtigheid wandelt, en oprecht spreekt -- die, gewin door
afpersing verkregen, versmaadt -- die zijn handen weerhoudt om 'n geschenk
aan te nemen, z'n oor toestopt, om niet naar een moord`plan te horen, en z'n
ogen toesluit om 't slechte niet aan te zien -- die zal op hoogten wonen : rots^
kastelen zullen z'n burcht wezen, z'n brood is gewis, z'n water verzekerd ..."
+
<><> de selectie der geselecteerden
><><><><><><><> doch ?... wanneer wij mensen elkaar, zowel gaan voor^
selecteren als uit`verkiezen, dan laat zich simpel raden, wat 't resultaat is ? --
en juist daarom doet God het anders : Hij brengt mensen onder uiterst zware
omstandigheden, zodanig dat ... het aller`beste uit deze mensen te`voorschijn
gaat komen !! -- niet politici, noch academici, maar uit 't gewone volk komen
(( gedurend de eindtijd )), te`voorschijn : zij die ons straks gaan besturen -- de
profeet Daniel, voorzag : het_einde van de dictatuur der doctorandussen >>
|
"... de verstandigen onder het (gewone) volk, zullen velen tot inzicht brengen
[...] de verstandigen zullen stralen als het uitspansel -- die velen tot rechtvaar^
digheid hebben gebracht, ja als de sterren voor eeuwig & altijd ..." {Daniel}
|
PS : aan hun, zal zeker_niemand twijfelen, of : dit nu wel de juiste waren !?
+
<><><> de AARDE is ROND !
><><><><><><><> evenwel, behoort bij een levend geloof, ook de juiste
kennis van sommige zaken, die de afgelopen tijd : te`veel waren overgelaten
aan *iets*, wat men wel "wetenschap" noemde, maar 't beslist niet was noch
is -- het gaat hier bvb, om : fantasie`volle beweringen, als zouden toentertijd,
de christenen hebben geloofd, in ... een platte aarde !? -- maw : dan zou bvb
Columbus, met z'n schepen over de rand van de aarde hebben kunnen gaan,
om vervolgens in de (onpeilbare) diepte te storten ? -- atheistische schrijvers
alsook atheistische universiteiten, waren sinds 't tijdperk van de "verlichting",
bezig om het christelijk geloof te downgraden -(( wat_? is nu echt waar >>
+
<><><> Let OP >>
<><><><><><><><><><><><><> omstreeks het jaar 1230, publiceerde
de engelse geleerde Johannes de Sacrobosco, z'n toen`nog handgeschreven
boek : *Tractatus de Sphaera Mundi* (( "de Ronde Aarde" )) -- de tekening
in de gedrukte versie uit 1475, laat ons goed zien waarom bij verplaatsing :
dingen achter de horizon verdwijnen -- immers : DE AARDE IS ROND_!!
-- zowel 't handgeschreven boek uit 1230, als het gedrukte uit 1475, zagen
het licht in Rome -- kortom : reizigers & zeelieden wisten dat -(( dus ja`ook
de Paus ))- en toch werd 'r sinds de zgn *verlichting*, aan d' universiteiten,
(schaamteloos), iets geheel anders ge`roepen -(( tegen beter weten in ...!!
|
de fantasie`volle bewering ((als zouden christenen vroeger hebben geloofd
in een ""platte aarde"")), kwam zelfs in gewone schoolboeken terecht ....
+
<><><> Dodelijke Ziekte_verwekkers
><><><><><><><> virussen & bacterien, zijn een regelrechte bedreiging
voor onze hedendaagse moderne beschaving -- maar, nog veel gevaarlijker
is het gebrek aan inzicht bij onze medische stand -- want, bvb gedurend de
EHEC`affaire, gingen duitse artsen net zo lang door met 't fout behandelen
van hun patienten, tot deze patienten niet`meer te genezen waren -- terwijl,
bvb franse artsen hun patienten : *allicine* toedienden (dat is de werkzame
stof uit rouwe knoflook), waarbij reeds na enkele dagen, genezing optrad --
daarentegen, de oppermachtige medische industrie : verlangt dat artsen zich
beperken tot het gebruik van uitsluitend hun! produkten -- produkten, welk
soms niet`genezend, maar juist schadelijk zijn -( nb : denk aan verslavende
*antidepressiva*, of de vele giftige!vaccinaties )- gelukkig evenwel zijn we
bij ons thuis, aardig goed op de hoogte -- wij weten, dat jaarlijks vele #tien^
duizenden patienten in ziekenhuizen onnodig sterven -- men weigert om 'n
ouderwets middel te gebruiken, dat vroeger : 'n gewoon medicijn was ....
+
<><><> Colloidaal Zilver
><><><><><><><>het is simpel, en wij maken 't zelf : colloidaal zilver !!
-- dwz : 'n oplossing van nano`deeltjes zilver, in water -- wij mensen welnu,
bestaan voor #2% uit bacterien, welke 'r meestal zijn om ons voedsel te ver^
teren -- de praktijk wil, dat de nano`zilver`deeltjes, bovenal : de schadelijke
bacterien, schimmels & virussen doden -- ons lichaam weet, welke microbe
nuttig is, en zal die beschermen, doch schadelijke! microben, beschermt ons
lichaam uiteraard niet -- toen ik kort geleden bij 't tuinieren, m'zelf verwond
had, volgde : 'n snelle tethanus`reactie -(( ooit, doods'oorzaak nummer #1 ))-
doch na inname van zilver, was de tethanus weer vlot verdwenen -- wij zijn
colloidaal zilver gaan gebruiken, toen ik via de beet van 'n teek, besmet was
geraakt met borellia, en ik 'r weinig voor voelde, om elk jaar zo'n antibiotica
kuur te halen bij onze huisarts -- nu gebruiken wij dagelijks, colloidaal zilver
-- ook in de keuken, alwaar wij 'r bvb de rucola mee ontsmetten -- 'n ander
geschikt voorbeeld, is de uitbraak van Q`koorts ... A : de geiten zouden niet
ziek geworden zijn, en B : mensen niet chronisch ziek & arbeidsongeschikt,
bij preventieve toepassing van colloidaal zilver -( wij adviseren derhalve om
niet te luisteren naar de foute voorlichting vanuit de overheid -- ja denk zelf
goed na, en neem uw eigen beslissingen -( 'n zaak van leven, of dood ...?
|
[!!! > ten`gevolge van 't overmatig gebruik van anti`biotica, blijken 'r nu ook
zgn *celwand-loze* bacterien* te zijn ontstaan -- deze celwandlozen zijn in
het verleden wel aangezien, voor "macro virussen" -- en bij borellia (agv de
teeken`beet), kende men al de zgn *zombi variant*, waarbij : ons lichaam
niet`langer in`staat blijkt om zulke indringers vroeg`tijdig te herkrnnen ....
|
PS : colloidaal zilver, maakt geen! onderscheid tussen gewone bacterien &
virussen, of anderzijds : antibiotica`resistente! bacterien & virussen -- want,
ook zulke super`gevaarlijke ziekteverwekkers, laten zich goed uitschakelen
mbv zilver -(( wel, is 'r voor 't doden van virussen, meer! zilver nodig ....
+
<><><> DE grove FOUTEN bij de NVWA
de Nederlandse Voedsel & Waren`Authoriteit, ziet zogezegd : door de vingers
wat niet deugt, of keurt zelfs goed wat fout is -(( doch dat wist u al ? ))- maar :
dat zij AF_keurt wat juist goed is, dat schijnt weer iets nieuws -- als volgt >>>
|
NB : om haar beschadigde imago wat op te poetsen, ondersteunt zij heden 'n
("nieuws")-campagne waar`in wordt geroepen dat : colloidaal zilver, schadelijk
zou wezen voor uw gezondheid !? -- er komen dan (ON)-deskundigen aan het
woord, die de aller`grootste bullshit uitbraken, bewerende als`zou 't colloidaal
zilver, in`staat wezen om de lichaams`cellen te beschadigen !? -- maar dat, is
niet alleen ONwetenschappelijk, maar evenzo : FAKE`nieuws -- verder is bij
deze campagne ook het : VoedingsCentrum betrokken, alwaar men zo roept,
dat ASPARTAAM, niet`kankerverwekkend zou zijn -(( doch er is meer >>>
|
PS : al spoedig na het in`zwang geraken van de antibiotica, werden 'r telkens
meer & meer, bestaande soorten antibiotica : "ON_bruikbaar", omdat velerlei
bacterien ... RESISTENT werden tegen dat geneesmiddel -- men vond weer
nieuwe soorten antibiotica uit, waartegen de bacterien opnieuw resistent wer^
den -(( enzovoort, enzovoort ))- wat nu opviel was dat sommige fabrikanten,
zelf bacterien kweekten, die resistent waren tegen het middel van de concur^
rent !? -- of zelfs, zodra het patent van hun eigen middel afliep, een bacterie
kweekten welk resistent was, tegen hun eigen geneesmiddel !? -- voorbeeld,
was de beruchte EHEC`bacterie, welk afkomstig scheen uit 'n laboratorium,
alwaar deze resistent gemaakt moet zijn, tegen de meest belangrijke soorten
antibiotica !? -- maar nu dan m'n eigen *ontdekking* : tijdens gecombineerd
gebruik van antibiotica & zilver, ontstaat geen! resistentie, plus d' antibiotica
waarvan men meende dat deze niet`langer bruikbaar was, wordt dan alsnog
opnieuw bruikbaar !? -- men denke daarbij bvb aan de brandwondencentra,
alwaar men ondanks 't europese verbod, gewoon doorgaat met 't toepassen
van zilver, bij het bestrijden van de beruchte groene bacterie, die huishoudt
in (genezende)-brandwonden !! -- mijn gewaagde conclusie, luidt derhalve :
de NVWA, brengt (met haar bureaucratie), vele mensenlevens in gevaar !?
|
[!!!] : "... de hooggeplaatsten spreken, wat hun 't beste uitkomt ..." {Micha}
|
en ook, dat RIVM, alwaar die knappe koppen, niet in`staat wezen, om een
slim advies uit te brengen naar de burgers, hoe men zowel een teeken`beet,
als de besmetting met borellia, kan voorkomen -- immers 't advies wat men
daar dan wel uitbrengt, is volkomen waardeloos plus onwetenschappelijk --
want denken, leer je blijkbaar niet op de universiteit !? -((( in de hemel ...?
+
<><><> Het ge`Reformeerde BOLWERK
<><><><><><><> "... het slechten van BOLWERKen : opdat wij de_REDE^
neringen, en elke SCHANS die opgeworpen wordt tegen de KENNIS van God,
slechten -- en ieder bedenksel, als krijgsgevangene wegvoeren ..." -- de apostel
Paulus, voorzag indertijd al, hoe *de_reformatie* ernstig uit de hand zou lopen
-- want in het jaar 1618 veranderde *de_reformatie*, van een in`aanvang open
volksbeweging, naar een versteend staatsmonopolie -- door de leer van Calvijn,
ontstond het *hyper calvinisme*, wat strijd voerde tegen het *arminianisme* --
dat *arminianisme* -( als iets, wat domweg niet bestond )- werd toegeschreven
aan de zgn *remonstranten*, welke niet`anders dachten over het geloof, doch :
men had 'n (vermeende) "vijand" nodig, om zich sterk te kunnen maken -- hier^
achter verschool zich echter de morele nederlaag van onze moedige geuzen die
samen met de turken waren uitgevaren tegen *de heilige [RK] vloot* (( Zeeslag
bij Lepanto, 1571 )), en daarbij "oh schande" : deze strijd hadden verloren !!!
|
heden nu, binnen dat reformatorisch`theologische bolwerk, heerst : het *hyper^
calvinisme* -( plus daarbuiten, het *neo_calvinisme* )- op de hoge muren, ziet
men de *kanonnen van de_REDE*, gericht staan, op de "boze" buitenwereld --
van mij evenwel hebben ze niks te duchten, want ik weet, dat hun verandering
van_binnenuit moet gaan komen -- nee, hoogstens help ik medegelovigen om :
vrij te komen uit dat (verstikkende) *neo_calvinisme*, en dat is dus al moeilijk
genoeg -- gelukkig, groeien er telkens meer door naar de *bijbelse_orthodoxie*
-- dwz : men keert (ahw) terug naar de oude bronnen, en dat is dus de bijbelse
schrift, als beginsel & uitgangspunt, bij het geloofs`denken -- van zulke mede^
gelovigen, heb ik 'r diverse ontmoet, ja zowel via : het EWv als de KCV ....
+
<><><> de Spijswetten van het Evangelie !!
><><><><><> een ONgeestelijk & tyranniek christendom, ging eeuwen`lang,
nogal slordig om met fundamentele bepalingen betreft de christelijke levensstijl
-- immers, de gelovigen mogen wel : vlees eten, echter daar zijn van godswege
wat regels aan verbonden -- het #1e principe luidt : "... slacht en! eet ..." -- dat
betekent, dat men het vlees van een zojuist geslacht dier, nog diezelfde dag zal
eten, doch daar`na niet`meer -- de apostelen uit het jaar 037, refereerden daar^
mee, aan de spijswetten van Mozes : "... gij zult daarvan niets overlaten tot de
morgen -- wat ervan overblijft tot de morgen, dat zult gij met vuur verbranden
..." -- het #2e principe luidt, dat men (nog afgezien van heidendom en hoererij)
: "... zich zal hebben te onthouden, van BLOED en het VERPAKTE ..." -- dit
refereert [A] : aan het al`oude voorschrift, om geen! bloed te consumeren -- en
[B] : alweer dat verbod, om geen! vlees te eten, van een dier, wat het`zij daags
tevoren hetzij nog veel eerder al, geslacht is geweest -- want ook in 't jaar 037,
wist men van vleesproducten die : gezouten danwel gerookt, of op nog andere
wijze geconserveerd waren, plus nog eens voor de handel : VERPAKT, doch
de israelieten mochten dat vanwege hun spijswetten, daarom niet eten !! -- zo
was *de_sabbat* -( om diezelfde rede )- een verplichte VEGA`dag -- iets wat
ook nu`nog, behoort te gelden, voor 't zgn : *hedendaagse christendom* ....
|
NB : de bijbel`vertalers, suggeren op 'n valselijke wijze of manier, dat 't bij 't
verbod zou gaan om dieren, welk bij 't slachten, eerst gewurgd zouden zijn --
doch dat is een fantasie`uitleg -- want 't gaat hier uitsluitend, om de toestand,
waar`in het vlees, voor consumptie wordt aangeboden -- de eventuele achter^
liggende rede, inzake *de manier van slachten*, als waarom het vlees : bloed
zou kunnen bevatten, doet in het geheel niet ter`zake !! -((( very simpel ...!?
|
[!!!]> *het VERPAKTE*, is hier dus 'n verbeterde vertaling -- overigens, kan
't griekse *pnik'tos*, in_origine beduiden, dat voedsel-(vlees) : bewerkt is ....
|
zo refereert Jezus, aan de strenge voedselwetten van de romeinen -- immers,
voedsel was ... VEILIG, indien het was : *koud*-(onbewerkt), of juist *heet*
-(zojuist bereid), maar ONveilig indien 't was *lauw*-(wederom opgewarmd,
na enige uren of zelfs dagen ?) -- "... omdat gij lauw zijt [...] zal Ik u uit mijn
mond spuwen !!..." -- Jezus vergelijkt hier dus de *lauwe kerkmensen*, met
ONveilig hetzij bedorven voedsel -(( die kan je maar beter uitspugen ... [:-)
|
PS : 't probleem nu helaas is, dat diverse *bijbel vertalingen*, op onderdelen
corrupt zijn -- sommige fouten, dateren nog, uit de (latijnse) Vulgaat`bijbel --
maar andere vertaal`fouten, duiden op de politieke voorkeur van de moderne
vertaler, die graag preekt, vanaf diens : ASHERA (= preekstoel), of zoals hier
in dit geval, graag z'n buik vult, met wat men "lekker" vindt !? -- in de meeste
vertalingen zet men 't griekse pnik'tos, over als : "het verstikte", ja zodat men
lekker kan door`eten, zonder! acht te geven op de geldige regels, die ooit van
godswege zijn ingesteld voor : ons! geestelijke welzijn -- het resultaat is : een
ONgeestelijk christendom, onder de tyrannie van, haar zelf-gekozen leeraars
-(( ja`zeker, zullen de apostelen & profeten, deze fout : gaan corrigeren ...!!
+
<><><> het APENBROOD der Wetenschap ?
><><><><><> indien je bent opgegroeid met de *evolutie theorie*, maar je
komt op je #32e tot geloof, en je gaat nog 's kritisch kijken naar wat men als
"zuivere wetenschap", ooit aan jou presenteerde -- dan kan het gebeuren, dat
je *creationistisch* gaat geloven, echter *evolutionistisch* blijft denken !? --
is wel lastig, doch niet rampzalig -( en, God vindt het niet zo`erg )- ja, zolang
je maar kritisch blijft, en rustig door`gaat met dingen te onderzoeken -- want,
je ontdekt bvb, hoe : DE *evolutie theorie*, zuiver_wetenschappelijk bezien,
een bijzonder hoog *apen_brood* gehalte heeft -- deze theorie bestaat uit : 'n
overload aan veronderstellingen plus aan`names, welke dus niet aan`nemelijk
gemaakt kunnen worden, laat staan, ooit bewezen -- immers : in den beginne
was 'r niets, en dat is ook nog eens ontploft -( dus zo! ontstond het heelal ? )-
het alternatief uit Genesis, kost niet meer noch minder moeite om te verstaan
-- evenwel via de communicatie met God, wordt je verstandiger -- zo ontdek
je bvb dat inzake wilde_speculatie, de theologie 't wint van d' gewone weten^
schap -- gedachtenvlucht, is heel menselijk, dus schaam je 'r niet voor, maar
schaam je nog`minder om : onrecht & leugens in 't volle licht te zetten ....
|
"... velen gaan het onderzoeken, en de kennis zal toenemen ..." {Daniel}
+
<><><> de DOODs`kuil der Beter`weters !?
><><><><><> in 'n korte droom, liet Jezus mij zien : 'n lange rij gedolven
graf_kuilen -( slechts de voorste kuilen, waren *gevuld* ... de overige lagen
te wachten op nieuwe bewoners )- daarna, vertelde Jezus aan mij, wat hier^
van de bedoeling was -- [ Hij ] : 't gaat om gelovigen, die lasteren ... lasteren
uit hoogmoed & overmoed -- ze wanen zich verheven, vaak door hun hoge
opleiding, danwel om andere redenen -- ze lasteren wat heilig is ... terwijl ze
ooit al door Mij waren gewaarschuwd, om dat beslist`niet`te`doen -- bij die
voorste kuilen, welke reeds gevuld zijn, heb je effe niet`goed opgelet, want
je probeerde "de lieve vrede" te bewaren vanwege hun (valse) vroomheid --
dus zeg voortaan DE_WAARHEID, zonder enig *aanzien van de persoon*
-- bij deze krijg je van Mij de verantwoording, 'r voor te zorgen dat de nog
open kuilen : *open* blijven -- slechts #een! vermaning mag je geven, wat
tevens de laatste is -((( dit, is een weergave, van zo'n : communicatie ....
|
NB : toch is door mij wel geprobeerd, toen ik in 2004 m'n neus om de hoek
stak bij de CWN, te waarschuwen voor dat lasteren, wat zo typisch ingebak^
ken zit, in dat (vrijzinnig)-protestantisme daar -- maar men zag het niet zo !?
+
<><> het ge`leider der zgn "leiders"
<><><><><><><><> MACHT, is van alle verdovende middelen, de meest
verslavende drug !! -- gebruikers van dit spul, noemt men : LEIDERS -- het
verschijnsel van hun gebruik, heet : "SUCCES"-- men wil *de top*-(summit)
bereiken -- het Evangelie, laat ons echter weten, dat je *de top* niet bereikt,
door de baas te spelen, maar : door aller_dienaar te wezen !! -- doch helaas :
koning EGO, zit graag op een troon -- ja, die mensen houden zowel zichzelf
als elkaar voor de gek, want ze bereiken helemaal niets -- geprobeerd heb ik
ooit, om ze te overtuigen van hun dwaling, doch helaas zonder succes ....
|
als ik dan bezie wat 'r zo in de afgelopen #37 jaar, van *leadership* aan me
voorbij tuimelde, dan toont zich 'n droevige mestvaalt aan menselijk fouten :
eerzucht, vriendjes`gedoe, eigen`waan, corruptie, enzovoort -- sommige van
zulke lieden, waren zowel bescheiden als verstandig, doch uiterst beperkt, in
hun kennis van het Evangelie -- anderen daarentegen, die zichzelf een hoog^
religieuze_statuur toekenden, gedroegen zich, ja`als : *geestelijke aborteurs*
-( als u snapt wat ik bedoel ? )- kortom, 't kan dus wel anders & beter -(( de
apostel Paulus bepaalde ooit, de gezags_lijn der gaven & bedieningen >>>
+
De #8 Charismatische GAVEN in de Kerk :
|
Schema < griekse grondtekst van 1-Corinthe_12:28
-(( gelezen, in de juiste volgorde van Paulus' : prioriteit
|
# 1e  ===   APOSTELschap  [*]
# 2e  ===   PROFEET__zijn .[*]
# 3e  ===   LEERAARschap ..... ( predikant? )
# 4e  ===   Krachten ................. ( wonderen! )
# 5e  ===   Genezing .....
# 6e  ===   Dienstbaarheid .....
# 7e  ===   Bestuur ................. ( leiderschap? )
# 8e  ===   Tongentaal .... [~]

  [*] : Apostelschap & Profetie, zijn d' allerhoogste gaven .
  [~] : Tongentaal, gaat in de EindTijd, geheel verdwijnen_!
|
deze #8, zijn de gaven waarmee Jezus probeert, om zijn geloofsgemeente op
te bouwen -- daarbij gehinderd, door de nieuwe farize'ers & schriftgeleerden,
welke hun machtspositie in gevaar zien komen -- toch, zullen er gelovigen tot
bewustzijn geraken, en zo`dra zij behept met deze gaven, toe`groeien naar 'n
open_ambt of *bediening* -- opvallend is wel, dat dienstbaarheid, anders dan
in de wereld, hier : boven! bestuur staat -(( als volgt, de taken of bedieningen
welk, door Jezus bepaald, als : open_vacature in zijn geloofsgemeente >>>
|
   Efeziers_4:11 <> God spreekt direct tot de gelovigen,
 via de #vijf : Charismatische Taken of .Bedieningen
#1e
#2e
#3e
#4e
#5e
via: Apostelen ........
via : Profeten ...........
via : Evangelisten ....
via : Herders ...........
via : Leeraars ..........
.... in de vorm van : wijsheid
.... in de vorm van : richting
.... in de vorm van : openheid
.... in de vorm van : ontferming
.... in de vorm van : kennis ...
   Schema <> de functionele taken of open bedieningen, binnen
 de_kerk-(geloofsgemeente), in volgorde van Paulus' prioriteit
|
NB : wonderwel, leidt dit tot een *vlakke hierarchie* -- niemand, zal over de
ander kunnen heersen -- want niemand kan *exclusief* een gave of bediening
claimen -( nb : bij elke taak, kunnen meer gelovigen, van`godswege verkozen
blijken )- dus, het machtsmiddel der machthebbers is dan : uitgeschakeld ....
|
uiteraard is 'r wel een zgn *gezags_lijn* -- de verantwoording van de_apostel,
is het grootst -- slechts de apostel kan bvb, 'n profeet corrigeren -- anderzijds,
binnen het huidige kerk_bestel, kan zomaar iemand : *iets roepen*, zonder de
toetsing ervan, door de profeten -( dit kan nu ja`omdat de leeraars het samen^
houden met de machthebbers)- dus voorlopig, kunnen de *bijbel_vervalsers*
nog doorgaan met hun theologische dwalingen, zonder`dat : de profeten daar^
tegen kunnen optreden -- het huidige kerk_bestel, is daarom uiterst! dringend,
aan complete vervanging toe -- tenslotte : de vacature van *leider* ontbreekt
in deze *advertentie* -(( want : "... only ONE, is your Leader : Jesus !!..."
+
<><><> op de Goede, of d' Verkeerde Planeet ??
<><><><><><><><>tot op de dag van mijn bekering -( 'k was toen #32 jaar
oud )- heeft de gedachte mij achtervolgd -- dwz : *het op de verkeerde planeet
geboren zijn* ? -- dat ging gelukkig over, door het lezen van de bijbel -- echter
tijdens het lezen van de bijbel, bleek dat 'r in de hebreeuws/griekse grondtekst,
soms iets totaal anders bedoeld werd, dan wat de geleerde vertalers 'r van had^
den gemaakt, op hun manier -- ja, men heeft mij geprobeerd *dom* te houden,
met de boodschap dat : 'r buiten de aarde geen vorm van leven zou zijn ? -- en
dat nu, spreekt de bijbel wonderwel tegen -- de sterkste aanwijzing dat 'r zeker
wel enige vorm van leven, buiten onze aarde is -( maar niet de! enige )- staat in
het bijbel`boek Openbaring (de Apokalyps)-- het handelt hier namelijk om een
der allergrootste mysteries -- immers : de *therion*('t wezen), uit de *abussos*
(onpeilbare diepte), zal naar onze aarde komen, om deze te gaan besturen -- de
mensen, zullen zich in`aanvang wel, hiertegen verzetten, maar zonder succes -(
nb : zulke onpeilbare dieptes bestaan niet op onze aarde, doch uitsluitend in het
heelal )- het wezen, zal met z'n krijgsmacht : de aard`bewoners flink uitdunnen,
alsook zijn tempel bouwen, om daar zelf in te gaan wonen -- dit alles schijnt nu
bedoeld om de christen`gelovigen op de proef te stellen, dwz : of hun werkelijk
geloven wat ze roepen te geloven ? -- want deze periode van grote verdrukking,
zit bovenal vol_met verleidingen -- je kan je schatrijk stelen, door je medemens
tekort te doen -- maar je kan ook alles achterlaten, en je aansluiten bij : een van
de vele christelijke communities, welke totaal *self supporting* zijn -- dergelijke
communities, waar men samen leeft & werkt, redden het dan, ja zelfs met zo'n!
groot succes, dat ze het leven op onze aarde, gaan herstellen -- daarentegen, die
vreemdelingen afkomstig van de verkeerde planeet, zij gaan hier tenonder -- dit
is een groot mysterie, wat wij straks in de Eindtijd, zullen ontraadseld zien ....
|
Jesaja : "... zij komen uit een ver land, aan het einde van het heelal, de heerser
en de werktuigen van zijn gramschap, om de gehele aarde te verwoesten !! ..."
|
Jeremia : "... rampspoed gaat van volk tot volk, een zware storm steekt op van
de uithoeken der aarde -- zij die door de heerser geveld zijn, zullen straks (dood)
liggen, van het ene einde der aarde tot 't andere -- zij zullen niet beklaagd, noch
bijeengezameld, noch begraven worden, maar tot mest op de akker wezen ..."
|
NB : van deze tijd, welke ik dus zelf, niet_meer hoop mee te maken, heb ik als
kind ooit gedroomd -- als volgt : de aarde was kaal, en de hemel verduisterd --
de gebouwen waren leeg & uitgebrand -- de weinige mensen, liepen in lompen
-- door de lucht, zweefde 'n enorme roofvogel met 'n mens`achtige kop, welke
soms mensen ving, met zijn klauwen, om hun mee te nemen naar zijn nest, en
aldaar op te peuzelen -- om niet ten prooi te vallen, kroop ik zelf : dieper weg,
in mijn hol in de grond -- en 'k zocht naar een wapen, maar vond 'r geen !!...
|
PS : de oude profeten zagen dus al, wat ons mensen nu te wachten staat >
|
Jeremia : "... ik zag de aarde -- zij was WOEST & LEDIG -- ik keek naar
de hemel, en zijn licht was er niet -- ik zag de bergen, en zij beefden -- alle
heuvelen schudden -- ik keek en zag, de gaarde was woestijn -- alle steden
waren in puin gestort, vanwege de_heerser, door zijn brandende toorn ..."
+
<><><> 'n zwakke moraal & losse zeden !
<><><><><><><> < JURIDISCH > van de afgebeelde personen, ontbreekt_!
iedere relatie met dit onderwerp -- ooit, toen in de tijd van mijn jeugd, werd
*op hoog niveau* besloten, dat de voordien zo strakke ZEDEN, wat "losser"
moesten -- diverse veranderingen, lagen verankerd in de bindende afspraken
met Jozef Stalin, gemaakt door de_wereldleiders, gedurend de conferentie in
Potsdam-(Berlijn), reeds in het jaar 1945 -- het gevolg was onder`meer, dat :
de meisjes/vrouwen, in de westerse wereld, moesten gaan *emanciperen* --
met grote verbazing, heb ik toen allerlerlei veranderingen aanschouwd, zoals
bvb : de vloedgolf aan echtscheidingen, uit die periode -- 't droeg helaas wel
bij, aan mijn gevoel van : op de verkeerde planeet geboren te zijn !? -- maar
toch gingen hier in NL, juist dingen goed, welk bvb in Belgie plus Engeland,
finaal FOUT gingen -- hier ging 't goed, mede dankzij de dialoog binnen het
COC, de nederlandse vereniging tot integratie van homoseksualiteit -- want,
bij de vraag, of ... homofilie & pedofilie, uit_! het strafrecht moesten, gaven
de (heterofiel)-gehuwde leden aan -(omdat zij kinderen hadden, immers)- dat :
homofilie wel uit het strafrecht moest, maar ... pedofilie dus niet !! -- echter
de adviseurs van koningin Juliana, schenen daarmee uiterst ONgelukkig, en
bepaalden toen dat : het COC ... niet in aanmerking mocht komen voor het
predikaat *koninklijk* -(( 'n zaak, waarin tot heden niet is rechtgedaan ....
|
NB : in Belgie plus Engeland, ontbrak zo`een COC -- de meest gruwelijke_!
schandalen, werden jaren later bekend -- de hoofd`daders gingen helaas vrij^
uit, terwijl van hun helpers ook maar slechts 'n enkele boosdoener achter de
tralies belandde -(( *iconisch* nu, is het getuigenis van : Anneke Lucas >>
|
DailyMail.co.uk//news//former-child-sex-slave-sold-belgian-recalls-abuse
&
Globalcitizen.org/content/anneke-lucass-harrowing-tale-of-sex-trafficking
|
maar de bijbel waarschuwt ons, dat iedere *beerput* eens open zal gaan --
niets blijft verborgen !! -- want gebleken is, dat de aller`ergste boosdoeners,
behoorden tot de "aristocratische" kringen -- zij : misbruikten, mishandelden
& vermoordden hun jonge slachtoffers, zonder dat iets hun weerhield ....
|
PS : na rijpe studie, kom ik zelf tot de_conclusie, dat pedofilie, weinig met
SEX van doen heeft -- nb : het is een vorm van *HYPER_NARCISME* --
de *hyper_narcist*, heeft 'n uiterst hoog zelf_beeld, waar`in die zich tekort^
gedaan waant -- en als (vermeende)-"halfgod", brengt deze (kinder)-offers, aan
zich`zelf !? -(( zulke lui beseffen dan niet, dat de hemel hun gedrag ziet !?
|
Apokalyps: "... zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de
troon -- er werden boeken geopend [...] de doden werden geoordeeld op
grond van wat in de boeken geschreven stond, ieder naar hun werken --
wanneer iemand niet bevonden werd, geschreven te zijn in het boek des
levens, werd deze geworpen in de *poel des vuurs* [x] ..." [x] = de HEL
+
<><><> Luther, sloeg de spijker : mis ... !?
><><><><><><> sloeg Luther, de spijker mis ? -- voorzeker, wist hij niet,
dat zoiets als bvb *geloof*, 'n samenspel is van zowel : gedachten, woorden
& daden -- waarbij het hart, 'n evengrote rol vervult als het hoofd -- evenzo
wist hij niet dat bvb *gerechtigheid*, de juiste balans is tussen ... [A] : liefde
voor mensen, en [B]: liefde voor DE_waarheid -( slechts voor boosdoeners,
pakt deze balans dus nadelig uit )- maar de grootste miskleun, was toch wel
Luther's interpretatie betreft de zgn *GOEDE WERKEN* -- want, hierom^
trent sloeg hij zogezegd : de spijker compleet mis -(( wat zegt de bijbel ? >
|
"... Dorkas, was overvloedig in goede werken en liefdadigheid ..."{Acten}
|
hier`uit blijkt nu, dat : *goede werken*, iets anders zijn dan liefdadigheid --
noch de moederkerk uit die dagen, noch Luther, hebben dat verschil beseft
-- immers : *DE goede werken* zijn : apostelschap, profetie, evangelisatie,
herderschap, en onderwijs (( als genoemd in Efeziers_4 )) -- daarentegen de
apostel Jakobus, spreekt bij voorkeur over : *werken*-(( in het algemeen ))
maar koppelt daar`aan, dat geloof zonder! werken : DOOD is -- tevens, dat
de gelovige uit zulke werken, gerechtvaardigd wordt -- kortom, Luther had
dus fout begrepen, dat *het geloof*, hier toereikend zou wezen -- immers,
't kenmerk van vals//vermeend geloof, is dat men : niets_nuttigs doet ....
|
NB : mijn verstandhouding met Jezus, is uitstekend -- en Hij leest zo`nodig
over mijn schouder mee -- uiteraard wordt Hij niet boos, als ik hier schrijf,
dat : de achterliggende theologische REDE, me niet bezig`houdt -- ja want
dat geREDEneer van die theologen, komt stellig ook zijn! neus uit ?... [:-)
|
"... de_REDE is hard [...] maar U heeft woorden van leven ..."{Johannes}
+
<><><> met een Kroon, op de Troon ??
><><><><><> *koning EGO* -(( zijn wij dat soms allemaal 'n beetje ? ))-
stapt wel 's graag op z'n paard, om dan met een zwaard zo hier & daar wat
meppen uit te delen richting degenen met wie sprake is van een conflict ? --
de vraag is nu of de wereld zo! ooit beter gaat worden ? -- kan 't anders ?...
van degenen die dachten het beter te doen (in kerkelandje) en schaamteloos
spraken over "dienend leiderschap", zag ik bvb hoe ze als *draken* over de
microfoon stonden te waken (op het podium, gedurende de samenkomsten)
-- hun werkelijke drives waren dus eerzucht & controle via manipulatie ? --
de vacature voor *leider*, staat ook niet in de bijbel -(( een!uitzondering >
|
Openbaring 19 "... zie, een wit paard, en hij die erop zit, wordt genoemd
Getrouw en Waarachtig -- hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid
[...] en op z'n hoofd waren vele KRONEN [...] hij droeg 'n kleed, dat van
bloed gekleurd was [...] en de krijgsbenden uit de hemel, volgden hem op
witte paarden [...] uit zijn mond, komt 'n scherp zwaard, om de heidenen
te slaan -- en hij`zelf zal hun hoeden, met een ijzeren staf ..." {in'gekort}
|
NB : de sleutel tot de ontcyfering van dit mysterie, zijn [A] diens kleed wat
is gekleurd van (z'n eigen) bloed, en [B] de vele kronen veroverd op andere
leiders/koningen -- dus : niet veroverd door anderen te meppen, maar door
blijkbaar te INCASSEREN -(( immers, bloed zit op diens kleed, dwz : hij is
gewond))- je zou zeggen : *winnen door te verliezen* ? -- en toch is dat in
lijn met 't Evangelie, want : met *winnen door te verliezen*, breng je vrede
& verzoening -- wonderwel spreekt het Evangelie, hier van : "overwinnen",
alsof het dan, om de meest gangbare & normale krijgstactiek zou gaan ? --
onze ridder nu, ontvangt als beloning, de_status van : volks`opvoeder ....
+
<><><> De ijdeltuit der ijdeltuiten ?
><><><><><> gedurend de nazi`lente van 1933, gaf de theoloog Dietrich
Bonhoeffer, #twee documenten uit -- in het #eerste document permitteerde
hij het nazi`regime -(( op theologische gronden ))- om : de joodse mensen te
vervolgen -- maar in 't #tweede document riep hij 't regime zelfs op_! ... de
joodse mensen te vervolgen !? -- en tot zijn dood in 1945, zou DB : blijven
zoals hij altijd was ... gezapig & ijdel -- voortdurend speelde hij met allerlei
theologisch gedachtengoed -- doch, aangezien z'n zaken steeds slechter gin^
gen, trad hij in 1941 toe tot de_abwehr-(militaire geheime dienst) -- niet zo!
vreemd, als u bedenkt dat : DB van 1933 tot 1935, voor die`zelfde abwehr
had gespioneerd in Londen, plus van 1939 tot 1941, in de USA -- evenwel
beide keren werd hij beschuldigd van verraad -- in 1943 tenslotte, werd hij
zelfs beschuldigd van een complot tegen Hitler, en abrubt gearresteerd ....
|
[ bestudeer > http://www.google.nl/search?q=bonhoeffer+yad+vashem
|
hoewel Dietrich Bonhoeffer, positief had gestaan tegenover 't nazi`regime,
plus had opgeroepen tot vervolging der joodse mensen, bleek DB in alles :
een man met twee gezichten (( niemand wist blijkbaar, wat je echt! aan 'm
had ? )), en dat bleek met name terstond na 1945, toen men aan de duitse
universiteiten, DB zijn theologische *speelgoed* ontdekte -- men besloot,
om : nare feiten te verduisteren, mooie verhalen te verzinnen, alsmede de
*theologie* van DB : zodanig te gebruiken om hiermee 'n einde te maken
aan het fundamenteel christelijk geloof -( iets wat vervolgens wel ten`dele
is gelukt, in duitsland )- doch wat nu resulteert, is een moeras aan leugens
& onfeiten, zoals de lariekoek in velerlei boeken, en op WIKIPEDIA ....
|
NB : was hij, maar niet ge`executeerd in 1945, en ja hinderlijk onder ons
gebleven, om naderhand 't echte_verhaal te kunnen vertellen !? -- evenzo
had men aan de universiteiten, 't gedachtengoed van DB dan niet kunnen
gebruiken, om afbreuk te doen aan 't fundamenteel christelijk geloof -- 'n
beter voorbeeld, maar dan van iemand welk zich echt tegen Hitler verzet
heeft, was Martin Niemoller -- deze overleefde de oorlog, echter waarna
z'n theologie : niet! misbruikt kon worden om gelovigen te misleiden ....
|
PS : het is 'r mij echt niet om te doen, deze *protestantse heilige*, naar 't
vagevuur te verbannen -- nee, het gaat hier om DE_waarheid : "... gij zult
de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken ..." {Johannes}
+
<><><> Mijn reis door de WAARHEID ...
><><><><><><><> 't was kort na mijn bekering tot het christelijk geloof,
dat ik begon aan : 'n spannende ontdekkings`reis, waarbij ik wel, van de ene
verbazing in de andere viel -- het was, een verkennings`tocht door de bijbel,
waarbij dat schijnbaar "saaie_boek", plotseling reuze spannend bleek !! -- zo
bleek uit de bijbel, dat wij mensen ahw weer zullen gaan terugkeren naar de
OER`tijd -- we worden dan weer *Low_Tech*, en gaan ons al evenzo weer
dom & primitief gedragen -- tevens, zal de planeet aarde waarop wij wonen,
een fikse gedaante`verandering ondergaan -- bvb : 'r komt weer 'n soort van
IJS`tijd, dus een klimaat`verandering, waarbij 't gelijk ooit heel vroeger was,
opnieuw gaat regenen in de woestijn -- voorts zullen de aard`eilanden ofwel
continenten, in een ONwetenschappelijk hoog tempo naar elkaar terug gaan
schuiven : "... vluchten ..." {Apokalyps} -- maar, kort daar`voor, zullen wij
nog gaan beleven, hoe de grote reptielen uit de OER`tijd, blijken nog niet te
zijn uitgestorven -- ja zelfs, nog *een hapje mens* lusten : "... als ik woeste
dieren, d' aarde laat doorkruisen, die 't van haar kinderen beroven ..."{Eze^
chiel} -- dat mysterie, behoeft niet zo! groot te zijn, als wij nu denken !? --
maar mijn allergrootste verbazing, betreft heden de zgn *deskundigen*, die
profeteren, dat : ""alles nog`meer high_tech zal gaan worden straks"" !? -- ja,
als`of zij deze wijsheid van God zouden hebben ? -- terwijl de geschiedenis
ons leert, dat : kostbare & kwetsbare verworvenheden, door een OORLOG
te`niet kunnen gaan -- aardig voorbeeld, zijn : "de Lampen van Dendera", in
het oude egypte der farao's -(wikipedia)- de lampen werden gebruikt tijdens
de aanbidding in het heiligdom van de afgod Hathor -- nb : glazen balonnen
gevuld met chloorgas plus daar`in een verkoolde tak (of zo`iets) werden via
een ge`isoleerde stroomdraad, aangedreven door een groot PIEZO`element,
wat sterke voltages bereikte -- maar, toen 'n oorlog alles verwoest had, wist
daar niemand meer hoe je deze lampen kon her`maken -- en zo ging 't toen
ook met veel andere uitvindingen der oudheid -- de kennis ging verloren &
kwam niet terug -((( ja, gelijk zo! zal 't gaan met onze dure high_tech ....
+
<> 'n leegstaande kerk, of 'n wicca`tempel !?
><><><><><><><><> "... wij, die samen vertrouwelijke omgang genoten,
die in het feestgewoel, gingen naar Gods huis [...], nu offeren zij hun zonen
en hun dochters, aan de boze geesten..." {m'n eigen psalm_compositie}
|
tijdens het moment waar`op ik dit schrijf, verkeer ik_zelf nog in 'n toestand
van diepe rouw -- immers wat bleek & kwam dus uit ... dat : #2 prominente
vrijwilligers met wie ikzelf zo'n #10 jaar lang heb samengewerkt bij 't EWv,
deze zijn zo eind 2014 al toegetreden tot 'n soort KERK, maar dan speciaal
voor *DE geestelijke ELITE* -- dwz : 'r komen veel universitair opgeleidde
theologen, vooral uit de PKN, echter ook prominente katholieken onder wie
ja zelfs bisschoppen -- zeer eukomenisch ?... niet helemaal -- want, je moet
eerst een speciale *missionair_spirituele* vorming hebben ondergaan, vooor
je 'r uberhaupt wordt binnengelaten !! -- dwz, je moet eerst *charismatische
vieringen* bijwonen, in plaatsen zoals Purmerend of Houten -- zulke vierin^
gen evenwel, gaan uit van de *missionaire & spirituele* cultuur bij de CWN
-- en daar begint nu juist het probleem -- want, op 11_mei_2010, toen werd
'r bij diezelfde CWN, op mij een moord`aanslag gepleegd -- d' rede hiervan
was [A]: mijn geboren vegetarier zijn, en [B] : de komst van 'n professor uit
Oxford, welk 'n vorm van missionaire spiritualiteit zou introduceren -- maar,
bij deze missionaire spiritualiteit, behoorde ook 'n !andere! vorm van avond^
maal houden-((met brood+wijn)), maar nu volgens de *wicca_regels* vanuit
Oxford, ofwel *heksen_eucharistie* -- nb : men vervangt dan 't brood door
een *product op basis van* : mensenvlees_! -- men vreesde, dat ik daarvan
iets zou merken, en probeerde mij toen uit te schakelen -(( wat toen wel tot
voor zo'n #70 weken na die moord`aanslag gelukte ))- hoewel 'r sinds 1998
ook vieringen waren, waarbij men de originele wicca bedreef, en men echt
mensenvlees nuttigde -- degenen die daaraan deelnamen, worden heden de
*meesters* genoemd, vanwege hun hoge spirituele status -- men leert dat :
*de geest* uitgaat van zulke meesters ... uitsluitend zij, mogen zowel leren
als profeteren, want zij staan direct onder 't gezag, van *de grote meester*
-- doch sinds 1-1-2015, 'n leegstaande kerk (te Harderwijk), is ingewijd tot
wicca`tempel, functioneren zulken daar als *DE priesters* -- 't viel mij op,
hoe vreemd sommige mede`christenen gedroegen -- doch pas heden drong
zich de volle omvang van deze catastrofe tot mij door -- want ... gelijk het
JapansKnoopkruid zich door d'oude binnenstad van Amersfoort heenwoe^
kert, woekert DE_wicca zich door kerkelandje -- predikanten uit de PKN,
welke zijn toegetreden tot deze *kerk voor dominees*, blijven gewoon op
hun preekstoel=ASHERA staan, zonder dat de kerkgangers weten, of hun
predikant nog wel behoort tot het christendom !? -- met name, in de regio
Zeewolde^Harderwijk, is dat toch een absurd fenomeen -- en dan hebben
we nog niks gezegd over *de geestesdoop*, die door *de priesters* bij de
wicca`gangers wordt toegediend -- dat is wel iets bijzonders, want niet de
christelijke geloofsvrede, is wat men 'r zoekt, doch de super_kick van het
*master of the universe*-gevoel, waarbij men ahw : "... uitstijgt boven de
troon van God ..." {Jesaja} -- uiteraard, heb ik bij die prominente vrijwil^
ligers, waarmee ik jarenlang samenwerkte, wel gemerkt dat zij veranderd
waren, echter ik kon het niet benoemen ? -- maar nu slaat de ontdekking
van de waarheid der feiten, 'n barst in mijn ziel -- toch weet ik niet alles,
daar mij ook niet_alles is verteld -(( nb : wie, is *de grote meester* ...?
|
"... en zij kwamen naar de TEMPEL van : de BA'AL ..." {2-Koningen}
|
"... 'r kleeft bloed aan hun handen -- met hun afgoden bedreven ze over^
spel -- en ook hebben zij, de zonen die ze Mij gebaard hadden, tot spijze
gewijd ..." {Ezechiel} "... hebben zij, dan geen? kennis, al die bedrijvers
van ongerechtigheid, die m'n volk opeten als aten zij brood ?..."{Psalm}
|
NB : wat we nu in`feite zien, is de opbouw van een kerkelijke organisatie,
gericht op [A] : hoog`opgeleiden, en [B] : rijkelui -- dus een ELITE`kerk --
ook heeft men reeds afscheid genomen, van de canonieke bijbel -- men is
van plan, om een totaal_nieuwe bijbel te gaan schrijven -- wat daarvan de
uitkomst zal wezen straks, dat durf ik momenteel nog`niet te zeggen -- of
de naam van "Jezus", daar nog in genoemd zal gaan worden, dat betwijfel
ik doch -- veeleer zal men de kerkgangers als *christus_figuren* betitelen
-(( ja, een glanzende toekomstdroom, zal men er breeduit projecteren ....
|
PS : die #2 (voormalige)-mede^gelovigen & ^vrijwilligers, zijn voorlopig
gewist uit het Boek des Levens, van God -- evenwel, krijgen zij straks de
ruimte om zich te bezinnen & te bekeren -- want juist de eindtijd biedt ze
daartoe : nieuwe kansen -- nu menen ze nog "het ware geloof", te hebben
gevonden -- doch later kunnen zij gaan beseffen, dat ze in contact waren
met de BA'AL uit de oudheid -( intellect & verstand, zijn #2 dingen -- de
rede, waarom Jezus, apostelen koos uit vissers, ipv : uit professoren ....
|
[!!!>bij navraag bleek, dat de omwonenden in de villa's rondom dat leeg^
staande kerkgebouw in Harderwijk, wel zagen dat 'r zo regelmatig op de
dinsdag-(en), hetzij donderdag-(en), een groep (vermeende)-"kerkgangers",
het gebouw gebruikten -- doch zij dachten daar toen, gewoon niets over,
als die vreemde bezoekers aan de voorzijde binnentraden, noch! dachten
zij ook maar "iets", wanneer een razend`populair lid van ons koningshuis
(geheel anoniem), het kerkgebouw (via de achter`ingang), binnentrad ....
|
PS : al sinds de herfst van 2017, mochten de wicca`tempeliers gebruik^
maken van een riant complex in de bossen van Voorthuizen -- al eerder
hadden zij ongemerkt de (particuliere)-aankoop 'rvan gefinancierd ....
+
<><><> onze mensen`maakbare wereld ?
Let op > 'n imaginair doch realistisch verhaal : de motoren van de raket
begonnen reeds zachtjes te grommen -- hardhandig, werden de allerlaatste
dominees & predikanten, over de loop`steiger geduwd richting raket, door
de bewakers -- "oh onze boeken", kermden de dominees & predikanten --
"voortmaken jullie", zeiden de bewakers -- "ach laat ze toch effe kijken ?",
zei de curator -- samen keken ze toen, naar 't schouwspel : verderop, was
een enorme smeulende & rokende vuurkorf, vol met theologische boeken
-- "ja, opgeruimd staat netjes", zei de curator -- plotseling sprak 'n metalen
stem : "nu! instappen" -- de bewakers duwden de dominees & predikanten
de raket in, waarna de deuren zich achter hen sloten -- de motoren begon^
nen al te brullen, zodat de curator zich met z'n team naar de_lift haastte --
de raket spoog vuur, steeg op ... en begon nu aan haar reis naar d' planeet
Mars -- de theologen waren overigens niet als eerste verbannen -- want 'n
experiment met de verbanning van criminologen, was zelfs zo! succesvol,
dat de criminaliteit daar`door tot bijna_nul daalde -- en de volkstribunalen
besloten toen maar, dat men aan de universiteiten, ja uitsluitend nog voor
nuttige beroepen mocht opleiden -( dus zo geschiedde )- de zondag na het
vertrek van d' allerlaatste theologen, heerste overal 'n ontspannen sfeer --
de gelovigen kwamen gezellig bij elkaar thuis, ja dronken koffie, praatten
over het geloof, en bestudeerden de bijbel -- toen de maandag hierop, de
boekhandels weer openden, kon de handel plotseling niet voldoen aan de
grote vraag naar bijbels -- en, in de weken die toen! volgden, groeide het
aantal huiskringen opvallend -- niemand vroeg, om de heropening van de
kerkgebouwen -- verder bleek, dat 'r minder ongevallen waren, in 't weg^
verkeer -- doch, waar de kranten over schreven, was 't goede nieuws uit
de wereld : dictators traden vrijwillig af, en oorlogen be`eindigd in vrede
|
<< STOP : terug naar de realiteit ? >> zo zal het niet gaan -- wij mensen
falen voortdurend -( de bijbel voorzegt : een ingrijpen van hogerhand >>
|
"... te dien dage zal het gebeuren, dat de heerser bestraffing gaat brengen,
over de menigte der hoge academici, en over de managers der wereld, op
de aardbodem -- zij zullen bijeengebracht worden, zoals men gevangenen
bijeenbrengt in een kuil -- zij, zullen opgesloten worden in een kerker, en
pas na vele dagen, zullen zij : terecht`gesteld gaan worden !!..." {Jesaja}
|
zo in de loop der tijden zagen wij hoe de aristocratie & de opkomende elite,
zowel zich`zelf ver`rijkte, als privileges toekende -- en, de sprinkhanenplaag
der (overtallige)-academici, komt daar nu nog 'ns extra bij -- het resultaat is,
dat 'r voor gewone mensen : steeds minder brood op de plank komt -- en de
kans om in de politiek vertegenwoordigd alsook serieus genomen te worden,
wordt voor gewone mensen, al evenzo telkens kleiner -- echter, oplossingen
zoals een *franse* of een *russische* revolutie, blijken in de praktijk helaas
niet goed uit te pakken -- immers : elke revolutie eet haar eigen kinderen op,
zegt men ? -- het antwoord luidt : GELOOF -((( wonderwel : 't werkt ...!!
|
[ groot mysterie > "... verlossers zullen de berg Sion bestijgen ..." {Obadja}
+
<><><> het Heilige, of ... het ON_heilige Land ?
><><><><><> hoe gaat het land Israel, er straks uitzien, na afloop van de
#3e wereld`oorlog ? -- volgens de oude profeten, als een : utopisch religieus
pretpark, 't onheilige land, waar men alles! doet wat God verboden heeft --
en de religieuze leiders ?... ja die, gaan daar uiteraard in voor {Jesaja} >>>
|
"... deze herders zijn vraatzuchtige honden [...] zij zeggen komt : ik zal wijn
halen, en laten wij bedwelmende drank zwelgen, ja de dag van morgen, zal
zijn als die vandaag, nog veel geweldiger -- de rechtvaardige komt om !!..."
|
de joodse mensen evenwel die hun land moesten ontvluchten, vanwege het
tijdens die grote oorlog ontstane tekort aan veilig drinkwater, die zullen daar
echter niet! om rouwen -- maar, het is helaas de gang van zaken rondom de
herbouw van de Tempel (#3e), die alle joodse mensen wereldwijd, zal gaan
schokken !! -(( in reactie hier_op, zullen deze_mensen om hulp roepen >>>
|
"... een volk dat u niet kende (van tevoren), zult gij roepen, en een volk dat
u niet gekend heeft-(van tevoren), zal tot u snellen, ter wille van ..."{Jesaja}
|
die komen dus van elders ? -( alweer zo'n mysterie )- het allereerste, wat dit
volk gaat doen, bij hun aankomst, is onze aarde rigoureus veranderen, in 'n
OPEN GRAF > "... voor hun uit, verteert een vuur, en achter hun, laait een
vlam -- als de hof van Eden, is het land voor hun, en achter hun, is het een
woeste wildernis -- en ook is er aan hun, niet te ontkomen !!! ..." {Jo'el}
|
wat dan volgt, is een inspectie van de #3e Tempel, door de grote heerser >
|
"... daar [...] stond 't afgodsbeeld, dat voorwerp van na`ijver ..."{Ezechiel}
-( zie ook > "... de gruwel der verwoesting ..."{Daniel, Mattheus, Markus}
|
nog meer misstanden, worden daar aangetroffen -(( de profeet zag gewoon
wat er is gebeurd, in de verre toekomst ))- in reactie op de misstanden, rolt
de heerser zijn *SION_formule* uit -- deze formule, was zeer gebruikelijk
in de oudheid, zodra 'n koning besloot, z'n hoofdstad, elders veel groter &
mooier te herbouwen -(( de formule, past in de cultuur van de oudheid >>
|
[A] : de oude hoofdstad wordt praktisch uitgemoord : "... slaat neer, ontziet
niet, en hebt geen deernis : grijsaards, jongelingen, meisjes, kleine kinderen,
en hun moeders moet gij doden & verdelgen ..." {Ezechiel} -- en al evenzo
wordt de (#3e) tempel buiten gebruik gesteld, om daar`na ... de gehele oude
stad, in brand te steken -- wat volgt, is een tussen`periode, van bestuurlijke
hervormingen -- er vinden terechtstellingen plaats, en de buurlanden ( kust^
landen, ofwel : sateliet`landen ), worden zeeer uitgebreid ge`plunderd ....
|
[B] : de nieuwe hoofdstad & d' nieuwe tempel, worden gebouwd & komen
gereed -- 't land wordt heringedeeld in nieuwe districten -- vanuit de onder^
worpen buurlanden, moet men komen offeren, in de nieuwe tempel -- ook
nieuwe religieuze bepalingen, worden zowel ingesteld & onderwezen -- uit
de onderworpen landen, selecteert=deporteert men nieuwe bewoners, tbv
de nieuwe multiculturele hoofdstad -(( nb : het zgn *babylon*-effect ....
|
"... wanneer hij brult [de heerser], dan zullen zonen uit het westen bevend
komen -- zij zullen bevend komen als een vogel uit Egypte [...] -- en ik [de
heerser], zal hen doen wonen in hun huizen ..." {Hosea}
+

<><><> Het OUDE LAND van de TOEKOMST !?
><><><><><><> al sinds 1982, is met behulp van gegevens uit de bijbel,
het (veranderde) *groot_ISRAEL*, door mij in`kaart gebracht -( ten gunste,
van de engels`talige lezer, is de tekst in de gedigitaliseerde versie hiervan, in
het engels ingetekend )- lezend in ondermeer Ezechiel, zag ik hoe na de ver^
woesting van het oude ofwel bestaande Jeruzalem, het zowel verplaatste als
uitgebreide *Jeruzalem*(= "Sion"), spoedig! tot`stand zou worden gebracht --
gelijk in de tijd van koning Salomo, tot & met de babylonische ballingschap,
komen ook straks weer, de_woonstad plus Tempel [#4e] : apart-! te staan -(
veel theologen weten dat domweg niet )- de Tempel komt 't eerst gereed >>
|
"... iets als 'n (tempel)-STAD, aan de zuidkant van 'n hoge berg ..."{Ezechiel}
|
na uitmeten op de landkaart, plus hier wat *boeren wiskunde* op losgelaten,
bleek het te gaan om de berg Ebal -- bij de, in d' hebreeuwse grondtekst van
de bijbel ontbrekende maat, welk door de vertalers op irritante wijze was in^
gevuld met de "EL", bleek 't te gaan om 'n upgrade van de romeinse_vadem,
dwz : 1_vadem, = 2_meter -- pas aan het eind van Ezechiel, zien we de stad
der steden verschijnen -- maar, de profeet gaat 'r helaas niet naar binnen >>
|
"... de omtrek is achttienduizend vadem-[*], en de naam der
STAD zal voortaan zijn : de heerser is aldaar ..." {Ezechiel}
|
[*] : de profeet kende zeker, de babylonische meetroede (#2 meter?), maar
of hij reeds de romeinse vadem gekend heeft, is onbekend -- doorrekening,
van de opgegeven co'ordaten echter, geeft exact de vadem als uitkomst ....
|
waar`om, de profeet niet juichend binnen`gaat, wordt niet vermeld, want hij
stopte simpelweg met schrijven -- de precieze locatie van de bouwplek, is 'n
groep heuvels in de streek Samaria, die ook weer samen een heuvel vormen
-(( doch eerst, kijken we naar de totale indeling van 't land, in #3 zones >>

zowel de omgrenzing als de zone`indeling doen streng aan -- en vervolgens
kijken we naar de zgn erf_gebieden der stammen van ISRAEL, waarbij de
persoonlijke toekenning van elk lapje grond, gebeurt via verloting ervan >

wat ons hier verbaast, is de_scheiding, tussen Juda-(de joodse mensen), en
de stam Benjamin (ultra`orthodoxen), die samen ONafscheidelijk, behoren
te wezen ... ja dit tot heden ook waren -- m'n eigen stam : Asher, staat wel
bijna bovenaan, maar ik verwacht niet : in`aanmerking te komen -- verder,
vraagt de middenzone om nadere detaillering -( 't was wel 'n rekenklus >>

daarbij loste zich het raadsel op, uit Zacharia -- immers, de ene rivier loopt
van het heiligdom naar de Jordaan`rivier ... de andere, loopt vanuit de stad,
naar de grote zee -- deze profeet, noemt de nieuwe tempel, plus de nieuwe
stad, samen "Jeruzalem", terwijl andere profeten over *Sion* spreken ....
|
NB : omstreeks het jaar_1000, draaide het zgn *windrooster* ... tot die tijd
ging de zon op in 't zuiden, en onder in 't noorden -(( dat klinkt raar ))- later
veranderde dit dus, toen 't zgn *windrooster*, 'n kwart slag draaide -- bij 't
lezen van Ezechiel, kan dit soms tot verwarring leiden ? -- evenzo, geldt dit
voor de vermelding van de "EL"als maat, terwijl dit in werkelijkheid om de
vadem behoort te gaan -- [!] : in betrouwbare vertalingen zet men "[el]" tus^
sen haken, waar de_maat_zelf, ontbreekt in de hebreeuwse grondtekst ....
|
PS : de breedte van het land, volgens de profeet, moet precies 75_km zijn
-- de lengte is 195_km -- de (vierkante) middenzone : 75_km bij 75_km --
't noordelijke stamgebied is 70_km lang -- 't zuidelijke is 50_km lang ....
+
<><><> de Groote Verdrukking
><><><><><><><><><><> zelf, ken ik ze ook wel, maar de liefhebbers,
die zijn 'r echt dol op !!... ingewikkelde schema's & fantasievolle afbeeldin^
gen, die ons wat proberen te zeggen, over 'n speciale tijd welk gaat komen,
waarvan men domweg aanneemt, dat speciaal *de_christenen*, 't zwaar te
verduren zullen krijgen -- doch zulke aannames, berusten nergens op -- als
je immers, gewoon in de bijbel leest wat 'r echt staat, dan blijkt dat juist de
christen`gelovigen, een prima tijd tegemoet gaan : de Grote Verdrukking --
zonder kerk & zonder theologen, ontstaat 'n totaal ander christendom, dan
wij tot op heden gewend waren -- echter, hoeveel tijd is 'r beschikbaar ? >
+
? Hoe_lang, duurt : de Grote Verdrukking ? 
|
NB : deze Grote Verdrukking begint volgens de profeet Daniel,
terstond na het mislukken van de offerdienst, in de #3e Tempel.
.
Daniel___12:11 ".... 1290 dagen ..."   = 3,6 jaar 
Daniel___12:12 ".... 1335 dagen ..."   = 3,7 jaar
Openbaring___9:5 "..... 5 maanden ..."   = 0,4 jaar 
Openbaring__9:10 "..... 5 maanden ..."   = 0,4 jaar 
Openbaring__11:2 ".... 42 maanden ..."   = 3,5 jaar 
Openbaring__11:3 "..... 1260 dagen ..."   = 3,5 jaar
Openbaring__12:6 "..... 1260 dagen ..."   = 3,5 jaar
Openbaring__13:5 ".... 42 maanden ..."   = 3,5 jaar

TOTAAL ..... ( minimaal ) ..... # 14,7 jaren 
TOTAAL ..... ( maximaal ) ..... # 22,1 jaren .
ivm : schijnbare dubbeltelling van (0,4+3,5+3,5=) 7,4 jaar,
kan er zowel 15 als 22 gerekend worden -- dit, reserveert
de mogelijkheid, om die Grote Verdrukking : in te korten,
daar anders geen! levend wezen meer op aarde zou zijn_?.
+
als wij zien, wat 'r binnen deze korte tijd, allemaal tot`stand gebracht moet
gaan worden, dan is dat niet gering -- bvb : opstanden neerslaan, overheden
hervormen, plus de SION_formule uitrollen, wat resulteert, in de bouw van
zowel de super`tempel als de super`hoofdstad -(( 't mag dus wat kosten >>
|
"... zie : ik leg uw stenen in blinkend erts, ik fundeer u op lazuurstenen --
ik maak uw tinnen van robijnen, uw poorten van karbonkelstenen, en uw
gehele omwalling van edelsteen ..." {Jesaja
|
NB : ja'wel, met een omtrek van 4x 9= 36 kilometer, inclusief de 4x 3= 12
poorten -( waarvan #1 waterpoort )- wie het wil snappen, die moet het echt
goed na`lezen in een betrouwbare vertaling, zoals bvb : de NBG_1951 ....
|
een ander fenomeen, zijn de bomen, langs de beek vanuit 't heiligdom >>
|
"... langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vruchtbo^
men opschieten, waarvan [...] de vrucht niet opraakt -- elke maand zullen
zij vrucht dragen, omdat hun water uit 't heiligdom komt -- hun vruchten
zullen tot spijze zijn en hun loof tot geneesmiddel ..." {Ezechiel}
|
kortom straks : ja de meest begeerde *plantjes* op aarde -- helaas, zullen
veel gedeporteerden, ze niet_! te zien krijgen -(( 'r is wel 'n rede voor >>
|
"... ik zal u voeren uit het midden der volken, en u bijeenbrengen [...] met
uitgestorte grimmigheid [...] zal ik u brengen, naar de woestijn [...] daar zal
ik u onder m'n herdersstaf doen doorgaan [...] de weerspannigen zal ik uit
u : uitziften [...] zij! zullen in 't land van Israel, niet komen ..." {Ezechiel}
|
maar dat is juist goed, want deze verworpenen, zullen een infrastructuur
opbouwen, in de woestijn -- de woestijn, alwaar het straks door klimaat^
verandering, weer zal gaan regenen, gelijk 't ooit in de ijstijd zo was >>
|
"... het overblijfsel van Jakob, zal te midden van vele volkeren zijn, als
dauw van de hemel, als regenstromen op het groene kruid ..." {Micha}
|
de bodem, wordt dan plotseling zeer vruchtbaar, en kan voedsel leveren,
aan de vele vluchtelingen & verdoolden, in deze roerige tijd -- en, zodra
degenen die eerst wel 't land binnen mochten om daar te wonen, alsnog
moeten vluchten om hun leven te redden, blijkt hun pad ge`effend >>
|
"... de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door
God bereid, opdat zij daar #1260 dagen onderhouden zal worden ..."
|
NB : "" de vrouw "", is hier een zgn : (verstaanbaar) *zinnebeeld* ....
|
ja wonderwel, zal dit DE tijd zijn, waar`in ... *de kerk zonder muren*,
een explosieve groei zal doormaken -- de tijd waar`in de eukomenische
wereldkerk, vernietigd gaat worden, gelijk de profeet Daniel, 't zag >>
|
"... raakte, zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, die het
beeld trof aan de voeten [...]en deze verbrijzelde -- toen [...]werd het
gelijk kaf op 'n dorsvloer in de zomer, en de wind voerde het mee [...]
-- maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg,
die de gehele aarde ver`vulde ..." {visioen uit het boek van Daniel}
+
 omdat de profeet Daniel, reeds op zeer jonge leeftijd, naar Babylon
 werd gedeporteerd, was zijn hebreeuws niet optimaal -- mede daar^
 door, is zijn boek gebrekkig vertaald -- voorbeeld : de voeten van 't
 beeld, die zouden bestaan uit een mengsel (natuurbeton) van zowel
 leem als ijzer, had men evenzo kunnen vertalen, met [A] : voetstuk^
 ken -( immers benen, waren toen anatomisch_inclusief de voeten )-
 hetzij [B] : *op basis van* -- dwz : zulke grote afgodsbeelden, wer^
 den altijd gemaakt, op basis van goedkoop natuurbeton, vervolgens
 bekleed met duurdere materialen, zoals : goud, zilver, koper, enzo?
 -- echter door 'n fout bij de bereiding van het natuurbeton, kon het
 zo! hard worden, dat 't bij 't kleinste schokje : uit`elkaar spatte ...!!
 |
 d' geleerden, hebben 't niet begrepen, en zo de boodschap gemist ?
+
NB : in deze woelige & laatste eindtijd, gaan 'r wonderen gebeuren, die
wij ons nu nog heel amper kunnen voor`stellen -- want het aanzien van
de hemel, wordt ahw : een! groot BEELDSCHERM, waar`op elke ver^
andering, zowel wordt aangekondigd, als uitgelegd -( een voorbeeld >>
|
"... er werd een groot teken aan de hemel gezien : een vrouw, met de
zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf
sterren op haar hoofd ..." {'n visioen uit de Openbaring\\Apokalyps}
|
PS : tegen die tijd, is niet`alleen internet, en het worldwide web, reeds
ter`ziele, maar ook de electriciteit, benodigd voor onze computers, die
kan al`reeds niet`meer aan ons geleverd worden, noch opgewekt -- de
hemel dan, verandert zich ahw, in een groot : BEELDSCHERM, met
'n boodschap, die ook de aller`grootste analfabeet, zal begrijpen ...!!
+
<><><> het Evangelisch Werk`Verband
<><><><><><><> op maandag 6 maart 2017, heeft directie & bestuur
van het Evangelisch Werkverband ( EWv.nl) de gevolgen van haar blun^
ders niet overziende, per abuis : 'n PACT met de DUIVEL gesloten ....
|
[?] : hoe kon 't gebeuren, en wat ging hieraan vooraf ? -( m'n verhaal >>
|
ruim tien jaar was ik vrijwilliger bij het EWv -- in aanvang, was het daar
*veilig & vertrouwd* -- immers, zowel directie, bestuur als staf (mensen
op kantoor), hadden slechts een! agenda : het Evangelie terug in de kerk
-- later, volgden wat veel wisselingen -- er kwamen mensen die niet wis^
ten dat : men vanuit de CWN, geprobeerd had om mij te vermoorden --
of, misschien ook mensen met 'n dubbele//occulte agenda, die 't bewust
bagatelliseerden !? -- tevens kwam uit, dat #2 mede`vrijwilligers, alwaar
ik dus mee samenwerkte, al eind 2014 zijn gaan helpen bij het *gezellig^
maken* van die ene leegstaande kerk, tot : de nieuwe wicca`tempel van
de CWN, in Harderwijk -(( d' officiele inwijding ervan zou toen hebben
plaatsgevonden op 1-1-2015 ))- de situatie werd kortom al zeer dubieus
-- maar vrij onlangs, ja toen gebeurde er nog iets geheel anders >>>
|
 CWN-cwj.nl/ondertekening-onderzoeks-overeenkomst-CWN-en-VU
|
NB : bij de faculteit godgeleerdheid van de VU, wilde men de leerstoel
charismatische theologie, na 't fiasco met Benno v/den Toren, opnieuw
bemannen -(( met veel pomp, was zijn benoeming ooit aangekondigd in
het Reformatorisch Dagblad, terwijl hij met de NT_charismata, totaaal
niets! had ))- men koos ditmaal voor : de onderzoeker Miranda Klaver,
welk als betrokken, betrouwbaar, en ... gelovig! bekend staat -- echter,
deze bijzondere leerstoel, is (helaas)-verbonden aan de CWN, vanwaar
^uit iemand dus moest komen tekenen voor het contract -- en blijkbaar
wilde men 'r gelijk maar 'n feestje van maken, dus werden uitnodiging^
en gestuurd aan allerlei organisaties, ook aan directeur Hans Maat, van
het EWv -- doch, Hans Maat wist_! dat 'r vanuit de CWN, geprobeerd
was, om mij : tot #2x toe, in 2010, te vermoorden -- maw : hier moest
hij wel om *ethische redenen*, terughoudendheid betrachten, 'tzij een
mouw passen, zogezegd ? -- helaas op 6 maart 2017, zou Hans Maat :
vriendschap sluiten met dat bestuur van de CWN -- doch de gevolgen
zijn #2`ledig ... [A] : hij zette misschien (onbedoeld), het licht op groen
voor de #5e moordaanslag op mij, die wel was gepland maar nog`niet
uitgevoerd -- en [B] : Hans sloot een PACT met de DUIVEL ...!!!
|
PS : tenslotte bestaat 'r voor Hans Maat nog het risico wat voor ieder^
een geldt -- misschien, laat hij zich uitnodigen, naar hun wicca`tempel
te komen in Harderwijk -- want let op : wie daar voor de #2e keer z'n
voet zet, met de bedoeling daar te blijven komen ?... ja diens naam is
GEWIST UIT HET BOEK DES LEVENS, van God -( Hans, woont
'r overigens vlak`bij ? )- en nog zeer overbodig hier te vermelden, dat
ik deze *strakke bepaling*, moest door`geven, van : Jezus zelf ....
|
[!!!] : uit 'n interview op CIP blijkt nu dat Hans zich door d' verkeerde
mensen de handen heeft laten opleggen -- mogelijk zelfs door iemand
uit de wicca`tempel, doch dan binnen z'n eigen kantoor`staf ? -- want
hij zag in 'n droom : een brullende leeuw -- ja iets waarvan de apostel
Petrus zegt : "... wordt nuchter en waakzaam [...] de duivel, gaat rond
als 'n brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden ..." {1-Petrus}
|
CIP.nl/62654-waarom-we-dromen-visioenen-en-nachtmerries-krijgen/
-[*leeuw van Juda*], is flauwekul -( 'n brullende leeuw, is 'n beest ...!!
|
NB : heden werd mij duidelijk, dat : Hans, via die ene! jonge kantoor^
medewerker, onder het (geestelijk)-beslag ligt, van de wicca`tempel in
Harderwijk -((( ook, dat 't EWv_bestuur, niet op 'r taak berekend is !?
|
deNieuweKoers.nl/en-de-Geest-sprak-tot-Hans-Maat : dood-de-draak!
NB : "de_draak", zou dan de confessionele kerk zijn ? -( dus, welke geest sprak hier ?
-[ de bijbelse TOETS >>> "... maar onder ieder (kerk)-volk is, wie Hem
vereert, en! gerechtigheid arbeidt, Hem welgevallig ..." {Handelingen}
|
CONCLUSIE : de vermeende opdracht, om *de draak te doden*, kan
dus nooit! & te nimmer, afkomstig zijn van Jezus !! -- er is hier helaas
sprake van : VALSE profetie !! -- want, hoe vaak, heb ik aangeboden,
om : anderen ( ja ook Hans ), op de juiste wijze te leren TOETSEN !?
-(( 't mocht niks baten -- Jezus, gaat de stekker uit het EWv halen ....
|
[!!!] : pas na enige tijd zou mij duidelijk gaan worden, dat ... Hans, het
al wist van z'n favourite kantoor`medewerker, dat deze wicca`priester
was, nog`voor hij zich door deze jongen de handen liet opleggen -- ja,
uiterst pijnlijk te ontdekken, dat Hans geen! christen meer is ? -((( pas
in mei 2018 bleek 'r bij het EWv, sprake van een keer ten goede ....
+
<><><> Zeden, cultuur & menselijkheden
<><><><><><><> Mozes : "... gaat heen & wordt talrijk ...", zo luidde 't
bevel van God, aan de nakomelingen van Noach -- en dit bevel, uit het jaar
2570 voor Christus ((( door mij berekend met zowel radiokoolstof als gege^
vens uit de bijbel ))), galmt blijkbaar nog tot heden na, in onze oren -- maar
misschien wordt dit wel van generatie op generatie, doorgegeven via : onze
genen ? -- anyway, leidde dit bevel van God, doorgaans tot stabiele gezins^
vorming, hoewel soms evenzo tot : wan`gedrag -- waarbij moet opgemerkt,
dat hetwelk wij onder *wangedrag* verstaan, soms cultureel bepaald is ? --
zo zou, van de middeleeuwse geleerde & kunstenaar Michelangelo, bekend
wezen dat hij 'n zgn *liefdesbaby* was -( nb : in de tijd alwaar half europa,
bestierf aan twee grote pest_epidemie'en, verlangden veel meisjes, voor`dat
ze trouwden, dat zij eerst een *liefdesbaby* zouden hebben )- overigens, is
nu ook uit onze tijd bekend, dat : een! op de elf kinderen die keurig binnen
het huwelijk geboren worden, buiten het huwelijk verwekt zijn !? -- voorts,
zijn 'r nog de denkbeelden van geleerden die menen dat wij heel vroeger in
*de oertijd* ... holenmensen waren, die met knuppels op jacht gingen naar
vrouwen, om deze tenslotte ruw : aan de haren het_hol in te trekken [??] --
de gevolgen van zulke denkbeelden helaas, zien wij terug in de politiek, en
uiteraard : in het kwade nieuws -- alleen, hoe loopt dit verhaal nu af ? >>
|
NB : een terugblik leert nu dat 'r grote culturele veranderingen plaatsgevon^
den hebben, binnen de relatief korte periode van de zgn *industrialisatie* ((
1875 t/m 1945 )), hoewel de *reformatie* (( 1500 t/m 1744 )), en uiteraard
de alzo bejubelde *verlichting* (( 1744 t/m 1875 )), in zekere zin reeds een
aanzet hiertoe gaven -- want dit alles leidde ons naar de *modernisering* ((
1945 t/m 1982 )), waarbinnen de veranderingen : nog`sneller gingen -- bvb
op oude afbeeldingen, zie je nog, dat ooit de mannen : hun benen mochten
laten zien, terwijl de vrouwen dat niet mochten -- tegenwoordig echter, zie
je hoe de meisjes & vrouwen, hun benen laten zien, want zij zijn immers :
ge`eMANcipeerd !? -- doch dat nieuwe verworvenheden ook hun nadelen
hebben, is iets wat slechts moeizaam doordringt tot de mensenmassa ....
|
[ actueel_intermezzo>>> 'n elitaire belangengroep, die sterk mee`voelt met
de politieke intenties van D66, treurde nog altoos over de gruwelijke dood
van Els Borst -- echter toen hun ! idool de schuld kreeg, van 't mislukken
der informatie-besprekingen tot de vorming van 'n nieuw regeringscabinet,
sloegen zogezegd de stoppen door, en overwoog men dat : die christenen,
een lesje behoefden -- via een bijna militaire operatie, liet men een zwerm
jonge aasgieren (( voorzien van zowel killer'cocaine [[maakt gewetenloos]]
als logistieke ondersteuning )), rond`cirkelen over de zgn "bible belt", in de
week voor pinksteren [!!] -- doch zodra 'r #2 van hen *beet* hadden, riep
men de overigen haastig terug -- want, die #2 zaten te`dicht bij elkaar, en
de locale bevolking daar bij Amersfoort, zou misschien? kunnen beseffen
dat 'r 'n direct_verband was, tussen de dood van de twee meisjes : Romy
Nieuwburg en Savannah Dekker, welke beide (niet toevallig) teruggevon^
den werden : in een sloot !! -- kort`om : wij leven alweer bijna, in de_tijd
van de holenmensen -((( onze elite, be`sloot dat 't zo moest wezen ...?
|
NB : in wat voor 'n tijdperk leven wij nu ? -- het wachten is op het hoog^
tepunt van de #3e Wereld`Oorlog -- daarna op de herbouw van de joodse
TEMPEL (#3e), in Jeruzalem -- Utopia, met de officiele terugkeer van de
slavernij, tijdens welke de aller`rijksten zich nog rijker stelen -- de Groote
Opstand van ieder`een tegen alles-- en dan die langverwachte komst van
DE groote heerser, die korte metten gaat maken met een verrotte wereld^
elite -- bij elke stap, zullen de ZEDEN nog eens wat extra ver`ruwen -- 't
moment nadert dan, waar`op alle meisjes & vrouwen zullen beseffen dat
die zo fel begeerde *emancipatie*, ook nadelen heeft -( ja, immers >>>
|
"... naar 't man^zijn zal uw begeerte uitgaan, doch 't mannelijke
zal over u heersen !..." {gecorrigeerde vertaling van Genesis_3}
|
daar`om, op het hoogtepunt van de Grote Verdrukking -(( welk trouwens
bovenal, de mensen of humanisten treft ))- krijgen de meisjes & vrouwen
stinkgenoeg van hun eigen *emancipatie*, plus willen ook niet`langer, als
jachtwild bejaagd worden (door die humanisten) -- ja dan is het moment
gekomen, waar`op God : heel radicaal ingrijpt -((( is best komisch !? >>
|
"... de gedaante der sprinkhanen, was als die van paarden [...] zij hadden
HAAR als VROUWENHAAR, en hun tanden waren als die van leeuwen
[...] en zij hadden staarten als schorpioenen, met angels ..."{Openbaring}
|
het gevolg zal dan wezen, dat de ( humanistische ) holen^mens of ^man,
zich enige tijd, zelf bejaagd weet !? -- hun gedrag zal hierdoor heel sterk
veranderen : bij 't zien van vrouwenhaar, zullen ze in`paniek raken !? --
wat precies "de schade" is, die ze zullen lijden, is nog 'n verrassing >>>
|
"... schade(= letsel) toebrengen [...] alleen aan de_mensen(= humanisten),
die 't ZEGEL van God niet op hun voorhoofd hadden ..." {Openbaring}
|
PS : uiterst opvallend is hierbij dat zulke plagen, geheel voorbijgaan aan
de bewoners van de christelijke communities -- want dezen hebben zich
losgemaakt uit de verderfelijke invloed van de theologie -( hun verstand,
is daardoor verhelderd )- de nieuwe apostelen & profeten kunnen straks
zonder moeite, hun taken of bedieningen, in alle vrede uit`oefenen ....
|
"... weest vrolijk over haar, gij hemel en gij heiligen, en gij apostelen en
profeten, want God heeft uw rechtzaak tegen haar [babylon], beslecht ..."
{Openbaring : *babylon*, is DE_kerk`STAD van de wereld`eukomene}
|
[!!!] : als bijna vanzelfsprekend, zal men binnen de communities, komen
tot 'n nieuw pakket zeden & gewoonten, waar`in veiligheid & geluk, het
gaat winnen van cultuur`politiek -((( op wens, van de vrouwen zelf ....
+
<> de Bijbel vertalen, of : vervalsen ?
"... hoe durft gij te zeggen : wij zijn geleerd, en de WET des Heeren is bij
ons ? -- voorwaar, hoe bedriegelijk heeft de leugenpen der schrijvers deze
bewerkt -- te schande worden de geleerden verslagen en verstrikt -- ja het
woord des Heeren hebben zij achter zich geworpen -- dus, wat voor wijs^
heid, hebben zij dan nog !?..." {d' tirade van Jeremia, tegen d' geleerden}
|
reeds in 't jaar 00 was 't bijbels hebreeuws 'n soort van *kerk_latijn* -- en
van het jaar 070 tot 1070 heeft 't hebreeuws (als dode taal), ook nog 's *in
de prullebak* gelegen, zogezegd -- inzake 't bijbelse grieks, was de situatie
wel stukke beter, doch ook hier was de taal`kennis : niet perfect !! -- sinds
de vroege middeleeuwen waren 'r vele vertaal`fouten gangbaar welk terug^
gingen op de latijnse Vulgaat -- doch na de reformatie, toen werden er om
politieke redenen, juist : nieuwe! fouten ge`introduceerd -- deze nu, waren
echter bedoeld, om de machtspositie van de kerkelijke leeraars, te consoli^
deren -((( immers, de profeten uit de vroege reformatie, zijn toen in 't jaar
1618, uitgeschakeld door de machthebbers, ja evenals de oefenaars in het
jaar 1900 )))- tenslotte zijn 'r ook nu, hedendaagse bijbelvervalsers zoals :
Nestle & Aland, plus nog andere geleerden van naam & faam, welke met
uiterst dubieuze intenties, hun *kritische?* onderzoekingen pleegden ....
|
NB : het handelt hier om, DE meest perverse vorm van *streepleer*, wat
poogt om een_eind te maken aan de (normale)-communicatie, tussen God
& de gelovigen -- men geeft dan, aan zo'n grieks woord in de grondtekst :
een valse betekenis -- maar 'r zijn ook nog oudere errors, die men nu wel
had moeten verbeteren, doch dat bewust niet! heeft gedaan -- immers de
oude *dominees vertaling*, luidde sinds de reformatie, ongeveer zo >>>
|
"... want ten`dele is ons kennen & ten`dele ons profeteren ..."{1-Corinth}
|
dat *ten_dele*, is vertaald uit het griekse "meros", wat volgens de vertalers
zou duiden op 'n tekort aan kwaliteit -- maar, 't griekse "meros", is afkoms^
tig van de boog'schutterij -- dwz : "meros", spreekt [A] : als/gelijk een schot
in de_roos -(( dwz : apart, of zeldzaam ))- tevens [B] : niet_vaak genoeg, of
te exclusief -- maw : Paulus vond dat men te_weinig profeteerde waardoor
het dus *in de marge* bleef -- toch zijn 'r zelfs vertalers, die spreken van :
*onvolkomen*[gebrekkig], wat duidt op de grote onkunde der vertalers !?
|
alzo verplicht m'n liefde voor de waarheid, om nog 'n ander lastig vertaal^
probleempje op te lossen -- want, de dominees`vertaling luidt nu nog >>>
|
[?>"... profetie zal AFgedaan hebben [...], kennis zal AFgedaan zijn ..."<?]
|
*AFgedaan*, is hier (zogenaamd)-uit 't griekse "katargeo", wat beslist een
der lastigste woorden is om uit de grondtekst te vertalen -- echter, Paulus
probeert ons hiermee duidelijk te maken, dat [A] : de profetie, STOPT in
de aanvankelijke probeer^ danwel oefenversie ... plus [B] : verdergaat, als
INTEGRAAL onderdeel van het geestelijk`volwassen geloof -- het, stopt
dus niet, maar 't neemt ahw : DE_LIFT naar de bovenste verdieping !! --
en daarna, is 't niet`langer *die ene gek* welke profeteert, maar is zowel
de gave als d' kunde zodanig gegroeid & aanwezig, dat men 't niet`langer
kan negeren -(("... nu ik volwassen geworden ben ..."))- ja, gedurende de
zgn *Culturele Revolutie*, in China, gingen zelfs kinderen van #8 jaar, 't
Evangelie verkondigen -- zij profeteerden & legden bij zieken de handen
op -(( "" de wonderen waren niet_! te tellen "", volgens : brother Yun ....
|
[!!!] : het ontbrak mij aan 'n geschikt vertaalwoord, ivm "katargeo", maar
op 'n nacht maakte Jezus mij wakker -- en Hij gaf mij toestemming, om
ivm "katargeo", te spreken van : *TRANCEDEREN* (zonder! "S") -- de
vorige poging van mij, om dit uit te leggen, was niet duidelijk genoeg !?
|
NB : de christelijke doop, is al evenzo 'n vorm van *trancederen*, daar
je oude EGO sterft, en je nieuwe EGO met Christus opstaat uit d' dood
[[zie > Rom_6:3-4]]--((( hier, uiteraard bedoeld, de volwassen_doop ...!!
|
[ deze vertaal`poging hier, zou als een tussenstap kunnen dienen ? >>>
|
"... de liefde[*], verandert niet -- maar 't profeteren, zal trancederen --
tongen, zij gaan verstommen -- kennis, zij gaat trancederen -- want te^
exclusief was ons kennen, en te`exclusief was ons profeteren -- echter
als 't volmaakte komt, zal 't exclusieve getrancedeerd zijn ..." {1-Cor}
|
[*] = "de LIEFDE", geldt hier zowel voor : de_mensen, als de_waarheid (( in_balans ))
-- men denke bij BALANS, bijvoorbeeld aan : *de Weegschaal van Vrouwe Justitia* ?
|
[ de volgende vertaal`poging, zou wel eens de_beste kunnen zijn ? >>>
|
"... de liefde, verandert niet -- maar het profeteren, gaat verbeteren --
tongen zij gaan verstommen -- kennis zal gaan verbeteren -- want ons
kennen kwam te`kort, en ons profeteren kwam te`kort -- maar, zodra
het volmaakte komt, zal de_tekortkoming zijn opgeheven ..." {1-Cor}
|
[] NB : het katargeo be`eindigt dus NIET de profetie, noch de kennis, maar be`einsdigt
dus het tekort`komen ((meros)), dat bij zowel ons kennen, als evenzo ons profeteren -(
onze "geleerde" vertalers, hadden hier dus zogezegd een rot_FOEFje uitgehaald ...!?
|
de conclusie !? >> straks zal : profetie, niet`langer 'n aparte gave wezen,
maar ... integraal_onderdeel zijn, van 't geestelijk volwassen geloof, wat
niet`alleen gegeven is, aan de nieuwe apostelen & profeten, doch gelijk^
ertijd even`zo, aan de andere gelovigen, welke in hun spoor volgen ....
|
[!!!] : de beloning voor 't erkennen van een profeet ((als : *uit God*)), is
zo^groot, want 't erkennen van een profeet vergt juist veel`meer! moed,
dan het profeteren zelf -[["... wie 'n profeet ontvangt als ..."{Mattheus}
|
reeds de profeten Jesaja en Habakuk, voorzagen deze *democatisering
der ambten*, via de (algemene)verbreeding van de geloofs`kennis >>>
|
"... men zal geen! kwaad doen noch verderf stichten, op gans mijn heilige
berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des Heeren, gelijk de wateren
de bodem van de zee bedekken ..." {Jesaja + Habakuk}
|
NB : hier dus niet de boeken`kennis der leeraars, maar levende KENNIS
gelijk aan die der apostelen & profeten -- want ja immers, deze KENNIS
komt uit de Troon van God -- als *bibliotheek*, is deze vrij! toegankelijk
voor iedereen -(( serieus ))- helaas, willen de hotemetoten uit kerkelandje
dus niet_! : dat d' gelovigen daar rondneuzen -((( op straffe des doods ?
|
"zal zijn in de laatste dagen [...] uw zonen & dochters zullen profeteren"
{Handelingen} -- dus : tot het_einde toe, blijft God communiceren, met
de gelovigen, via : ingevingen, woorden, visioenen, openbaringen -((( en
ook daarna zeker nog, maar wel op een wat meer ontspannen manier --
de gelovigen, blijven communiceren, binnen het Huisgezin van God ....
+
<><><> de Wereldorde der Uitverkorenen ?
<><><><><><><><> stel toch 'ns ? : u bent een beschaafd & ontwikkeld
mens, die heel goed uit z'n woorden kan komen -- maar op 'n dag, wordt u
benaderd door : een profeet -- ja, een profeet, met 'n fikse boodschap voor
u_! -- de profeet zegt dan, dat ie spreekt namens Christus -(( als volgt >>>
|
"... gij zult niet`langer werken voor uw brood, maar gij zal doorbrengen in
luxe 7_sterren hotels -- aldaar zult gij slapen in de zachtste bedden, alsook
het duurste voedsel voorgezet krijgen -- dagelijks wordt gij voorzien, van :
massage, de gezelligste uitstapjes, of, gij zwemt zorgeloos in 't verwarmde
buitenbad van het hotel -- en overal waar gij gaat, volgt de begeleiding van
'n persoonlijke lijfwacht, voor uw bescherming -- want regelmatig, zult gij
de grootste spreker zijn op belangrijke congressen, alwaar gij tevens ja zal
dineren met de groten der aarde -- doch, wie het waagt, om lastige vragen
te stellen, of om kritische opmerkingen te maken, die persoon zal terstond
& ter`plekke : gestraft worden !!! -- immers, gij behoort vanaf heden tot :
de geselecteerde uitverkorenen die onze planeet aarde zullen besturen ..."
|
u bent dan wel even sprakeloos, doch daarna komen uw gedachten weer
op`gang -- dwz : was Jezus niet geboren in een stal ?... en waar`om al die
luxe, terwijl zovelen op aarde, honger & gebrek lijden ? -- voorts, is toch
gebleken, dat dergelijk gedoe met zulke hotemetoten : al de problemen in
onze wereld juist ver`ergeren (ipv : verbeteren of herstellen) -- de profeet
echter, blijkt onwrikbaar, want : "... de #144.000, moeten compleet !!..."
-- maar u staat in twijfel, want Jezus zei toch, dat als Hij zeer op iemand
gesteld is, dat Hij dan zo`iemand niet zal vertroetelen, maar juist veeleer
onder de tucht gaat brengen -( dus fors! aanpakken )- kort`om, hoe? kan
zo`een *profetische boodschap* van Christus zijn, wanneer deze strijdt!
met diens beginselen ? -- en dan tenslotte om 'r bij te mogen horen ((vol^
gens de profeet)), dat : toe`treden tot DE nieuwe wereld orde ? -- kan je
dus niet`meer zelf denken wat je zelf meent, maar je wordt letterlijk, en
figuurlijk : ge`masseerd ? -- het besef dringt tot u door, dat 'r ook nog 'n
*andere christus* bestaat, dan de Jezus uit het bijbelse Evangelie -- wat
deze *andere christus*, nu precies van plan is, en of deze : degenen die
voor 'm ijveren, ook eerlijk gaat belonen, is nog de_vraag ? -- stellig zal
dit uitkomen, doch wie heeft 'r dan gewed op het juiste paard ... wie !?
|
NB : dat na`gaan, of iets uit God zou kunnen zijn, of dat het misschien
wel, juist_niet uit God zou kunnen zijn, dat na`gaan heet TOETSEN --
TOETSEN, doet men via de inhoud, van de (canonieke) bijbel`boeken
-(( iets! uit een boodschap, mag niet strijden, met iets! uit de bijbel -(( is
reuze simpel !? -(( doch vraagt wel enige bijbel_kennis plus intu'itie ....
|
PS : 't bijbelse Evangelie, geeft ruimschoots betrouwbare informatie !!
+
<><><>Toverij in de Protestantse Kerk !?
<><><><><><>'t ging & gaat niet`goed, met de anglicaanse kerk -- om
de zoveel jaar wordt 'r weer een nieuwe slapjanus benoemd, tot aardsbis^
schop, welke met zijn optreden als uitspraken, de kerkgangers nog verder
vervreemdt van het instituut *kerk* -- met name veel jonge vrouwen mis^
ten 'r de juiste aandacht voor de aspecten van hun vrouw`zijn -- en bij de
wicca daarentegen, bleek die speciale aandacht daarvoor, er juist wel -- u
raadt het ?... de wicca nam toe !! -- echter op de universiteit van Oxford,
begon men in te zien, dat die leegloop richting wicca, niet`goed was voor
de toekomst van de kerk & de theologie -- men verzon toen maar 'n list :
de pseudo`wicca`kerk -- dwz, deze groepering moest zowel aantrekkelijk
zijn voor [A] : de weglopers, als [B] : de terugkeerders -- en, aan 'n super^
intelligente professor in de *missionaire theologie*, werd ja gevraagd om
mbv afrikaanse rituelen 'n (aanvaardbare)-lithurgie te bouwen -- 'n kolfje
naar diens hand -- 'r was echter, helaas 'n probleem : de eventueel terug^
kerende wicca`gangers, waren gewoon om bij hun wicca`rituelen, schrik
niet !?... mensenvlees te nuttigen -- hij bedacht een slim compromis : de
viering van het zgn avondmaal, zou geschieden met wijn & een product
op`basis`van ... mensenvlees -((( ipv : brood )))- dus, zo werd het dan --
bij deelname aan de (besloten) vieringen, zou men alsnog blijven binnen
de schoot van de kerk -- ofwel men zou aan : ""christelijke wicca"" doen
-- doch hoog`uit een! kleinigheid, over`zag onze professor, namelijk : de
sterke overeenkomst tussen enerzijds de wicca & anderzijds de BA'AL^
vieringen uit de oudheid -( men denke aan 't antieke Israel )- want bij de
BA'AL, behoorde al evenzo het eten van mensenvlees -- onze professor
riep dus, oude & machtige demonen op -- het gevolg hiervan was weer,
dat de deelnemers aan de (besloten) vieringen : spectaculaire geestelijke
ervaringen ondergingen, waarbij hun ahw "... uitstegen, boven de troon
van God ..." -- kortom, de *missionaire spiritualiteit* was geboren ....
|
NB : in 2010, bracht men de *missionaire spiritualiteit* naar nederland --
speciaal, om vrijzinnige predikanten, die sinds 1998 aan de_wicca waren,
weer terug te brengen in de schoot der kerk -- de colleges zouden worden
gegeven, op het terrein van de CWN -- reeds in mei 2010, wilde men het
nieuwe "avondmaalsbrood", gaan uitproberen -- maar : die ene! vegetarier
-((dat was ik))- zou stellig het verschil gaan proeven ? -- men spoot toen 't
reukloze gifgas Vikane, 's nachts mijn tent in, misschien hopende, dat : ik
de volgende morgen niet! zou opstaan ? -- echter, hoewel zwaar gewond,
kwam ik op de woensdag`morgen 12 mei 2010, wel m'n tentje uit -- raar
maar waar, was ik al tevoren gewaarschuwd dat m'n leven in`gevaar zou
kunnen komen -- echter ... dat nu juist daar & toen, de leidinggevende &
academisch gevormde ELITE, die zo`gevaarlijke mensen waren, dat heb
ik pas veels te`laat beseft -((( indien ik dat nu 's eerder had geweten ...?
|
PS : de *Eukomenische Oxford FORMULE*, is nu uitgerold in de gehele
westerse kerk`wereld -- "eukomenisch", want evenzo hoog`geplaatsten uit
de RK kerk, nemen graag deel aan deze heksen_eucharistie, bedacht door
de protestanten -- dit elitaire gebeuren is evenwel omgeven met de nodige
geheimhouding -(( zo mogen de *toegetredenen* te Harderwijk, niet! met
mij communiceren, noch op m'n berichten reageren of antwoorden ....
+
<><> 50 jaar Katholieke Charismatische Vernieuwing
NB : ditmaal plotseling & onverwachts, ook goed nieuws -(( zie verder >>>
|
ja : inderdaad ... #50 jaar lang, hebben 'r gelovigen ge`ijverd, hun RK kerk
te veranderen & te verbeteren -- dat gebeurde binnen`kerkelijk -- ja : velen
hebben zich daartoe ingezet voor het geloof -- maar nu echter, is het d' tijd
om te evalueren, dus om de_balans op te maken -- en, algemeen kan zeker
gezegd, dat de KCV activiteiten : een hoge waardering vinden -- maar, niet
alles ging goed noch gaat goed -- want nu juist met de doorwerking van die
charismatische gaven -(( alwaar het dus om te`doen was ))- daarbij liet men
te`grote steken vallen -- wat ging 'r zo'al fout ? : alhier 'n opsomming >>>
|
#1e > het *academisme* -- dwz : hoog`opgeleide mensen, zij meenden het
beter te weten, dan de_bijbel als het woord van God -- evenzo volgden zij
*een andere agenda*-(( vergelijkbaar met die van Judas Iskariot )), met als
gevolg, dat : de arbeid der gemotiveerden, compleet werd vernietigd -- het
academisme leidt op termijn, tot 'n zekere vorm van verraad -- men keert
't Evangelie de_rug toe -(( zulke! mensen, worden steeds belangrijker ....
|
#2e > tekort aan geestelijk inzicht bij de leiding`gevenden -- zolang, als de
nieuwe apostelen & profeten, nog`niet op hun plek zijn aangekomen, is 't
absolute noodzaak dat sommigen het initiatief nemen plus leiding'gevende
taken op zich nemen -- 't gaat echter fout, zodra ze 'n ijzeren positie gaan
in`nemen, of steunen op de (vermeende)deskundigheid van de leeraars --
want juist dan, bij 'n gebrek aan echte communicatie met God, ontstaat 'r
een kliek van mensen die altijd het woord voeren, over 't podium dansen,
noch toestaan dat 'r iemand, 'n serieuze doorgeving van God brengt ....
|
[*doorgeving* = een droom//visioen, woord van kennis, een profetie, hetzij openbaring
|
#3e > geheime afspraken met machthebbers -- de geheime afspraken, tus^
sen bisschoppen enerzijds en de de KCV anderzijds, alwaar ik kort terug,
de hand op wist te leggen, deze waren al *de_doodsteek* voor d' verdere
geestelijke & charismatische vernieuwing, van deze (nieuwe) beweging --
in deze afspraken, staat een verbod op het toetsen van (serieuze)-profetie
-- in`feite gaat 't hier, om 'n verbod om te communiceren met God -( wat
trouwens compleet in_strijd is met de officiele leer van de RK`kerk ....
|
NB : dit zijn dus de #3 zwaarste oorzaken -- men is 'r gaan geloven in de
activiteiten rond`om de onderwerpen waar`naar de belangstelling uit`gaat
-- doch waar 't nu echt om draait, het wederom integreren, van de gaven
in het geloofsleven, daar blijft men angst`vallig uit de buurt, helaas ....
|
PS : maar totaal funest, of zelfs desastreus, zijn de bezoeken aan wicca^
achtige vieringen, door personen die een sleutelrol vervullen in de KCV,
als`ook door belangrijke hoog`geplaatsten uit hun eigen! RK`kerk ....
|
NB : die hoog'geplaatsten, mogen nog meedoen, maar de wat gewonere deelnemers,
heeft men nu op een zgn *zij-spoor* gezet -((( die degradatie, valt hun erg zwaar ....
|
[!] : de grote/open KCV`jubileumdag, was 23 july 2017, in Stadskanaal,
op het conferentie`oord Pagedal -- maar ... Pagedal, is eigendom van de
zgn Noorse Broeders, die ooit 'ns dat reukloze gifgas Vikane, hadden ge^
leverd aan de manager van de Kroeze Danne ... en waarmee iemand op
11-mei-2010, probeerde mij om te brengen -- ja, met enige nadruk, liet
Jezus m' weten, dat ik ook op Pagedal, niet veilig zou zijn geweest ....
|
het goede nieuws is, dat het Celebrate festival van de KCV, sinds 2018
op 'n veilige locatie gebeurt, in Voorthuizen -- tevens, is het accent daar
verschoven, naar geloofs`vorming & verdieping -- wat ik daar gebeuren
zag, stemt mij nu zeer hoopvol -- en evenzo bleek, dat 't aantal mensen
wat ontspoord was, naar "christendom versie 2.0", te verwaarlozen !?
+
<><><> de SLOOP & HERBOUW
<><><><><><><> bijna iedereen, weet wel wat over de geschiedenis van
de christelijke kerk, in onze westerse wereld -- maar, om te weten of zulke
geschiedschrijving, op volledige waarheid berust, kan het wonderwel beter!
zijn, om nu 's juist niet gestudeerd te hebben -- dat komt door`dat, wat wij
*geschiedenis* noemen, voor 'n flinke portie bestaat uit : *interpretatie* !?
-- en deze *interpretatie*, bestaat uit zowel : inkleuringen, toevoegingen &
weglatingen -- tevens is 'r, sinds de coup van de hyper`calvinisten in 1618,
'n proces gestart, van : heimelijke geschiedvervalsing -- bvb : *de_expulsie
van de oefenaars*-(uit! de kerk), in 't jaar 1900, wordt botweg ontkent als
fundamentele breuklijn in onze recente kerk`historie -- welnu, Jezus heeft
schoon genoeg, van een kerk die de waarheid in ongerechtigheid tenonder
houdt -- Hij is reeds begonnen, met het opleiden van de nieuwe apostelen
& profeten, welk 't (straks) gaan overnemen van d' machthebbers & hun!
leeraars -- de taak van die apostelen & profeten zal 't zijn om : *de_kerk*
geheel nieuw op te bouwen -- en dat gebeurt dan niet! met ijdel ge`preek,
maar door : de rechtstreekse communicatie met God_zelf -(( uitleg ? >>>
|
'n stukje voorgeschiedenis uit de tijd van de profeet Mozes -((wetenschap^
pelijk staat vast, dat de #1e vijf boeken van 't oude testament, geschreven
zijn : tijdens! 't leven van Mozes))- mensen van 't oude volk Israel, waren
toen uiterst bevreesd, als God : rechtstreeks met hun communiceerde >>
|
"... wij willen niet`langer de stem van de Heere onze God, horen -- en dit
grote vuur niet langer zien, opdat wij niet sterven !!..."{Deuteronomium}
|
en 't resultaat was, dat God in het vervolg : profeten ging benoemen >>
|
"... een profeet zal Ik hun verwekken, uit het midden van hun broeders
-- Ik zal mijn woorden, in zijn mond leggen, en hij zal alles! tot hun zeg^
gen, wat Ik hem beveel -- de man die! niet luistert naar woorden, die hij 
in mijn naam spreekt, met die! zal Ik AFrekenen..." {Deuteronomium}
|
dit stelsel, waarbij God met de gelovigen communiceerde, via : profeten,
heeft ge`functioneerd vanaf het einde van de zgn *IJStijd*, tot het begin
van de vroege middel`eeuwen -- daarna evenwel, slonken de profeten in
getal, hoewel ze nooit! *helemaal weg* waren -- doch de machthebbers,
noch kenden of her`kenden, noch er`kenden : deze geestelijk_ingestelde
mannen & vrouwen, welke immers niet uit`waren op enige bekendheid,
noch op 'n positie in de kerk -- en toch waren ze 'r weer, gedurende die
#1e honderd jaar van de reformatie -- evenzo, tijdens de "gouden eeuw"
van de oefenaars -- maar! : de geschiedvervalsers aan de universiteiten,
wisten ze angstvallig uit "de geschiedenis" te houden -(( tot op heden ?
|
meer & meer dringt 't tot veel gelovigen door, dat 't huidige kerkbestel,
een *uitvinding van mensen* is, bedoeld om machthebbers & leeraars,
het leven zeer comfortabel te maken -- want wel worden 'r, met 't geld
wat gelovigen opbrengen, kathedralen & organisaties gebouwd, maar :
de juiste geestelijke vorming van de gelovigen, schiet 'r compleet bij in
-- dan doet men wel pogingen, om daar`in : verandering & verbetering
te brengen, doch vaak zijn dat weer pogingen van de nieuwe're macht^
hebbers, om hun! positie te consolideren -- immers, degenen welk met
hun roeping van godswege bezield zijn nu, die worden zelden om raad
gevraagd -( d' geestelijke opbouw van d' geloofsgemeente, is nodig >>
|
"... wie profeteert, spreekt tot de mensen stichtend ..." {1-Corinthiers}
|
stichten of stiften, betekent : *in de steigers zetten* -- want het griekse
"oikodome", betekent : "onder_dak brengen" -- dat OP`BOUWEN, lukt
dus NIET met dat ijdel gepreek van d' academisch`gevormde leeraars,
maar dus wel door : God via zijn profeten te laten communiceren met
ons -(( 'n prachtig voorbeeld, is dit visioen van een RK gelovige >>>
+
Profetie, over : Eenheid der Gelovigen >>
"... gelijk Mozes ooit met zijn staf, een weg baande
door de wateren v/d Rode Zee, zo zal Jezus straks :
met zijn staf, een WEG banen door de chaos van de
eindtijd --- de gelovigen die straks, deze van Jezus'
gebaande WEG zullen nemen, zullen dan zowel :
EEN zijn met elkaar, als EEN zijn met Hem ..."
't visioen van ene : Monique, te Helvoirt, op 9 november 2012
+
alle door mij bewaarde doorgevingen, zijn zowel getoetst aan de bijbel, als
evenzo juist bevonden -- sommige er`van, heb ik voorgelegd, aan anderen
die beweerden! te beschikken, over : *de gave van toetsing* -- in aanvang
keurden zij deze woorden AF, maar : op irrelevante gronden -- naderhand
echter, keerden zij het Evangelie de rug toe -(( ? dus blijkbaar, verloren zij
het geloof, als straf voor hun academisme ? ))- zulke mensen verstaan niet
dat ... Jezus interactief betrokken is, bij zowel profetie als toetsing -- noch
begrijpen ze, dat met hun arrogante optreden, ze Jezus`zelf, lasteren! ahw
-- kortom : Jezus verwijdert uit zijn Koninkrijk, al wie Hem tegen!werken
-- en dat doet Hij simpelweg, ja door zulken niet_langer te behoeden voor
verleidingen & misleidingen -( resultaat voorspelbaar )- menig van zulken,
keurden al even klakkeloos de inhoud AF, van deze doorgeving hier >>
+
Profetie : Herbouw & laatste Reformatie
Jezus, zegt >>>_"...
Ik zal herbouwen : u losmaken & herschikken, om
te maken, tot een groot huis -( met vele woningen )-
ook al uw functies, zal Ik losmaken & herschikken
-( veranderen hoewel, nu geheel naar mijn! plan ...
|
maar, de kopstukken die vastzitten op hun troon, zij
gaan zelf een huis bouwen, de stad van hun eenheid,
welk in een! uur vergaat -- ((zulke))-leiders, verdelen
mijn lichaam -( waar zij vergaderen, ben Ik niet ..."
 
'n Profetie, gegeven via : mijzelf, op 30 januari 2011, te : Helvoirt
+
welnu ?... dit verschijnsel, waarbij zowel geloof als ONgeloof : zichtbaar!
worden, als gevolg van zo'een ingegeven woord, ja dit verschijnsel heb ik
al meermaals gezien & beleefd -( 't was al beschreven in het Evangelie >
|
"... Simeon zegende hen, en sprak [...] : zie, Deze is gesteld tot 'n VAL & 'n
opstanding van velen [...] en tot 'n teken dat weersproken wordt ..."{Lucas}
|
NB : de ingredienten zijn hier [A] : de VAL of neergang van de hotemetoten
[B] : de opstanding/opgang van de geringen, en [C] : eeuwige weerspraak der
beterweters -- wat wij hier zien, is dus, 'n zgn *selectie mechanisme*, doch
waarbij wonderwel, de kandidaten zichzelf : er`uit`selecteren !! -- de motor,
of drive achter dit mechanisme, is de communicatie met\of/van God, via de
profeten -- zo heeft bvb, 'n kleine geloofsgemeente, alwaar wij niet welkom
waren, zich tot #drie keer toe gesplitst, nadat ik daar tijdens de bidstond : 'n
(aan mij gegeven) woord uitsprak -- echter, de (vermeende) *leiders* waren
'r bezig met zich`zelf, ipv met de_uitvoering van het Evangelie -- en hoewel
mijn optreden daar & toen, nogal *ten_dele* was, mistte dat woord zijn uit^
werking dus niet -((voorbeelden, te`over))- van de [semi]-wicca`gangers kan
zelfs gezegd, dat ze allemaal ooit_! goed begonnen zijn -- helaas, denken ze
nu : dat ze zich *op 'n hoger geestelijk platform* bevinden -- tevens mogen
ze hun geheime kennis, niet_delen met de ONwetenden -(( zoals : ik ... [:-)
+
_
>> iets, over de_ROL van de profeten, gedurend de eindtijd >>
de_APOCALYPS [= het bijbel`boek Openbaring], begint met
de zo beruchte & gevreesde Dag des Heeren -- dwz : niet het
aller`eerste & meest verwoestende begin -- want : de Tempel
[#4e], blijkt volgens de tekst van Openbaring, reeds gebouwd
te zijn -((*de hemel*, uit hoofdstuk 4 immers, is niet de ware
HEMEL, maar : de boven^ of troon^zaal van die Tempel ....
|
[ zie ook >> de TOETSING van deze gewaagde UITLEG >>
|
in 'n tijd van complete verwarring, is het de taak der profeten
om d' vragen van zowel gelovigen als niet`gelovigen te beant^
woorden -(men heeft overigens genoeg!, van de theologische
kletspraat der leeraars )- DE reguliere maatschappij, met haar
voorzieningen, wetten & handhaving, is compleet verwoest --
de mensen gaan daar`om, in groepen leven -- er vormen zich
zowel [stads]-communities, als [rurale]-communes, alwaar de
mensen hun eigen onderlinge zeden & gewoontes bepalen -((
alsmede hun economische regels ))- ja tot men ziet, hoe 't zo^
veel beter gaat, bij die christenen met hun "gekke profeten" !?
-- meer & meer, sluiten 'r mensen zich aan bij de christelijke
leef-groepen voor : wonen & werken, alwaar het ook nog 'ns
democratisch aan toe`gaat -- tevens hoort men 'r nu op basis
van die oude bijbel, 'n (verrassend)-nieuwe! boodschap ....
|
[!!!> de profeet Daniel, sprak over : *de VERSTANDIGEN*
|
speciaal die profeten welk 't gevaar opzoeken, die zullen met
grote aantallen sneuvelen -- maar ... zij worden meer & meer
gezien, als DE *verzets helden*, tegen_! het wereld_bestuur,
wat overigens niet`goed totstand wil gaan komen -- 't nieuwe
christendom echter, breekt definitief door in de wereld >>>
|
"...maar de STEEN die het beeld getroffen had, werd tot
een grote berg, die d' gehele aarde ver`vulde ..." {Daniel}
+
_ Voorbeeld van TOETSING -(( de "hemel" uit Openb_4, is daar de
troonzaal van de Tempel ? ))- de sleutel, is hier het OPklimmen >
|
let op : voor d' goedkeuing van 'n bewering of proclamatie, zijn 'r #2
schriftplaatsen nodig die d' juistheid bevestigen -- voor d' AFkeuring
evenwel, van 'n profetie of openbaring echter, dan volstaat 'r al #een
schriftplaats die de profetie//openbaring weerspreekt ....
|
"... het is niet in de hemel, zodat gij zoudt moeten zeggen : wie? zal
opstijgen ten hemel, en het voor ons halen ..." {Deutero_30:12}
"... zeg niet in uw hart : wie zal ten hemel opklimmen -- namelijk om
de Christus te doen AFdalen !?..." {Romeinen_10:6}
|
NB : deze schriftcitaten, spreken voor zich -- ja, wiens naam reeds
staat opgeschreven in de (echte) hemel, in het *Boek des Levens*,
die hoeft niet_meer op te stijgen, want hij/\zij is al`reeds boven ...!!!
|
't opklimmen//opstijgen, is trouwens strijdig, met *de broederschap
der gelovigen*, zoals Jezus die bevolen heeft, in : Mattheus_23:8 --
immers, dat "opstijgen" zou zeker misbruikt kunnen worden, ja om
subjectieve (niet transparante) STATUS`verschillen te huichelen -[
nb : de nicolaieten, verwanen zich verheven boven d' anderen ....
|
anyhow ?... onze gewaagde uitleg, blijkt derhalve correct te zijn ....
|
CONCLUSIE : de hemel bereiken, is niet het doel -- ja immers, het
leven op aarde, biedt alle opties, om een geestelijk mens te kunnen
worden -- hierbij is de Apocalyps 'n soort van *eind_examen*, voor
wie bereid is, om : DE gehele WEG der WAARHEID te volgen ....


NB : de christelijke geloofs`gemeente, wordt OPgebouwd met PROFETIE
-- tot vandaag, was dat zogezegd *spelend leren*, maar straks wordt het 'n
serieus ambacht -- zo moet een profeet kunnen overtuigen dat degenen die
"... roepen : Heere, Heere !!...", niet automatisch zullen ingaan tot 't konin^
krijk van Christus -- ook dat de hypercalvinisten met hun preek`kanonnen,
beslist`niet zullen ingaan tot de RUST der verzoening -- maar, de profeten
behoeden hun geloofs`gemeente voor dwalingen -- want zij weten het, als!
de_Wederkomst van Christus nadert -- probleem is helaas, dat 'n kerk niet
bevoegd zal wezen, om haar eigen! profeten te kiezen -( nb : Jezus kiest d'
profeten uit )- het gevolg kan wel zijn, dat daar waar : academisme heerst,
Jezus hun : een *ongeleid projectiel* stuurt, een *minkukel*, ja of zelfs 'n
*halve zool* !? -- ja stellig zal Hij z'n allerbeste medewerkers naar veiliger
plekken sturen, zolang als het gevaar bestaat, dat ze worden omgebracht ?
-- en tot die medewerkers, behoren : de nieuwe & functionele apostelen --
't zijn wat oudere gelovigen, ervaren in profetie & toetsing, welk' wijsheid
hebben opgedaan -- van deze zullen 'r niet genoeg wezen, zodat Jezus erg
zuinig met hun moet omspringen -- uiteraard niet alle gelovigen ontvangen
zo'een roeping & bediening -- echter om alsnog voor diezelfde beloning in
aanmerking te komen, vraagt Jezus van deze gelovigen niet_meer dan`dat
zij ... de profeten met *neutraal respekt* behandelen -( meer niet !! >>>
+
"... maar wie 'n profeet, ontvangt als profeet, die zal
de beloning van een profeet ontvangen ..." {Mattheus}
NB : het_risico, dat zo'een profeet naderhand, toch niet helemaal *OK* blijkt te
wezen -(( en dat de brave gelovigen, al`zo hun beloning zouden kunnen gaan mis^
lopen ?))- dat risico, neemt Jezus geheel voor z'n eigen rekening -- ja, Hij beloont
immers de bereidheid van de gelovigen, om te luisteren naar Hem, ipv : naar wat
geleerde mensen roepen -- Jezus, is altijd direct actief betrokken bij profetie, dus
zelfs een "valse" profeet, kan! 'n werktuig zijn, om de gelovigen te examineren --
de gelovigen zijn dan in ieder geval verzekerd van de hun toegezegde beloning !!
+
kort`om : reuze democratisch !! -- maar het juiste inzicht daar'over mist bij
de brede kerk`massa, die wel heel braaf luistert naar de grote kletsmajoors,
doch niet denken noch leven, vanuit de schrift`zelf ... als`mede zich dingen
laten wijsmaken, door deze kletsmajoors, welk domweg niet kloppen ...!!
|
"... en hun EXAmineerde, die beweerden apostelen te zijn, doch het niet!
waren, plus gij hen als LEUGENAARS deed uitkomen ..." {Openbaring}
|
want, zodra het algemeen besef groeit, dat de kerk : apostelen & profeten
behoeft, zullen er zich ook ... valse! apostelen & profeten aanmelden -- ja,
ook dan gaat het *selectie mechanisme* werken -(( speciaal wanneer >>
|
"... zij tot u profeteren van wijn en bedwelmende drank, dan ..." {Micha}
|
de oude profeten van Israel, beschreven uitgebreid de misstanden welk zij
voorzagen, speciaal in het nu`komende *Utopia* -- echter, zij wisten toen
nog`niet, dat de_kerk : *de POORT der ZONDE* is ? -- dwz : alle! zonde
kwam ooit via! de_kerk, in de wereld -- dus, moet de_zonde terug naar de
plek waar zij ooit is geboren -- ja dat dwingt de verstandigen & rechtvaar^
digen, tot zware keuzes -(( het *selectie mechanisme*, werkt alzo uit >>
|
"... wie onrecht doet, die begaat nog`meer onrecht -- wie vuil is, die wordt
nog vuiler -- wie rechtvaardig is, hij/\zij bewijst nog`meer rechtvaardigheid
-- en wie heilig is, hij/\zij zal nog`meer geheiligd worden ..." {Openbaring}
|
/\ = gender`neutraal -(( het Evangelie, maakt geen! gender`onderscheid ))--
de_kerk, alwaar de_zonde terugkeert, tot haar geboorte`plek, is : 'n STAD,
genoemd naar 't oude Babylon, dus ook weer : *Babylon* -- ja want ook
deze, moet [opnieuw] : vergaan -(( en dat heeft immers 'n vaste REDE >>
|
   "... in haar is gevonden, het bloed van heiligen en profeten,
   en van allen die geslacht zijn op de aarde ..." {Openbaring}
|
PS : de super`STAD, zal officieel, over *een mooie naam* beschikken ....
+
<><> VERGEVING : hopeloos afgezaagd & misbruikt ?
[!!!] : die speciale aandacht voor *vergeving*, onder christenenen, heeft soms
iets misselijk'makends -- hoewel zeer belangrijk, is 't niet het enige aspect van
het geloof -- andere aspecten, zijn even urgent, bvb : 't elkaar behandelen, als
(gelijke)-broeders/\zusters, ipv elkaar te overheersen !? -- wonderwel, hebben
sommigen mij na #30 jaar nog`niet vergeven, dat ik ooit de waarheid zei ...!!
|
onder 't zgn oude_verbond, was zelfs bloedwraak in beperkte mate toegestaan
-- doch omdat dit voor Jezus niet`langer : acceptabel was binnen d' christelijke
stijl van leven, verbood Hij 't simpelweg -- maar Hij ging daarbij nog verder --
wanneer voortaan, een schuldenaar & een schuld`eiser samen voor de rechter
zouden staan -(en de schuldenaar kon niet betalen)- dan verlangt Jezus van die
schuld`eiser, dat deze zogezegd over z'n hart zal strijken, plus van alle verdere
vorderingen zou afzien -- evenwel gaat het hier, om : stoffelijk eigendom, wat
ons immers ... tijdelijk als bezit is toevertrouwd -(( "van godswege" ))- 't wordt
anders, zodra iemand zondigt, tegen : datgene wat heilig is, of tegen wat heilig
zou moeten zijn !? -- Jezus geeft apostelen & profeten, deze bevoegdheid >>
|
"... al wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel, en al wat
gij op aarde ontbindt, zal ontbonden zijn in de hemel ..." {Mattheus}
|
uiteraard, gaat het hier om fouten welke dieper in`vreten -((( men denke bvb,
aan de gevolgen van gruwelijk incest, waarvan het slachtoffer 'n leven tekort
komt, om daarvan te herstellen )))- maar toch blijken 'r machthebbers te zijn,
in kerkelandje, die van zo'n slachtoffer eisen, ja dat deze : vergeeft_! -- zulke
religieuze figuren, gebruiken dan *de_vergeving*, als middel om gelovigen te
tiranniseren -- en dat nu, was niet! de bedoeling van Jezus, als Hij sprak >>
|
"... indien gij echter niet vergeeft, dan zal ook de Vader, die in de hemelen
is, uw! (eigen)-overtredingen niet vergeven ..." {Mattheus + Marcus}
|
de zgn *fair deal*, omdat wij zelden! beseffen, hoe`groot de impact is, van
onze eigen fouten -- evenwel, kunnen er toch bepaalde voorwaarden zijn --
want de overtreder dient serieus : "... berouw ..." te hebben {Lucas} -- iets,
wat te`vaak ontbreekt, helaas -- kort`om, dient 'r altijd 'n afweging gemaakt
te worden, maar dan wel in goed overleg, met d' apostelen & profeten ....
|
NB : pas echt spannend, gaat 't worden in de_eindtijd -- immers, dan komt
de grote heerser aanzetten, als *redder & helper*, van die zwaar verdrukte
christenen -- van d' ene op d' andere dag, kunnen die verdrukte christenen,
dan [A] : hun verloren bezit terug`nemen, en [B]: hoge schadevergoedingen
incasseren, plus [C] : de boosdoeners laten bestraffen -- maar : Jezus vraagt
echter juist van zulke gelovigen, om dan daar`in enige terughoudendheid te
betrachten -(( terwille van het Evangelie ))- immers van`af de komst van de
grote heerser, is 't de allerbeste periode, om het Evangelie uit te leggen, aan
onze mede`mensen -- zo`in tussen de #15 en de #22 jaar, ontstaat dan *de
nieuwe kerk*, ja zonder_! : muren, (vermeende)-leiders, of ... theologen !?
|
PS : uit de gelovigen groeit "... een koninkrijk van priesters ..." {1-Petrus}
+
<><> over die aller`laatste paus : Petrus Romanus
" een zuchtende schepping, verwacht de komst van de zonen God's " {Rom}
-- en een! van hun, is Petrus Romanus, die allerlaatste paus -- maar, hij komt
niet uit de roomse (top)-hierarchie, echter zal worden gekozen, op de rokende
puinhopen van het Vaticaan -((( of, wat daar straks, nog van over zal zijn ...?
 
 PROFETIE : de RK moederkerk zal niet meebouwen, aan de komst
 van het grote mystieke Babylon !! --- want een jonge & sterke Paus,
 die de laatste is voor! de wederkomst van Jezus, zal tegen heersende
 verdrukking in, niet meewerken aan d' samenvoeging van de kerken
 wereldwijd --- deze #112e Paus, is zowel aanschouwd, door zieners
 van RK huize, als door de oude bijbelse profeten : Jesaja en Jeremia
 --- de Zetel, zal bij diens aantreden worden verplaatst, naar een land
 in het midden oosten, alwaar compleet nieuwe steden gaan verrijzen
 binnen een gebied, welk voortdurend, geteisterd door : aardbevingen
 --- deze Paus, zal besturen tot het begin, van de Grote Verdrukking,
 waarna hij als gelovige, die Grote Verdrukking moet ondergaan ....

doch eerst komt nu`nog na, paus Franciscus : *de interim paus* -- z'n naam
is reeds bekend bij insiders ((me too)) -- hij is al te`oud voor de functie, doch
kan onder speciale omstandigheden, wel als *interim* benoemd worden -- 't
draait uit op een heftig pontificaat, compleet met 'n heuse belegering van het
Vaticaan -- dat is niet z'n schuld, maar van de Curie -- want : de curie_leden
azen op hoge zetels, in de *wereld godsdienst raad*, van de United_Nations
-- boze italianen, zullen dan optrekken tegen het_bestuur van de RK`kerk --
en onze interim zal tenslotte uit pure gewetensnood 't Vaticaan ontvluchten,
om ruimte te maken voor die allerlaatste, welk de eindstreep gaat halen ....
|
NB : paus Pius X, kreeg in 't jaar 1909, twee visioenen waarbij 't Vaticaan,
het middelpunt was van zowel oorlogs`strijd als complete verwoesting -- de
late-(interim)-opvolger die hij 'r zag, zou zich ook : "Pius" laten noemen ....
|
zodra die allerlaatste paus is gekozen, gaat hij zich vestigen in zuid-Jordanie
-- de oude profeten, die z'n komst voorzagen, uiten zich bezorgd & kritisch,
over diens pontificaat, welk duurt tot de komst v/de grote heerser -- daarna,
moet PR : als "zwerver", de grote verdrukking overleven -- d' oude profeten
echter, zijn dan ineens weer lovend over deze dienstknecht des Heeren, die
zo`waar & wonderwel, deze grote verdrukking, compleet gaat overleven !!
|
[ ter educatie, hier als`nog DE profetie uit : Malachius' #112e >>>
+
 [!!!] : de juiste vertaling, van Malachius' #112e >>>
|
 ""... In persecutione extrema, S.R.E. sedebit
 Petrus Romanus, qui pascet oves in multis
 tribulationibus -- quibus transactis civitas
 septicollis diruetur, et Iudex tremendus
 iudicabit populum suum -((( Finis ..."""
 In de uiterste vervolging S.R.E. zal zetelen de romeinse
 Petrus, die de schapen zal weiden in vele beproevingen.
 Wanneer dit voorbij zal zijn, zal de stad der 7 heuvelen
 vernietigd worden, en de huiveringwekkende rechter,
 zal zijn volk oordelen -(( Einde ... [vertaling : dr. Bruno Nagel
+
[>> zie ook : mijn TOETSING van de zgn >>> *Malachius Profetie* <<]
|
NB : terwijl veel andere christenen het juist zeer goed zullen hebben, heeft
de grote heerser blijkbaar *iets* tegen de RK`gelovigen, waarvan de meer^
derheid achter PR aanging, want zich niet wilde voegen, onder de *wereld
godsdienst raad* van de UN -- de grote heerser, vernietigt de steden welke
door de RK`gelovigen zijn gebouwd in de bergen van zuid-Jordanie, en hij
jaagt hun bewoners ruw uit`een -- de profeet Jesaja, roept iedereen op, die
vluchtelingen [A]: te behoeden voor vervolging, en [B] : hen veilige opvang
te bieden -- zowel Jeremia als Jesaja, zijn zeer bezorgd over het lot van de
RK`gelovigen, gedurend de grote verdrukking in de eindtijd, maar even`zo
zien zij tenslotte : een keer ten goede -- Jesaja is lovend over de rol van de
laatste paus, die ook tijdens de verdrukking, 'n *goede herder* blijft, en ja
zelfs z'n positie her'wint, & tenslotte als de *HERDER der VOLKEN*, op
het schild wordt gehesen -((( dat *herder der volken*, refereert hier aan de
profetie uit 2009, binnen het Vaticaan, waarbij men veronderstelde, dat de
laatste paus, als DE herder der volken, van`uit! het Vaticaan zou gaan bes^
turen, over alle christen`gelovigen op de gehele aarde !? -((( maar dat! zou
wel 's 'n interpretatie_fout geweest kunnen zijn, van hun eigen droom ???
|
NB : op d' plek waar ooit 't Vaticaan stond, her`rijst het antieke Rome !!!
|
wat u hier leest, staat of : bijna letterlijk, in de oude profeten, of : valt daar
direct uit af te leiden -((( Jesaja & Jeremia, zijn hier uw belangrijkste infor^
matie`bronnen)))- doch dit`maal mag ik, aan u niet vertellen, *hoe de vork
precies in de steel zit* -- de rede hier`voor is, dat u het uitsluitend begrijpt,
wanneer u het zelf_! ontdekt -["eureka"]- dus, moet u anders! gaan denken
& lezen -- en dat valt helaas niet mee, in het begin -((( een uitdaging ...!?
|
PS : wie lukraak informatie zoekt, over *the LAST POPE*, die komt dan
de meest gruwelijke ONzin tegen, waarbij je je afvraagt of : d' intelligentie
van zeewier, gelijkwaardig zou zijn, aan die van mensen ? [:-) ... doch ! >
|
"... verstandigen onder het volk, gaan velen tot inzicht brengen ..."{Daniel}
+

<><><> de grote kerk & de kleine kerk ::
+
... Profetie over : de_kerk, in de aller`laatste dagen ...
 God is bezig om de_kerk te splitsen, in enerzijds een
grote kerk, en anderzijds een kleine kerk --- de kleine
kerk heeft God's hart om daarmee verder te gaan, en :
om tenslotte, daarmee Zijn geplande doel te bereiken
--- de grote kerk daarentegen zal onder de leiding van
machthebbers & geleerden : een hoge koers zetten, en
haar weg zal uitmonden, in de_bouw van de religieuze
wereld_hoofdstad --- doch deze schitterende stad, zal
compleet vergaan, in slechts EEN uur tijd ...!!!
... 'n woord gegeven via : mijzelf, in december 2007, te : Naarden ...
+
NB : niks bijzonders, noch geniaal -- veeleer, 'n zgn *actualisering*, van wat
de schrift reeds zei -- maar, toch maakt 't volgens 'n simpel te begrijpen met^
hode duidelijk, dat God : te`werk gaat volgens 'n van`tevoren bepaald PLAN
-- ja tevens, hoe! dat PLAN (ongeveer) werkt -- en toch bleef ik`zelf evenzo
met vragen zitten -- maar op al deze vragen kwam weer 'n goed antwoord >
+
 Daniel_2:35 "... de steen die het beeld getroffen had, werd
 tot een grote berg, die d' gehele aarde ver`vulde ..." -(( de
 in_aanvang kleine volkskerk zal explosief groeien, doch de
 in_aanvang grote wereldkerk, gaat compleet verdwijnen !!
+
pas veel later begon ik te begrijpen, dat ik die antwoorden dus zelf_! had op^
gezocht, in *de bibliotheek* van God, beter bekend als : "... de TROON der
genade ..."{Hebre'en}, dus waar je vrijmoedig naar binnen mag huppelen --
zorg echter, dat : de huichelaars & de machthebbers 't niet te`weten komen,
anders is je leven in`gevaar !! -(( dan bij deze, 't antwoord op uw! vraag >>
+
vraag : hoe? gaat God, de kerk splitsen, in zowel een
grote kerk, die ten`onder gaat, plus 'n kleine kerk, die
zeer groot wordt, en God's doel bereikt -(( let op !! >>> 
2-Thess_2:10 t/m 2:12 "... hun, die verloren gaan, omdat :
zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben [...] en
daarom zendt God hun een_DWALING, die bewerkt dat
zij de_leugen geloven -- opdat allen! geoordeeld worden,
zij die ... de_WAARHEID : NIET`geloofd hebben !!...
NB : het stond al bijna #2000 jaar, dus gewoon in de bijbel -- ja,
de dwaling betreft hier : de_openbaring van de SUPER_christus,
die z'n SUPER_tempel gaat bouwen, alsook z'n SUPER_wereld^
hoofdstad -- kortom : het zal straks reuze! aantrekkelijk worden,
om een foute keuze te maken -- doch juist minder! aantrekkelijk,
om aan de goede keuze vast te houden -((( EXAMEN_TIJD ...!? 
't zal voor de gelovigen bijzonder aantrekkelijk gemaakt worden,
zich te voegen in de nieuwe orde -- en speciaal hun leiders zullen
hiervan gretig gebruikmaken -- doch gezien de grote huiver bij de
meeste gelovigen, zal 'r worden overgegaan tot de deportatie van
massa's jonge gelovigen naar *selectie kampen* in de woestijn -[
zie : Hosea_11:10+11& Ezechiel_20:34//38 -(( lastig te verstaan !? 
ja gezien 't feit dat men straks in de super_wereldhoofdstad, alle
talen zal spreken, wordt deze stad in de bijbel, ook wel Babylon
genoemd {zie : Openb_14+16+17+18} -- de stad zal men echter
bouwen, boven`op 'n slapende vulkaan, die vanwege de onrust!
in de shiftende aardkorst tenslotte, opnieuw tot leven komt -- de
stad wordt genoemd, in : Jesaja_54, Zacharia_8, Ezechiel 48, en
is 'n heus mysterie -- toch, schijnt Zefanja_1, al te refereren aan
de vulkaniteit in de bodem, er`onder !? -- veel andere schrijvers,
spreken liever over hun! toekomst`droom, het *grote SION*, als
't expanded herbouwde (Jeruzalem), van`waar`uit het veranderde
*Israel*, gaat heersen over de volkeren der aarde -- het *SION*,
wordt #136x genoemd in de Tenach, en #5x in het Evangelie .... 
[ toelichting > de oude profeten uit de TeNaCH [OT], voorzagen
reeds, de spectaculaire komst van een grote heerser, die zichzelf
mondiaal, met zwaar geweld gaat manifesteren -- reeds beschikt
hij daarbij, over diens eigen leger van "engelen", plus diens eigen
selectie van "heiligen" -- grote tekenen & wonderen, zoals bvb 't
midden`door`splijten van de Olijfberg (te Jeruzalem) zal hij gaan
verrichten {Zacharia 14:4} -- daarentegen de NT apostelen, ver^
wijzen bewust`niet naar zulke schriftplaatsen, als *iets* waar_in
de gelovigen, "hun_messias" zouden moeten gaan herkennen .... 
nb : u zou bvb wel achter zgn *leiders* kunnen aanlopen, echter
dan nemen zulke mensen(( welke van godswege NIET geroepen
zijn )), u mee in hun ondergang -- ja daarom is het beter om nu_!
"eenzaam" te zijn, dan straks te delen in d' anderen hun verdriet ?
-- maar nog beter, is : het volgen van de_Weg der *verstandigen*
(zie : Daniel_11+12) -- zij nemen eerst hun eigen beslissingen, om
daarna vele anderen tot die grotere verstandigheid te bewegen .... 
bijna vergeten ? > de joodse gelovigen, welke zich een tijd_lang
verloren waanden, nadat zij van de United Nations, gedwongen
waren om hun land te verlaten ... zullen hun totaal nieuwe zelf^
vertrouwen (her)-vinden binnen de communes (( ?-Rom_11:25 ))
-- zij zullen er zich, volkomen thuis & op hun gemak weten .... 
vaak om louter (economische) *redenen van bestaan*, zullen de
mensen zowel de wereldkerk verlaten, alsook zich aansluiten bij
DE christelijke communities, welke tevens een grotere veiligheid
bieden aan hun bewoners -- dus : de grote kerk loopt leeg, en de
kleine kerk loopt zogezegd : VOL -( het einde nadert gestaag .... 
tenslotte zal *DE_KERK van het volk*-(( zonder muren )), weer
bestuurd gaan worden door de nieuwe apostelen & profeten, die
de gelovigen : door de chaos van de Eindtijd zullen leiden -- men
leeft dan als gelovigen plus niet`gelovigen tezamen in communes
-(( 't model is zo! succesvol, dat 't leven op aarde zich herstelt >> 
"... en het overblijfsel van Jakob[= de #12 stammen], zal te
midden van vele volkeren [in_diaspora], zijn als dauw van
de Heere, als regenstromen op 't groene kruid ..." {Micha
+
NB : het historisch gegroeide onderscheid, tussen de joodse stammen (#2-?)
en de christelijke stammen (#10-?), zal dan sterk zijn vervaagd -- hoogstens,
nog een verschil in taal//cultuur, wat zich dan opheft, binnen de christelijke
communes, alwaar ook de RK`gelovigen, reeds 'n veilig heenkomen gevon^
den hadden -((( wij spreken nu, over de toekomende tijd van straks, als`of :
deze reeds heeft plaats`gevonden ... maar dit past goed bij de manier waar^
op de oude profeten denken )))- overigens, heeft 't economische succes van
de communities van doen met 't feit dat men 'r *self_supporting* is -- want
op de vele locale markten, heerst 'n tyrannieke vorm van *regulering* >>>
|
"... dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie : het BRANDMERK, de
naam van het_wezen, of het getal van diens naam heeft ..." {Openbaring}
|
de dtg vluchtelingen`stroom, zal richting *woestijn* gaan -(( de woestijn =
waar zowel overheden als voorzieningen ontbreken ))- ja, het resultaat zal
zijn, dat de hoofd`economie krimpt, en de sub`economie groeit als kool !!
-- tevens, zullen de apostelen & profeten, het razend druk krijgen, om aan
de nieuwkomers te vertellen : al datgene wat hun toen ooit in de_kerk ont^
houden werd -- dwz : heel gewoon, gedurend de arbeid, zonder! poeha of
kapsones, maar wel met de juiste toewijding & begrip voor de ander -- de
al`oude boodschap, klinkt dan zomaar in`eens als totaal nieuw -- ja, hoog^
stens zal men de voormalige kerk`leraars wat extra moeten onderwijzen ?
-(( deze tijd straks, hoop ik`zelf dus niet_meer mee te hoeven maken ....
+
<><> AMALEK !?
<><><><><><><><><> ze zijn, een der aller`oudste volks`stammen, op
aarde -- hun stam`moeder, was Ada -- en al meer dan #4000 jaar, wonen
de zonen van Abraham & de zonen van Amalek, door elkaar in 't midden^
oosten -- hoewel, *amalekieten* ook elders te vinden zijn -- en omstreeks
1500 voor_Chr, begonnen zij met 't plegen van aanslagen & overvallen --
nu mochten de volkeren -[ van God ]- maximaal #40 dagen per jaar, ruzie
maken, dus oorlog !!... echter de krijgs`tactieken van Amalek, werden als
unfair beschouwd -- zo rapporteerde de profeet Mozes, hoe de amalekie^
ten geprobeerd hadden : de achterhoede van ouderen : AF te snijden, van
de hoofdmacht der israelieten -- het oordeel van de profeet, namens God,
luidt dat : hun naam definitief zal verdwijnen uit de lijst der volkeren >>
|
"... de herinnering aan Amalek, onder de hemel zal uitwissen ..."{Exodus}
"... van`ouds was Amalek, doch in het einde hun ondergang! ..."{Numeri}
|
NB : 't zou goed zijn voor deze mensen, indien zij gingen beseffen dat zo^
wel hun oorsprong als hun toekomst, 'n slechte prognose bezitten -- want :
hun *jihad* komt niet uit de koran, doch veeleer uit hun boze hart !? -- de
gruwelijke zonden die zij begaan, zijn immers alreeds hun STRAF !! -- en
toch blijft voor hun mogelijk : de_ESCAPE uit d' macht van 't kwaad >>
|
"... al waren uw zonden scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw,
al waren ze rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol, indien
gij gewillig bent & luistert !!..." {Jesaja} -||- "... dat 'r alzo vreugde zal
zijn in de hemel, over #een! zondaar, die zich bekeert ..." {Lucas}
|
helaas zullen veel amalekieten deze kans tot behoud : niet benutten -(( het
probleem hierbij is dus niet hun godsdienst-[de islam], doch de praxis van^
uit de veel hardere cultuur, waarin ze ooit zijn opgegroeid ))- iets wat dan
tenslotte blijkt in het einde van de eindtijd, zodra 'r zich 'n enorme krijgs^
macht verzamelt, om te strijden tegen : ONgewapende christenen !! >>
|
en zij werden verzameld, op de plaats, die in het Hebreeuws, genoemd
wordt : HARMAGEDON ..." {'t boek Openbaring /// de Apokalyps}
|
[typisch : amalek ?] -- uiteraard, loopt dit avontuur finaal_fout af !! >>
|
"... de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond
van Hem, die op het paard zat ..." {Openbaring\\Apokalyps}
|
PS : ja onder hen zijn zowel koningen als slaven, en zeer stellig ook een
flinke portie *academici* -(( toen bij ISIS, was dat wel ruim #25 % !? ))-
ja immers academici, zijn simpelweg : op een dwaalspoor te brengen ....
|
[!!!] : in de USA, leeft 't zgn *ANTIFA*(=anti_fascistische actie) -- deze
*college based*_organisatie, is een! der dragende zuilen, onder 't heftige
anti_trumpisme, wat probeert om : Donald Trump, uit het Witte Huis te
jagen -- deze Antifa, schijnt zich solidair verklaart te hebben met : ISIS,
en schijnt van`plan, om : grote aanslagen te gaan plegen, in de_USA !?
|
!_CLICK_!... doch hoe herken je nu, een amalekiet ? -- alhier 'n
simpel voorbeeld -- in Londen, trok 'n immigrant z'n mes, toen 'n meisje :
resoluut NEE-! tegen 'm zei -- maar toen de rechter 'm naderhand ter ver^
antwoording riep, gaf hij aan : finaal "ONschuldig" te zijn, en juist zelf-! 't
*slacht_offer* te wezen -- welnu, dat is typerend voor : AMALEK ...!!!
+
<> de groten der Aarde heersen ?
><><><><><><><> de van hogerhand opgelegde *cultuur politiek*, waar
zo`veel gewone mensen onder gebukt gaan tegenwoordig, is al even`zo het
speeltje van de dames & heren : academici -(echt`alles, moet ineens anders
)- ja, "gewoon zijn", is nu 'n misdaad -- dus *politiek correct*, beveelt zich^
zelf aan, plus legt zich`zelf op, als de_NORM voor : echt`alles !! -- behoeft
amper uitleg dat de totaal`verdwaasde (europese)-elite, overwegend bestaat
uit FOUT_opgeleide & zwaar opgefokte academici !? -- uiteraard, zal bezit
van geld, bij de deelnemers aan de zgn *dialoog kringen*, evenzo 'n stevig
woordje mee`praten -(( want 'r zijn ook uitgave`kosten aan verbonden ? ))-
kort`om, men is voorstander van massa`immigratie, omdat je 'rmee de lage
lonen uit de lage_lonen`landen, ahw : *importeert* -- maar, over DE vraag
of : de (gewone) burgers, misschien in opstand zouden komen ?... en of de
dan op te richten volks`tribunalen, zouden kunnen gaan besluiten, tot : een
her`verdeling van hun elitaire bezittingen ?... zo`ver denkt men maar liever
niet !? -- men wil overigens, zich gaan terug`trekken in zgn : save_heavens
-( dat zijn confortabele, in 't rotsgebergte uitgehouwen, schuilsteden )- van^
uit dergelijke schuilsteden, wil men veilig, de wereld gaan besturen, zonder
last te hebben van gewone burgers -- maar de profeet Jesaja, bespot ze >
|
"... ga in de rotskloven, en verbergt u in de grond ..." -( nb : *rotskloven*,
dat zijn in rotsgebergte uitgehouwen woningen, dat kunnen zelfs complete
paleizen zijn !! )- de profeet Jermia, waarschuwt ze, dat hun overmoed ze
zal opbreken > "... al maakt gij uw nest zo hoog als de gier, Ik-[God] zal u
vandaar neerhalen ..." -- d' profeet Obadja waarschuwt ze, ja dat zij zelfs
> "... tussen de sterren ...", niet`veilig zullen wezen -((( de conclusie ...!?
|
onze elite, welk zich *de betere species* noemt, wil haar ongeloof verhef^
fen tot *religie* -- zij willen hun eigen inter'religieuze bijbel gaan schrijven
-- ze willen hun foute moraal tot wet dienen -- ze willen, *als goden* zijn,
op hun eigen *heilige berg* !? -- tenslotte echter, wacht voor hen : 'n veel
minder comfortabel lot -- ja, zij zullen te dien dage worden verzameld, als
gevangenen in een kuil, plus daarna moeten kreunen in 'n kerker -- aldaar
wachtend, voor 'n langere tijd, op de uitvoering van hun harde vonnis >
|
"... te dien dage zal het gebeuren, dat de heerser bestraffing gaat brengen
over de menigte der hoge academici, en over de managersder wereld, op
de aardbodem -- zij zullen bijeengebracht worden, zoals men gevangenen
bijeenbrengt in een kuil -- zij, zullen opgesloten worden in een kerker, en
pas na vele dagen, zullen zij : terecht`gesteld gaan worden !!..." {Jesaja}
|
NB : wat is d' REDE van hun bestraffing ? -- wat hebben ze misdaan ? -(
let op !!... wij spreken weer, in : *de voltooid toekomstige tijd*, der oude
profeten )- als volgt >> wij weten het niet, maar stellig, stapelden hun rijk^
dommen zich op, zodat bij deze elite, de_macht hun naar het hoofd steeg
-- en dat terwijl juist de armelui, dtg : steeds minder te verteren hadden --
ja door hun ijdelheid & arrogantie, hebben zij mensen`levens verwoest --
want : terwijl hun rijkdommen zich op`stapelden, moesten hun arbeiders,
zich zien te redden met de *fake money*, oftewel 't als loon uitbetaalde :
*donald_duck geld* -- voorts, zijn ze de gehele maatschappij gaan opko^
pen, bvb : de rechtspraak -- als`evenzo nog andere zaken, welk voordien
ooit lagen, onder 't toezicht van 'n democratisch gereguleerde overheid -(
dus, aan deze wereld_dictatuur der globalisten, moest 'n eind komen !!!
|
de apostel Jacobus zegt > "... jullie zijn heffingen gaan opleggen terwijl het
de laatste dagen zijn -- het loon dat door u is ingehouden van de arbeiders,
die uw landen hebben gemaaid, schreeuwt!, en het geroep van hen, die uw
oogst hebben binnengehaald, is doorgedrongen [...], jullie hebben op aarde
royaal geleefd, en u te`goed gedaan, jullie hart vetgemest in de slachttijd --
jullie, hebben de rechtvaardige : verOORDEELd -- ja, VERMOORD !! --
er is geen! verweer! tegen u ..." {*verweer* = juridisch, in hoger beroep}
|
PS : dus alweer opnieuw, dat *selectie mechanisme*, waarbij sommigen :
de goede keuze gaan maken, tot inkeer komen, en dan van zich`AF zullen
rekenen -- terwijl juist anderen, rechtstreeks aankoersen op de HEL, door
te streven naar : hun! tyrannieke & kleptocratische markt`regulering >>>
|
"... dat niemand kan kopen of verkopen, dan slechts wie 't brandmerk, de
naam van het_wezen, of het getal van diens naam heeft ..." {Openbaring}
|
[!!!] : 't bijbels`griekse woord "charagma", betekent : BRANDMERK ....
+
<><><> The : 9-11.......*.inside job.*
sinds 1982 wist ik dat 'r een #3e wereld`oorlog zou gaan uitbreken, en ook
sinds 1998 probeerde ik een`ieder te bereiken met de boodschap dat : deze
oorlog, voor een radicale TRENDBREUK zou gaan zorgen -- dus, inplaats
van : moderner & ge`avanceerder, zouden w' in technologisch opzicht, dan
weer terugkeren naar de oudheid -(( en in moreel opzicht, zelfs weer terug^
keren naar de oertijd ? ))- beide zaken worden overigens bevestigd door de
bijbel -- echter, je moet de bijbel wel *lezen*, maar dan op een intelligente
manier, zogezegd -- immers, de theologie : schakelt 't verstand uit !! -- iets
wat ooit al duidelijk bleek, bij de farize'en & schriftgeleerden, uit 't jaar 00
-- maar nog absurder werd 't, toen men ons vanaf 11 sept 2001 probeerde
wijs te maken, dat : de aanslag op de TwinTowers te New York, zou zijn
uitgevoerd door terroristen met gekaapte vliegtuigen -- want spoedig kwa^
men d' echte door deskundigen getoetste feiten, massaal boven water >>
+
WAARHEID-911 
+
NB : deze torens, bestaande uit een massieve constructie van hard`stalen
balken, waar`binnen ook echt niets was dat kon branden, zaten vol met :
giftig asbest -- men besloot toen over te gaan tot *gecontroleerde sloop*,
maar dan wel op kosten van de verzekering -- met de uitvoering van een
ingewikkeld plan werd iedereen voor de gek gehouden, iedereen behalve
de slordige #3000 doden, welke op deze beruchte dinsdag zouden vallen
-- iets waar`uit bleek, hoe dun! het vernis`laagje is, van DE amerikaanse
beschaving -- want 'n mensenleven is daar helemaal niks waard !! -- dus
wie niet behoort tot de LAFhartigen, waar`over Jezus : zijn OORDEEL
uitspreekt, ja die neemt alle kennis van >> www.Waarheid-911.NL ....
|
PS : deze #3e Wereldoorlog, wordt al in hoofdstukken & bladzijden uit^
gevochten, momenteel -(( evenwel, het_hoogtepunt komt aanstonds ....
+
<><><> De Manifestatie der Lichtgestalten ?
"... de satan zelf, doet zich voor als een engel des lichts ..." {2-Corinth}
|
terwijl de voorzanger z'n mantra's herhaalt, wordt 't licht in de kerk`zaal,
langzaam verminderd -- de aanwezigen houden hun adem in ... het is een
plechtig moment van aanbidding -- en dan plotseling, verschijnen ze ... de
lichtgestalten !! -- zijn het engelen, of andere kosmische boodschappers ?
-- doch waar 'n ieder naar hunkert is de vraag of : z' iets gaan zeggen ? --
want hun boodschap dient voor de gehele mensheid, als verlossing -- ja 't
is een voorrecht, om bij zo'een manifestatie aanwezig te mogen zijn ...!?
|
NB : we zijn nu (ahw), in de wicca`tempel te Harderwijk -- de betovering
bedwelmt de aanwezigen -- doch zelf, blijf ik nuchter, bij : dit doorkijkje,
wat mij overigens wel wat koude rillingen bezorgt -- ja, 't is het antwoord
op de_vraag welk mij al enige tijd bezig hield, namelijk : wat nu betovert!
zo'een eukomenische groep van hoog`opgeleide mensen, dat zij tezamen
*een geheim genootschap* gingen vormen ? -- dat, inclusief protestantse
hotemetoten, met RK bisschoppen toe ? -((( dus, hier was 't antwoord op
mijn langdurige vraag, dwz : zij laten zich betoveren door DE geestelijke
wereld, en de waarschuwingen uit de bijbel, werpen zij achter zich ...!?
|
NB : de wicca`tempeliers, hebben per 1-1-2018, hun eigen landgoed, in Voorthuizen ....
|
[!!!] : UPgrade Lelystad Airport ? >>> de tempel krijgt ook internationale
visite -- en hoewel dit numeriek maar 'n kleine belangengroep is, hebben
zij wel hoge contakten in bestuurlijk Den Haag -- dus, om hun! vliegreis
confortabeler te maken, is besloten om Lelystad Airport te UPgraden --
want zo! sterk is heden, de mondiale reputatie van de wicca`tempel ....
+
<HTML`locator=ZeroVAL>

.
1-Johannes 2:18-19
<alhier, het internationale symbool van de
"christelijke wicca", door mij gevonden op
Hervormd Harderwijk -- wat betekent 't ?
-- 't onderste platform, is 't confessionele,
(aards gefundeerde)-christelijk geloof -- d'
missende derde pijler (als schim, door mij
ingetekend), wijst op het *afbrokkelende*
support daar`voor -- 't bovenste platform,
steunt hoog in de geestelijke wereld -- dat
is dus zogezegd : "christendom versie 2.0"
-(( doch dat nemen wij niet! serieus ... [:-)
|
de ware intentie van 't originele symbool,
is hier door mij vertaald, naar (grafische)
beweging -- immers : zij willen uitstijgen,
tot boven! de troon van God ....{Jesaja}
'
NB> 't originele_symbool verschijnt niet : op het scherm van alle PC's
+
voor 'n beter begrip van deze lastige *materie*, hierbij een terug`blik op
de periode van 2004 t/m 2010, bij de CWN -- sinds 2004, leerde ik daar
op hun conventies, om in de nabijheid van God te vertoeven, als evenzo
dat lithurgie : een taal kan wezen om met God te communiceren -- maar
het kwaad loerde 'r reeds, in de vorm van heksen, die de organisatie van
de CWN reeds waren binnen`gedrongen -- en toen in 2007, voor 't eerst
op christelijk conferentie'centrum de Kroeze Danne, grepen die heksen :
hun kans -- want, in 'n artikel in 't blad *Lopend VUUR*, werd (( zwart
op wit )), gerept over : "licht-gestalten", die op 'n gewijde zaterdagavond,
verschenen aan sommige bezoekers van d' conventie -- doch zelf heb ik
deze "licht-gestalten", niet of niet`bewust gezien -- trouwens, hadden die
"licht-gestalten", toen! nog geen! boodschap te melden (want zij zwegen)
-- overigens, sloeg de schrik mij pas om het hart, toen in 2008 en 2009,
bleek dat 'r mensen waren die plotsklaps onzichtbaar konden worden !?
-- een 'rvan, kende ik goed, maar ik zag dat zij *veranderd* was, in iets
zeg'maar *tussen ijs & ijzer* -- evenwel naderbij komen voor 'n praatje
of 'n begroeting, scheen uitgesloten -- want indien ik dat toch probeerde
dan : loste zij op, als in nevelen !? -(( voor mij was 't : traumatisch ....
|
ja tenslotte ... werd op 11 mei 2010, om 23uur30, geprobeerd mij uit te
schakelen door : het reukloze gifgas VIKANE, mijn tent_in te spuiten --
naderhand meende ik in`aanvang, dat dit een reactie was op m'n poging
om evenzo iets te kunnen inbrengen, op de conventie -((( als volgt >>>
+
> Vacature : een PROFEET ( m/v )
> werkgebied : Protestantse Kerk Nederland
> alle sollicitaties, spoedig indienen bij : Jezus ...!!
> TAAK : het geloof in die saaie kerk spannend maken
> opdat de jeugd daar nu blijft -( ipv : massaal wegloopt !?
+
echter veel later scheen, dat men van`plan was geweest om aldaar voor 't
eerst allerlei wicca'achtige elementen te introduceren, in de charismatische
vieringen -- en speciaal het avondmaalsbrood (op basis van mensenvlees),
zou mij als vegetarier, zeker hebben doen alarmeren !! -- maar toen ik die
volgende morgen toch levend m'n tentje verliet, ging hun feestje dus voor
effe niet! door -- helaas, was ik wel zwaar`gewond, en was voor zo'n #70
weken *uitgeschakeld* -- overigens, is men 't jaar er`op gaan uitzien naar
lege kerk`ruimtes, en regionale wicca`vieringen gaan houden, zoals onder^
meer in Houten, alwaar de_wicca toen is binnendrongen in de leiding van
DE LICHTBOOG -- plus daarna vervolgens binnen de gehele organisatie
van NEW WINE -((( zuiver gevoelsmatig stond ik machteloos, echter nu
weet ik dat God, deze mensen niet`langer in Zijn_huis wilde hebben ....
+
<><><> de Grote Nieuwe Theologie ?
binnen met name het reguliere protestantisme, ontdekt men telkens weer
*nieuwe waarheden* -( ter vervanging van de oude bijbelse waarheden )-
soms wordt 'r over ge`publiceerd -- vaak wil men bevrijd worden van alle
oude kerk`dogma's, dus bedenkt men zelf maar wat alternatiefs, ofzo ....
|
evenwel bij de besloten eukomenisch charismatische wicca`vieringen, laat
men het 'r niet op aankomen -- want deze tempeliers, hebben hun zaakjes
op orde -- het zijn er de priesters, die DE inhoud van de LEER bepalen --
ooit kende ik deze mensen toch als uiterst "gereformeerd" -- maar nu ? >>
|
[A] : de (Heilige)-Geest, komt (naar hun inzicht), niet van God, uit
de hemel, maar wordt ge`genereerd, door de spiritualiteit van de
wicca`priesters -- evenzo geldt, voor de "charismatische gaven",
want de wicca`priesters nu, wijzen zulke gaven selectief toe ....
|
[B] : de menselijke ziel is nutteloos, en vergaat -- doch het hoog^
academisch intellect daarentegen, blijft behouden -- jawel, mits!
ge`transformeerd, naar de troon van God -- vandaar hun streven,
om voort`durend op te stijgen, naar : *Het Allerhoogste* ....
|
[C] : Christus, ""... zou niet zijn opgestaan uit de dood, maar in de
vierde dimensie ...""[dr W. van Vlastuin] -(( via zulk anti_christelijk
gedachtengoed, wil men 't chr_onderwijs : trendy maken ....
|
[D]: men werkt er, aan *De Nieuwe Kosmische Bijbel*, -(( ter
vervanging van de oude ))- ook, spreekt men over : DE christus
& DE christus`figuren, maar nooit! over Jezus -- want men gaat
'r uit, van de (voorgeschreven)-*religieuze diversiteit* ....
|
en in dat plaatje past Jezus, zogezegd : niet`langer -- ja, hierin blijkt bvb
paus Franciscus, weer een na`volger van DE agenda, welk hem door zijn
eigen! jezuieten orde, dwingend is opgelegd -- gelijk de jezuiten, hun! oor
laten hangen, naar de zgn *wereld machten* -((( op naar BABYLON ??
|
[!> u hoeft niet in te stemmen, met opvattingen inzake "Christendom 2.0"
ontdekt > de dames dragen 'r > een BLAUW gewaad ?

<< ook Ankie Broekers-Knol < heeft iets met BLAUW

NB > je wordt NIET zomaar lid, je moet echt wat zijn ?

+-!?
bij de "christelijke" wicca, daar! mogen de mannen, dus wel-! mee`doen
-- veel andere gegevens daar`over, zijn momenteel nog`niet beschikbaar,
behalve dat men streeft, naar : de vorming van een *super elite*, ja zelfs
diegenen alsnog uit hun midden verwijdert, welk in aanvang ijverig mee^
bouwden, maar wier aanwezigheid nu, niet`langer gewenst zou zijn ? --
maar nog weer anderen, probeert men juist *salon_fahig* te maken ....
|
"... dat er 'n antichrist komt, zo zijn er nu vele anti`christenen opgestaan
[...] zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren niet uit ons ..." {1-Johan}
|
PS : telkens meer kerkgangers, blijken tegenwoordig *anti_christenen* te
zijn geworden -- de prediking van de rede, heeft zijn verwoestende werk
gedaan in de harten & hoofden, van de gelovigen -- maar, het zijn vooral
de kerkelijke herders & leeraars, die finaal ten`onder gaan, aan hun eigen
leugen`leer -- met name de *occulte beginselen*, zijn hier`aan schuldig --
en deze occulte dogma's stellen bvb dat : ""er buiten de canonieke schrift,
geen!-(aanvullende)-openbaring zou wezen"" -(( hoewel de schrift zelf dat
met nadruk tegenspreekt ))- daarmee blokkeert men dan d' communicatie
tussen God & de gelovigen -- ja plus tot overmaat, bepaalt men iemands
geestelijke status & gezag, ahv : diens (formele)-opleiding -- de gelovigen
kunnen dan evenzo`niet : de (geestelijke)-WEG gaan, als gevolg waarvan
hun geloof verzandt, in dode traditie -- zelfs de apostelen van Jezus, had^
den dan, bij wijze van spreken, mogen : *opzitten & pootjes geven* ....
|
die laatste stap, waarvoor juist academici, zo vatbaar blijken, is tenslotte
het ondergaan, van die spectaculaire geestesdoop, als in de wicca`tempel
te Harderwijk, waarbij men ahw in : *een kosmisch visioen, opstijgt naar
de troon van God* -- maar wie dat doet is verloren, want deze halicuno^
gene TRIP, doet in`feite : AFdalen naar de duistere geesten`wereld ...!!
|
"... in het dodenrijk zult gij AFdalen, in 't diepst der groeve ..." {Jesaja}
+
<> onze maatschappij, is als 'n huisje in de storm ?
toen de apostelen vroegen : "... zeg ons, wanneer dat zal gebeuren, en wat
is het teken van uw komst, en! van de voleinding der wereld ?..." {Matth}
toen antwoordde Jezus : "... gij zult horen van oorlogen, en van geruchten
van oorlogen [...], maar het einde is dat nog`niet! -- want, volk zal opstaan
tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en : er zullen nu hier, dan daar,
hongersnoden en aardbevingen zijn ..."<|>"... pestziekten en ook vreselijke
gebeurtenissen en grote tekenen aan de hemel ..." {Lucas} "... indien men
tot u zegt : Hij [Jezus], is in de binnenkamer-( de bestuurskamer van de tempel ),
gelooft het niet !!..." -- nb : in de opsomming ontbreekt schijnbaar, die van
de vulkaniteit uit 't boek van Jo'el ? -- doch, waar het Jezus nu om te doen
was, is om ons duidelijk te maken dat *zulke escalaties* niet wijzen op de
nadering van zijn (weder)-komst of verschijning, maar een TOETS-! zullen 
bepalen, voor 't simpele feit, dat : Hij nog`NIET terug is !! -(( waarom ? >
|
NB : de grote heerser zal komen met grof geweld & zwaar vertoon, om de
gehele aarde op te eisen -- hij zal z'n hoofdstad & zijn tempel bouwen, om
aan de mensen (= humanisten), duidelijk te maken, dat hij : een GOD is -- de
gelovigen zullen dan moeite hebben hun houding te vinden, ja vanwege de
zich zo`sterk opdringende vraag : ""wie, is deze ?"" -- en wanneer 'r dan, in
d' plaats van die lang`gehoopte vrede, blijkt dat de strijd gewoon doorgaat,
behoren de gelovigen te snappen, dat het #1000`jarig Vrederijk, aldus nog
niet_begonnen is !! -(( want met Jezus' komst, zal 'r rust & vrede zijn ....
|
PS : de_uitdaging voor d' gelovigen, gedurend de EindTijd, bestaat hier`in
dat, zij gaan zien & (van d' echte)-onderscheiden : valse christussen, valse
apostelen, valse profeten, valse herders, valse leeraars, en valse broeders!
-- tevens, dat de gelovigen zich niet`langer laten misleiden noch verleiden,
maar elke drog`rede ontmaskeren -(( en dat nu, ja om d' simpele rede >>
|
"... 'n zware ORKAAN steekt op v/de uithoeken der aarde ..." {Jeremia}
|
[!!!] : hoewel hier bedoeld, in de overdrachtelijke zin, zal deze ORKAAN,
straks dodelijker & verwoestender zijn dan alle vorige tezamen !! -((want
zo`iets als een standaard`vertaling van de bijbel, bestaat 'r niet ... immers
d' reguliere vertalers, gedragen zich soms als robots, en soms als dichters
welke zich grote vrijheden permitteren))- deze storm, is dus 'n ORKAAN
van de aller`boven_hoogste categorie, althans in de verwoestende uitwer^
king ervan -- en terstond daarna, zal de grote uitdaging voor d' gelovigen
zijn, om dan *in Woord & daad* hun medemensen te ondersteunen ....
+
<><><> 'n gedicht voor de interimpaus
NB : de interimpaus, moet aanstonds die *sprong* maken, van de oude & herkenbare
kerk, naar de nieuwe & minder`herkenbare kerk -- een beslissing, welk de Curie reeds
voor hem genomen heeft, maar zonder z'n voorkennis -- 't resultaat van deze *sprong*
zou de moederkerk brengen naar de hoogste zetels, in de Wereld Godsdienst Raad ...?
[]'een gedicht >>
+
Laat mij worden, als de nieuwe mens in uw Vrederijk
|
Laat mij aan velen wijzen, die anders uw weg zouden missen
|
Laat mij velen tot inzicht brengen, die anders uw uitkomst verloren
|
Laat mij aan velen d' zekerheid geven dat u spoedig wederkomt
|
Laat mij de dwalenden doen keren van hun ondergang
|
Laat mij straks, met uw heiligen kamperen ....
+
((( van m'zelf, 30 juni 2012, Helvoirt / opgedragen 
aan : DE kandidaat voor het interim`pausschap )))
+
het was toen al 'n koud kunstje om uit te vissen : wie binnen het Vaticaan,
voor deze lastige klus in aanmerking gaat komen -- de brave man zelf zit 'r
niet op te wachten, doch z'n vrienden koken ahw van ONgeduld -- logisch
want, hij is al flink op leeftijd -(( maar gelukkig, is hij nog kerngezond ))- 't
gaat er dus helaas om spannen -- toch wil Jezus, 'm beslist plaatsen in : "...
dat legerkamp der heiligen ..." {Openb} -- evenwel, om je daar goed op je
plek te weten, is het nodig om *iets!* mee`gemaakt te hebben, kortom iets
uiterst heftigs -- immers, hij heeft een te! rustig leven gehad -- maar nu zal
hij onder extreme omstandigheden, 't allergrootste offer moeten gaan bren^
gen, wat iemand als hij in zo'n positie zou kunnen -- dwz : wanneer tijdens
de belegering van 't Vaticaan, 't daar in een HEL verandert, moet ie plaats^
maken voor iemand die ((op de rokende puinhopen)), men zal kiezen tot d'
allerlaatste paus, met de roepnaam ""Petrus Romanus"" -- wie deze "PR" is,
dat weet gelukkig nog niemand -- wat men daarentegen binnen 't Vaticaan,
nu`al wel weet, zijn : de speciale omstandigheden waar`onder de Curie zal
moeten! gaan besluiten, tot 't benoemen, van een zgn *interim paus* ...?
|
PS : de nog`zittende paus Franciscus, werd aan 't begin van z'n ponificaat,
beroofd van z'n energie, schijnbaar door de_kennis van wat 'm op 'n zeker
moment zou moeten gaan overkomen, opdat 'r 'n begin gemaakt zou kun^
nen gaan worden met de drastische, v/de UN ge`eiste hervormingen ...!?
|
[!!!] : het was ooit Paus Pius X die in 't jaar 1909, in #twee visioenen zag,
hoe het Vaticaan, onder oorlogs`gelijke omstandigheden, aan verwoesting
ten`onder ging -- plus waarbij z'n late opvolger diens ambt neerlegde door
't Vaticaan te verlaten -((( de interim brengt daarmee : het grote offer, wat
'm zal brengen & doen kamperen, ja in dat *legerkamp der heiligen*....
+
<><><> Emancipatie of, de!mancipatie ?
<><><><><><><>veranderde zeden & gewoontes, sinds de oudheid ?...
die houden ons meer bezig, dan wij nu beseffen -- vroeger, toen waren de
mannen ge`emancipeerd -- de mannen mochten hun benen laten zien -- en
dat klinkt misschien raar, doch de meisjes & vrouwen, zij keken toen naar
: mannen_benen !! -((( maar anno nu, is dat dus zogezegd : anders'om ....
+
[ 'n zomerse definitie, van de hyper'moderne vrouw ?
> de heerseres, welke zich kleedt als een SLAVIN [:-)
+
zo`op 't eerste gezicht, schijnt iedereen gelukkig met de moderne life'style,
maar de schijn bedriegt -- want, hoewel veel meisjes & vrouwen 'r in onze
moderne cultuur, beslist op voor`uit gegaan zijn, zie je daartegenover, veel
andere meisjes & vrouwen die daar`in zogezegd : het onderspit delven -- 't
kan bvb komen door de toegenomen (onderlinge) stands'verschillen, maar
evenzo door de verminderde *beschermdheid* enerzijds, alsook de toege^
nomen *agressie* anderzijds -- speciaal uit landen zoals : India, Duitsland,
en Zweden, komen berichten over de sterk toegenomen *agressie* jegens
meisjes & vrouwen -- kortweg kan gesteld, dat zij in de maatschappelijke
bovenlaag, de voordelen plukken van hun emancipatie, daarentegen zij in
de maatschappelijke onderlaag, 'r juist de nadelen van ondervinden ....
|
en toch, hadden de oude profeten, enige verandering, ooit al voorzien >>
|
"... iets nieuws op aarde : de vrouw, zal de man omvangen ..." {Jeremia}
|
maar dit wijst wel vooruit, naar het #1000`jarig Vrederijk van Christus !?
-- en, zo`ver is het dus helaas nog`niet -- wel nuttig is 't derhalve, eens te
kijken naar de vroegere, of zelfs antieke zeden & gewoonten, daar 'r rust
& stabiliteit van`uit ging -- geheel anders, dan de vloedgolf van echtschei^
dingen, over de westerse cultuur sinds 1945, als gevolg waarvan bvb : de
kinderen niet`meer opgevoed werden, en waardoor ook DE_criminaliteit,
drastisch toe`nam -((( nu de vraag : hoe! zag het leven 'r vroeger uit ? >>
|
probleem ?... er waren vroeger altijd & overal : #twee leef_culturen tege^
lijk & naast elkaar -- dwz [A] : de OPEN leefcultuur van *het volk*, plus
[B] : de strakke leefcultuur van de *militaire elite* ((( nb : de levieten, in 't
oude Israel ))) -- 't volk, dat waren bvb : boeren, vissers, ambachtslieden,
plus handelaars -- de militaire elite, dat waren bvb : bestuurders/rechters,
artsen, vroedvrouwen, notarissen, alsook de priesters, en leger'officieren
-- deze (militaire)-elite, staat in de bijbel, als de preutse & geweld_dadige
*priester_kaste*, welke niet samen op een! plek mocht gaan wonen ....
|
het volk daarentegen, leefde open & gemakkelijk -- want, terwijl bvb de
vrouwen van de levieten altijd geheel bedekt waren, vonden de vrouwen
van het volk 't, binnenshuis of met warm weer, amper! nodig om zich te
kleden -- zij wasten zich gezamelijk, bij de waterput, of bij de rivier -- 's
morgens droeg men meestal een rok -- pas na! de middag`rust ((( tijdens
welke zij 't huwelijk [met hun man] onderhielden ))) vond men het nodig
om zich te kleden, vanwege 't familie_leven, plus de sociale & zakelijke
contakten door'een -- hun leefsfeer was gemoedelijk & ontspannen ....
|
[!!!] : Rome, was ooit beroemd vanwege : ""de blankheid der maagden""
|
DE_mannen, die hadden *het laatste woord*, bij DE_opvoeding van de
zonen & dochters, welk tot hun 20e verjaardag, in alles d' toestemming
van vader! behoefden -- had bvb de zoon des huizes zich misdragen, ja
dan kon die bvb de opdracht krijgen, om : de schuur te vullen met hout
voor de oven -(( deze aanpak, ja noemde men *tucht* ))- omdat echter
zo`iets als *toorn*, nimmer! mocht overnachten, werd zoonlief als`nog
dan voor! 't avondeten aan tafel genodigd -- opvoeden, was opvoeden,
indertijd -- men hield van duidelijkheid, dat voorkwam : agressie ...!!!
|
maar, hoewel men beslist niet oversext was, dachten jonge mensen aan
slechts EEN ding : *huwen* -- tot de 20e verjaardag was de keuze voor
een geschikte kandidaat : aan de ouders -- daarna, was de keuze : vrij --
was echter de zoon of dochter des huizes *verliefd* ?... dan verheugde
men zich -- LEVEN, was een geschenk van God, plus 'n opdracht ....
|
doch evenmin had men moeite met 't hanteren van grenzen -- want de
ongeschreven wetten uit die tijd bepaalden bvb, dat 'n gehuwde vrouw
na! #40 jaar "trouwe dienst" : *het kleed der weduwen* mocht aantrek^
ken -- immers DE pensioengerechtigde leeftijd was toen #60 jaar -- de
vrouwen van die leeftijd, mochten dan zelfs van de apostel Paulus : 'n
taak of ambt uitoefenen in de kerk -((( dus, waar zit 't probleem ? [:-)
|
NB : tegenwoordig, zien wij grote ONtevredenheid onder de mannen,
betreft hun leven & hun huwelijk --- als gevolg van deze ONtevreden^
heid, zien we 'n forse toename van de alcohol`consumptie -- tevens de
giga`groei van iets als DE prostitutie, tot 't mega`wereld_bedrijf, waar^
toe 't momenteel is uitgegroeid -- maar, de gelovige man ((( anders dan
*DE kerkganger* ))), is als een koning [zonder kroon], die accepteert-!
wat dit_leven 'm biedt, plus in`gaat, op de_uitdaging van 't geloof -- de
humanist daar`en`tegen, is als een SLAAF, die meermaals vlucht voor
z'n verantwoording, daarbij telkens weer belandt in de armen van een
*nieuwe meesteres* -(( 't gevolg is, d' ontwrichting van het gezin ....
|
PS : tot 't jaar 1875, veranderde 'r erg weinig in de leefcultuur van de
mensen (sinds de oudheid) -- doch na 1875, gingen de veranderingen :
razendsnel -- en nu nog`sneller, volgens de bijbel, straks in de eindtijd
zelfs zo! snel, dat d' ontwikkelingen niet`meer te`volgen, laat staan bij
te`benen zullen zijn !! -- ja slechts "... de God des hemels ..." zal dan
nog in`staat zijn, om enige orde te brengen in de chaos op aarde -- de
oorzaak van de chaos in de_eindtijd overigens, zijn : de globalistische
machthebbers, welk proberen om juist via de_regionalisatie van grote
landen, hun centrale machtspositie te vergroten & uit te breiden -( de
regio's, kunnen zich minder`goed verzetten, tegen : globalisering ....
+
<><><>MOORD, in de KERK !?
vrijzinnige protestanten, deinzen amper terug, voor een poging tot moord
-- immers : 'r zou naar hun denkbeelden, geen! oordeel zijn noch een hel,
dus waar'over zou je je zorgen maken ? -((( en ach, die uh overheid ...!?
|
zelf, overleefde ik diverse moord`aanslagen -- dwz : sommige zijn 'r echt
uitgevoerd, maar in andere gevallen, bleef 't dus bij pogingen -- m'n over^
grootvader in Workum daarentegen, stierf al na de #1e moord^aanslag --
welnu, wat speelde 'r zo vanaf 't jaar 1850 ? -(( feiten + reconstructie >>
|
de #19e eeuw, was de glorie`tijd van de zgn *oefenaars* -- zij, bouwden
toen de kerk weer op, na de aftocht van de franse bezettings`legers -- de
*oefenaars* : evangeliseerden, bedreven diaconie & pastoraat, plus ja zij
bemoeiden zich uiteraard met de LEER van de_kerk !! -- en dat nu zind^
de de machthebbers niet -- in een gezamelijke actie met d' universiteiten,
zorgde men dat 'r : *vrijzinnige* predikanten werden opgeleid & aanges^
teld -- zo vanaf 't jaar 1850, ja begonnen deze zich te hullen in een toga,
en hoogdravend te preken -- uiteraard, hebben de oefenaars zich verzet!
tegen zo`een verloedering van het kerkelijk gebeuren -- zij, de oefenaars
waren ahw : *de brug*, tussen enerzijds de_kerk & anderzijds 't_volk --
welnu, geheel buiten de officiele kerk om, kwamen 'r toen allerlei verga^
deringen, en zgn *kringen* -- en in deze *kringen*, werd zelfs ge`profe^
teerd -(( iets wat in de "reguliere kerk", verboden! was ))- naderhand zou
men vanuit deze *kringen*, wat nieuwe kerken stichten, en helaas in de
domme verleiding geraken, om weer academisch gevormde leeraars, als
predikant aan te stellen -((( waarna het geloof : langzaam uitdoofde ....
|
toen m'n overgrootvader, wagenmaker was in Workum, predikten daar
vrijzinnige dominees zoals de beruchte : Albertus van Eerde, die AF-val
& ONgeloof uitriep, over de kerkgangers -- maar mijn overgrootpa : als
ras`echte hugenoot, koos toen in het conflict, de zijde van de oefenaars
-- doch tevens, gingen toen in Friesland -(omstreeks 1875)- stoomtrams
rijden -- men vroeg m'n overgrootpa, of : hij reparaties kon uitvoeren ?
-- welnu, hij bestelde technische literatuur uit Frankrijk, en ging er toen
mee aan de slag -- 't werd zowel 'n technische hoogstand als 'n zakelijk
succes -- happy end ?... nee -- want de machthebbers waren boos !! --
en toen m'n overgrootpa, op 'n herfstige dag met z'n bootje uitvoer om
te gaan vissen op de Zuiderzee, wist hij niet dat z'n bootje gesaboteerd
was -- eerst op de Soal, merkte hij nog niks, maar eenmaal op de open
wateren, ging 'r iets hopeloos fout -- wel, kon hij toen nog 'n zandbank
bereiken (een "wad"), alwaar hij d' gehele dag, tot z'n middel in 't water
heeft gestaan, tussen de biezen, voordat hij werd *gered* -- helaas, als
gevolg van onderkoeling, stierf hij daar`na, eenmaal thuis, als`nog ....
|
NB : 't verhaal hieromtrent, vernam ik al #60 jaar geleden -- doch, pas
na'dat men : tot #2 keer toe probeerde, mij om te brengen, plus daarna
vele maanden lang, wij op professionele wijze werden geschaduwd, ja
toen! drong het besef door, dat mijn overgrootpa : was vermoord ....
|
PS : in het jaar 1900, was de grote expulsie der oefenaars -- zij werden
botweg uit de_kerk verwijderd -- doch een'maal daarbuiten, richtten zij
allerlei nuttige organisaties op zoals bvb vakbonden -- sociale hervorm^
ingen, hebben zich toen doorgezet, dankzij d' inzet der oefenaars ....
+
<><><> de_OORLOG, tegen : de_WAARHEID
je schrikt van het kwade nieuws !?... echter totdat ervaren onderzoeks^
journalisten melden, dat de : *Las Vegas shooting*, een FALSE FLAG
was -- want ja, dit aspekt van de #3e wereld oorlog, was niet! door mij
voorzien toentertijd -- dwz : overheden, die strijden tegen! de waarheid
-(( dat gebeurt trouwens ook al in Duitsland ))- men bericht ons immers
via reguliere media, dat er een totaal van #58 doden & #580 gewonden
zou zijn -- #580 welk, door niemand zijn gezien, noch met ambulances
zijn opgehaald ((( behoudens, de overbekende rampen'acteurs zo'als bij
die *aanslag* in Boston, alwaar deze rampen'acteurs, toch wel 'n ietsje
te_mooi acteerden ))) -- zulk onderzoeks`journalistiek staat bvb op >>>
|
alles-schallundrauch.blogspot.nl//was-sie-uns-uber-las-vegas-erzahlen-ist
 
Stephen Paddock < deze! stumper (Stephen Paddock), was 'n typische
gebruiker van diazepam -- dwz : verzwakt oog'zicht,
verzwakte motoriek, licht dementerend ((= geen! zin
meer in sex)), dus : NIET in`staat om 'n vuurwapen
vast te houden, laat staan, om zulks te hanteren !! --
deze man was dus zogezegd : fysiek *am ende* ...?
+
#2 cm dik glas > Stephen Paddock, was al evenmin in'staat, om
zulke massief glazen ruiten te breken, noch lood^
zware koffers te tillen, met wapens+ammunitie ?
-(( die ruiten konden trouwens gewoon open ...!!

[ LET OP ? >> als daar nu 'ns inderdaad #580 mensen met kogelwonden
hadden gelegen, waarvan 't meer'endeel naar omliggende ziekenhuizen in
de zeer wijde omgeving, hadden moeten getransporteerd ?... dan, zou dit
zijn uitgedraaid op 'n LOGISTIEKE OPERATIE, van zo'n #48 uur !! --
ja met zo'n #50 politie auto's, had men d' wegen in de omgeving moeten
afzetten -- tevens zo'n #125 ambulances plus #25 trauma`helicopters had
men behoefd -- overigens, had men dan die eerste #12 uren, reeds nodig
voor het stabiliseren van de gewonden -- welnu ?... uit alles blijkt echter,
dat dit NIET heeft plaats`gevonden, want : het waren *rampen_acteurs*
waarvan 'r slechts enkelen, voor de show bleven liggen -((( absurd ...!!
|
NB : d' fotografen, zouden zeker, DE reportage van hun leven gemaakt
hebben, maar nu restte slechts wat typische rampen`oefening foto's ....
|
conclusie !? >>> de "reguliere" media, in de USA, zijn DE aller`grootste
leugenfabiek ter wereld geworden -- hun verhaal was reeds geschreven,
voor`dat het gebeurd was -- dat, terwijl de "reguliere" media in Europa,
zulk FAKE nieuws, simpelweg na`kakelen -- ook terwijl het enige echte
slachtoffer, Stephen Paddock, blijkbaar is omgebracht, door de *under^
cover army* -- een geheime! organisatie, welk 'n vast onderdeel is, van
het grote : DEEP STATE^SWAMP -- dwz : een *staat in de staat*, die
zich onttrekt, aan elke democratische controle danwel rechtmatigheid --
al toen in het jaar 2002, vernam ik daar`over iets van een belg, die zich
vrijwillig heeft laten *verdwijnen & anonimiseren*, om daarbij opgeno^
men te worden, in deze *undercover army* -- 'm scheen verteld te zijn
dat : hij zou samenwerken, met dat_! deel van de geheime dienst, welk
van PLAN is, om ?... DE democratie, in de USA, te HERstellen ...!?
|
[] oeps ? : de USA, was nog`nooit & te`nimmer, 'n *democratie* ...!?
|
"... verlokkende ONgerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat :
ze d' LIEFDE tot de WAARHEID, niet aanvaard hebben ..."{2-Thess}
|
maar gelukkig staan d' (echte)-gelovigen, hier 'n flink stuk beter voor >>
|
"... u zal de waarheid verstaan & de waarheid zal u vrijmaken ..."{Joh}
+
[!!!]: aan de_basis van het christelijk geloof, staat dat vertrouwen_in
de_waarheid -- iets, waar`op evenzo alle wetten & regels steunen !!
+
PS >> want de gelovigen, ja is : "... niet! gegeven, 'n geest van LAFhar^
tigheid, maar van kracht, van liefde, en van bezonnenheid ..." {2-Tim}
+

<><><> slecht nieuws, of : fout nieuws ?
de nederlandse wicca`gangers, zouden nu op`zoek zijn, naar een nieuwe
tempel -- hun vorige gehuurde ruimte, een kerk zonder toren, was ideaal
-- maar de PKN heeft dat perceel met opstal, nu verkocht aan 'n project^
ontwikkelaar -- staan zij heden *op straat* ?... ik denk van niet -- want :
'n bestuurslid van hun woont te Hilversum, in 'n monumentale villa welk
uitermate geschikt is, voor de wat kleinere sessies -- doch, daar bijna pal
naast staat een gebouw, alwaar ik ooit als scholier dagelijks langs`fietste,
toen ik bij m'n pleegmoeder woonde -- 't gaat hier, om 'n kathedraal van
de OKKerk, met 'n mooi & sfeervol interieur -- want, hoewel de vrijzin^
nige geloofs`gemeenschap daar, niet`zo vertrouwd is met charismatische
vieringen, kan men de opbrengst van verhuur, wel prima gebruiken -- d'
enige vraag voor de wicca`gangers zal zijn, ja of de lichtgestalten, daar
weer zullen verschijnen ? -- daartoe, zal men 't interieur moeten wijden,
aan de "christelijke wicca", waarbij 'r wat vreemde attributen op 'n vaste
plek dienen te blijven -- 'n andere vraag is, of de RK bisschoppen, weer
zullen meedoen ?... de tijd zal 't ons leren -- maar mijn vraag is nu, wat
de gevolgen zullen blijken, voor de geloofs`gemeenschap die 'r kerkt !?
|
NB : 't alternatief voor de wicca'gangers zou nieuwbouw zijn, doch dan
zou men absoluut, uit de (van hunzelf gewenste)-anonimiteit geraken !?
-- zij kunnen zich uiteraard, opsplitsen in meerdere kleine groepen, plus
voor de grotere sessies, gebruik (blijven)-maken van De Pauwenhof, in
Voorthuizen-(( nog goed te bereiken vanaf LelystadAirport )), en alwaar
zij d' hoofdmoot hebben in d' financiering van dat mooie landgoed -- in
december 2017, maakten immers de eigenaars bekend, dat zij het land^
goed -(althans voor het publiek), zouden gaan sluiten : "voorlopig" ...!?
|
[!!!] : onze wicca`gangers, zij volgen de wicca`variant ooit bedacht door
de engelsman Alex Sanders (1926-1988)-- deze mixte reeds elementen,
uit zowel : christendom, islam, jodendom & oosterse religies -(( ja, onze
professor uit Oxford, behoefde dat! slechts op te sieren, met afrikaanse
rituelen ))- de participatie, van de RK bisschoppen daar`in, zou daarom
wel eens *legaal* kunnen zijn, vanwege de inter-faith_koers binnen het
Vaticaan, sinds de komst van paus Franciscus Bergoglio -((( stellig ...?
+
<><><> Wetten &Regels !?
<><><><><><><><><> onze moderne maatschappij, kent een verstikkend
woud van velerlei regels, zogezegd -- onder al deze regels & bepalingen,
bevinden zich ook, typisch europese absurditeiten -- men denke bvb aan
de kaarsrechte komkommers, als evenzo de versgebakken appeltaart die
men reeds na #een! uur al : moest weggooien ? -- veel klachten over toe^
genomen regeldruk, komen uit ondermeer de_zorg en 't onderwijs, waar
men vindt : door nodeloze *administratie*, amper aan het eigen werk te
kunnen toekomen -- voorts heeft ook de overheid zelf, stevig last van 'r
eigen wetjes`makerij ... de belasting`wetten bvb, zorgen voor 'n enorme
kapitaalvlucht -- want : hoe`meer wetten men schrijft, hoe`geringer, het
draagvlak onder de bevolking -(( zulke wetten, zitten niet in ons hart !?
|
"... Ik zal mijn wet, in hun binnenste leggen, en die in hun hart schrijven
-- Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot 'n volk ..." {Jeremia}
|
het *Huis van Israel* (= alle! gelovigen), zij worden stevig aangepakt --
maar het resultaat zal wezen, dat zij zullen luisteren, naar de wetten, die
uit hun hart roepen -- zij worden dan niet wettisch & vroom, doch veel^
eer gaan genieten van hun NIEUWE VRIJHEID -- immers : zij hoeven
dan niet`langer te luisteren naar d' stem van hun EGO=("? ikke eerst !"),
maar zullen gelukkig wezen zodra z' zien dat anderen gelukkig zijn ....
|
't zal zeker effe moeten wennen, wanneer dan tevens blijkt dat 'r meer
dan genoeg : voedsel & leefruimte bestaat, voor ieder`een !? -- maar w'
verspillen straks ook niet_langer aan dingen, als de dubbel`dikke extra's
voor hotemetoten, noch aan de kosten van oorlogs`voering -- ja, #1000
jaar lang zal 't goed`gaan -( totdat we ons gaan vervelen? )- 't vrede`rijk
van Christus, komt echter niet vanzelf -- want eerst komt de huivering^
wekkende rechter, die alles & iedereen, kei`hard zal (be)-oordeelen >>
|
"... de huiveringwekkende rechter, zal het volk oordelen ..."
|
volgens de middeleeuwse profeet Malachius))- door mensen gemaakte
(kerk)-structuren zullen zeker_niet standhouden, dan -- maar het wordt
wel de glorie`tijd, der nieuwe : "... heiligen, apostelen, en profeten ..."
{Apokalyps} -- 't zijn zeker open kansen, zowel voor iedere gelovige,
als elke niet`gelovige -((( dus, wie verstandig is, grijpt zo'een kans ...!!
+
<><><> de *MILLENNIUM_BUG* : passee ?
weet u het nog ?... of was u 't al vergeten, omdat u dacht dat 't probleem
nu wel voorbij zou zijn ? -- dwz : de *millennium bug* -- u, liet zich toen
wijsmaken, dat : DE technologie, alles! tot een goed einde zou brengen --
doch daar wringt de schoen, zogezegd -- want DE technologie is gemaakt
door mensen ... mensen, die de gevolgen van hun handelen, niet! konden
door`zien noch over`zien -- immers, zolang als HET werkt, is 'r dus niks
mis, en bedenken wij telkens meer & nieuwere toepassingen -- ja & toch
nadert het kritieke moment, waar`op alles anders zal lopen, anders dan 't
ooit van tevoren was bedacht, dat 't eens zou kunnen gaan AFlopen ...?
|
om maar hierbij 'n lang verhaal sterk in te korten : wij mensen, hebben 't
bedacht : ons bovenmate AFhankelijk te maken van d' riskante technolo^
gische *oplossingen*, welke nu`reeds, het probleem beginnen te worden,
alwaar wij straks mee zullen kampen, om tenslotte DE strijd te verliezen
-- zo kan bvb de *electro magnetische puls*[EMP], veroorzaakt door een
nucleaire (kern)-explosie in de ruimte, half Europa : in het donker! zetten
-- maar 'r zijn nog andere potentiele knelpunten -- het is immers nu juist
*DE groei*, van de high`tech communicatie, welke tegen 'n onzichtbaar
*plafond* dreigt aan te lopen !? -- waarbij nog komt dat oorlog & terro^
risme, dat *plafond* : zelfs tot de_bodem kunnen verlagen !! -- evenzo,
hangt onze high`tech zogezegd aan het draadje van de electriciteitsvoor^
ziening, iets waarvan de kwetsbaarheid groter is dan wij nu denken >>
|
"... hun aanzienlijken, zenden hun geringen om drinkwater -- zij komen
bij de cisternes alwaar zij geen! water vinden -- zij keren dan terug met
ledige containers -- zij worden beschaamd & te schande !..." {Jeremia}
|
wonderwel ?... dit gaat [A] : over de eindtijd, en [B] : over 't feit dat men
'r dus niet beschikt over electriciteit -(( waarmee, men 't drinkwater over
grotere afstanden had kunnen transporteren, of : simpelweg had kunnen
OPpompen ? ))- immers : echt alles in de bijbel, wijst op 'n toekomende
*low_tech* wereldmaatschappij -- derhalve moet 'r dus tussen heden &
straks, iets gebeurd zijn : een oorlogs`crisis !? -- ja, wij zullen 't spoedig
ondervinden & weten -- maar wie nu wel oplet, die verneemt al de vele
waarschuwingen van experts, die een grote wereld`oorlog voorzien ....
|
mocht dan inderdaad *de pest uitbreken* (heel mooi gezegd), is 't wel
nodig, dat u in allerlei opzichten *prepared* bent -- bijvoorbeeld : flink
wat pakken drinkwater in_huis halen -- als u zelf jerrycans met leiding^
water vult, dan voorkomt u bederf, door : er zilverdraad bij te doen -((
25 cm [van 1 mm], per jerrycan ))- zorg dan ook voor LED`lampjes &
genoeg batterijen, of zelfs 'n echte olielamp om maar alvast te kunnen
wennen aan : *our very low`tech future* -- want verstandige mensen,
zij denken plus handelen, heel verstandig -(( doet u altijd evenzo ...!!
+
<><><> Wat, is ...Wijsheid ?
de joodse geleerde : Andre Neher (1914-1988), schreef het boek, met de
titel : *Het Wezen van de Profetie* -- de sterk wetenschappelijke inhoud,
ervaart als 'n rijstebrijberg, vol met mooie krenten -- maar om die krenten
te kunnen vinden, is het zaak om heel goed : tussen de schrijf_regels door
te kunnen lezen, ahw -- want gelijk de OT profeten van de TeNaCH, hun
boeken : in meer of mindere mate *verzegelden*, moest Andre Neher z'n
sympathie voor 't Evangelie van de christenen, verzegelen (= verhullen) --
want, uit 't inzichtelijk lezen van *HET WEZEN VAN DE PROFETIE*,
moet blijken dat Andre Neher ((geb : Obernai, Frankrijk)), wat be`invloed
is door [A] : de denk`cultuur van de Katharen, en [B] : contakt met profet^
erende christenen -- maar : als professor hebreeuws in Jeruzalem, moest-!
hij diens woorden nu wel *verpakken* -- de invloed van de Katharen, die
blijkt uit z'n voor`opgestelde basis`principe inzake : *de integriteit van het
individu* -- en z'n kennis betreft DE praktijk van het profetisch gebeuren
kan hij uitsluitend hebben opgedaan bij de christenen -- echter hoewel hij
niet toe`komt aan zoiets als *toetsing*, weet hij wel de juiste waarde van
de profetie & het profeteren, heel`sterk onder woorden te brengen >>>
 
. """ de bijbelse mens, wordt geen! profeet omdat deze zich
onderscheidt, maar : omdat deze in_communicatie leeft --
hij/\zij werdnavi, door het bewustzijn van : aan 'n andere
werkelijkheid deel te hebben, dan die van z'n eigen leven
-- ja dwz : het leven van God """ {zie > blz : 82}

NB : de *navi*, is de richting`gevende profeet -(( denk aan : navigeren ))-
evenwel, de *mesjoege*((bezetene)), is op gelijk niveau aangestuurd door
God_zelf -- want God_zelf beslist, wie Hij stuurt, waar`om, en : hoe ...!?
|
maar, hoewel de vraag`prijs van dit boek 't ruimschoots waard is om het
uit de ramsj te halen, zijn 'r toch 'n paar hoofdstukken, die je zeer gerust
kan overslaan -- immers zodra Andre Neher, schrijft over de profetische
functie van de_TIJD, vergeet hij zogezegd, om : de wekker te zetten [:-)
|
tenslotte echter, maken de KERN_duidingen in 't boek, de moeite van 't
lezen, alweer dubbeldik goed -((( hier, zomaar 'n KERN`achtig citaat >>
 
. """ de overgang van het goddelijke woord naar de geschie^
denis, komt op hetzelfde ogenblik tot stand, als dat waarop
: de profeet 'n OPENBARING ontvangt """ {zie >blz : 152}

voorts legt Andre Neher uit, dat : zonder die *openbaring als overgang*,
de goddelijke bedoeling in de lucht zou blijven hangen, en geen! vat zou
krijgen op de stoffelijke wereld -(( voor de profeten vanzelfsprekend >>
 
. """ DE_openbaring als voort`durende mogelijkheid, kan
slechts worden vertaald in d' termen van een gebeurtenis
welke hierbij : aan een profeet wordt toe`vertrouwd """

waarbij de profeten het op`zich nemen, om ook zelf : 'n deel te worden
van dat *godsmysterie* -- DE_openbaring, is 'n kosmisch moment ...!!
|
helaas heeft onze geleerde schrijver, ook blinde vlekken -- want hij mist
de juiste notie betreft : de Ba'al & de ashera -- de Ba'al is 't SYSTEEM,
wat de godsdienst [A] : verbindt met staatsmacht & wetenschap, en [B] :
van`binnen uit_holt, onder toevoeging van [C] : 'n vreemde inhoud -- de
ashera, waren simpelweg ... preekstoelen : doorgaans gesitueerd binnen
een *lithurgisch centrum* -(( de schrijver was niet`zelf een profeet, dus
wist hij dat niet ))- en toch mag z'n CONCLUSIE zo'aan het einde van
zijn boek, er zijn !! -(( gelezen tussen de schrijf_regels, luidt deze ? >>>
 
. """ de oude profeten, zij gingen op in donkerheid, vonden
niet DE_weg : zij kwamen niet aan -- de nieuwe profeten,
die van het Woord wat vlees geworden is, zij! gaan op in
het Licht, vinden DE_weg en brengen geheel *israel*-( is
het volk van God ), naar de hun goede bestemming """

hier blijft nog staan, dat de profeten moeite hebben, om DE_openbaring
& wijsheid van God, te vertolken naar : het kerkvolk, met hun farizeese
leeraars -- want soms moesten! zij 'n deel van de openbaring, verborgen
houden, door deze op 'n intelligente manier te *VERZEGELEN* -- wel,
schreven zij het op, maar zodanig dat zelfs de_leeraars, deze boodschap
zouden missen -- nee, later moesten 'r eerst andere profeten komen, die
de juiste notie zouden hebben, om DE boodschap ten_volle te verstaan
-(( d' profeet Jesaja is d' #1e, die openlijk hint van deze methodiek >>>
|
"... verberg de instructie, en verzegel de schrift, voor mijn leerlingen ..."
|
NB : daarna, gebruiken ook Daniel plus Johannes, deze methodiek >>>
|
"... houdt d' woorden verborgen, en verzegel het boek tot d' eindtijd ..."
"... verzegel, wat de #7 donderslagen spraken, en schrijf het niet op ..."
|
wonderwel, hanteert Andre Neher, dus dezelfde methodiek -- evenwel,
om aan ons duidelijk te maken, dat profetie zowel : 'n heilige roeping is
als bediening, waarbij je 't conflict met : d' kerk'cultuur, d' wetenschap,
en d' politiek, niet uit de weg mag gaan !! -- immers : God wil via onze
profeten, communiceren richting de kerk & de wereld -(( iets, voor u ?
|
maar bedenkt wel, dat 'r een helder criterium bestaat, om onderscheid
te maken tussen echte of valse profeten -- immers, de echte profeten :
zij dragen een "massa"(= last), terwijl de valse daar`onder, niet! gebukt
gaan -(( u bent gewaarschuwd ))- verder, is er ook nog verschil, tussen
de oude profeten uit d' TeNaCH, en de nieuwe volgens 't Evangelie --
de oude werden simpelweg door God, in hun kraag gevat, om daar`na
zelfs nog wat tegen te stribbelen -- DE nieuwe daarentegen, ervaren 'n
*moment* van binnen'uit om te reiken naar *het charisma*-(de gave),
om 'r vervolgens mee aan de slag te kunnen -(( Andre Neher, zegt >>
 
. """ de profeet, is de mens die zichzelf in het anders'zijn leert
kennen -[...]- immers, het doet 'm beschikken, over alles! wat
hij/\zij vanuit zichzelf, niet! kende -- het verarmt & verwondt
hem/\haar, in datgene wat die was! -- het verrijkt & bevestigt
hem/\haar, in datgene waarin deze : reeds gegroeid is, plus al
voordien was bestemd om te zijn """ {zie > blz : 276}
|
PS : onze Andre Neher, was nog uit de tijd alwaar academici, bijzonder
goed & degelijk werden opgeleid -- in onze tijd, is dat helaas anders ....
+

<><><> migratie, of ... invasie ?
volksverhuizingen die waren 'r reeds gedurend de grijze oudheid -- doch 't
verschijnsel van de *wilde migratie*, is beslist iets van onz' moderne tijd --
en toch waarschuwen de oude profeten uit de TeNaCH, dat in de_Eindtijd
'r ONgekende migratie`stromen op`gang zullen komen -- nu, daar`om >>>
|
"... wij-(*) hebben 'n verbond met de dood gesloten, en met 't dodenrijk 'n
verdrag getekend -- wanneer de voortstormende gesel DOORTREKT, zal
deze ons niet bereiken, want wij-(*) hebben de leugen tot onze schuilplaats
gesteld en in bedrog ons-(*) verborgen ..." {Jesaja}
|
met dat "wij & ons", is hier zowel gedoeld op de links`liberale elite met hun
politiek`correcte opvattingen, als op degenen die zich met hun denkbeelden
laten voeren -- daarbij behoort, dat men deze migranranten : "vluchtelingen"
noemt, terwijl maar zo'n #2% van hun dat echt is -- en deze verstempeling
is weer onderdeel, van de bulk aan FAKE`nieuws, welk de reguliere media
over ons uitstorten, elke dag -- en tot dat FAKE`nieuws, behoort ook weer
dat (hysterische) *anti_Trump-isme*, waar zeer ON_kritiesche journalisten
zo gemakkelijk in mee`gaan -- dus dat de *oorlog tegen de waarheid*, een
onderdeel zou komen te zijn, van de #3e Wereld`Oorlog, dat had ik helaas
niet voorzien -- evenmin, als de uitvoering (of : implementatie) daarvan, in
stappen 'tzij hoofdstukken -- wel weet ik, dat 't hoogtepunt wat nu nadert,
zo_! schokkend zal wezen, dat de gehele aarde, om VREDE zal roepen --
doch wat helaas niet verandert straks, zijn de wilde migratie stromen >>>
|
"... hun geluid is als van een schuifelende stoet, want met macht rukken
zij op, en met bijlen komen zij op ons af als houthakkers -- zij vellen het
woud, luidt het woord des Heeren, want zij zijn niet te overzien -- want,
zij zijn talrijker dan sprinkhanen -- ja, niet te tellen !!..." {Jeremia}
+
<><><> umvolkung ?
+
ja reeds nu, op diverse plekken in bvb : Frankrijk, Duitsland en Zweden,
begint 't leven van de autochtone inwoners der steden : *A living HELL*
te worden, zonder dat de overheid 'r ook maar iets aan doet ? -- speciaal
in Zweden, worden zelfs de gruwelijkste misdaden, niet`meer bestraft --
ja de overheid verbiedt daar zelfs, om dergelijke feiten openbaar bekend
te maken !! -- 't alles maakt deel uit, van de grote wereldglobalisatie ...?
|
NEE !! -- het geheim is TE_riskant -(( dus vertel ik het pas veel later ....
+
<><><> de Synode van Dort 1618
hebben wij zojuist in 2017, 't gezanik gehad over dat *Luther jaar*, met #500
jaar ""reformatie"", plus die overbekende stellingen, en daar bovenop nog eens,
de aandacht voor die *heidelbergse cathechismus* !?... worden wij heden in 't
jaar 2018, wederom extra herinnerd aan zo'n inktzwarte bladzijde uit onze NL
kerkgeschiedenis : de Synode van Dort 1618 -- daar & toen werd ons NL volk
op gruwelijke wijze beroofd van hun moeizaam bevochten geloofsvrijheid ....
|
"... de grote spreekt naar eigen zin, zo! zetten zij de zaak in elkaar ..." {Micha}
|
'n kleine maar agressieve minderheid van hyper`calvinisten, sloot een verbond
met de machthebbers, onder aanvoering van de : krijgsheer, stadhouder, prins
en hoerenloper Maurits -- er werd toen een *conflict* opgevoerd, wat feitelijk
nergens over ging, evenwel toch met d' inzet van zwaar geschut -- want let nu
op : de meest invloedrijke theologen, werden toen omgekocht, terwijl anderen
werden ge`intimideerd of bedreigd -- een uitgebreide laster`campagne, werd 'r
toen uitgestort, over de vermeende remonstranten & denkbeeldige arminianen
-- ja tot overmaat van ramp, liet 'n deputatie van genuanceerd`denkende theo^
logen, onder leiding van 'n zekere Episcopius, zich toen in de beklaagdenbank
zetten -- deze lieden, acteerden daarbij zo! klungelig, dat zij wel het onderspit
moesten! delven -- maar het slachtoffer ja, dat werd : DE geloofsvrijheid ....
|
NB : de vroege reformatie (1517-1618), kende functionele apostelen, profeten,
evangelisten, en herders ((( zie > Efeziers 4:11 ))), maar! deze werden toen niet
herkend noch erkend door de machthebbers -- het gevolg was dat de leeraars,
vanaf hun (ASHERA)-preektronen : koning kraaiden !! -- weer met gevolg, dat
deze leeraars gingen oordelen over zaken, welke in bijbels opzicht de mening
nodig hadden, van die apostelen & profeten -- doch helaas, de van godswege
geroepen apostelen & profeten, waren te bescheiden, en verzuimden : zich te
organiseren -- vervolgens zagen wij, hoe de leeraars nu #400 jaar lang de tijd
hebben gehad, om onze kerkgeschiedenis te vervalsen -- de echte feiten, zijn
alzo verdonkeremaant -- dit nu vraagt om zowel reconstructie als revisie ....
|
PS : nog een andere vervelende eigenschap, van die kerk`leeraars is, dat hun
hoofd *achterstevoren* zit -- dwz : ze kijken altijd achter`om, naar hun ohzo
belangrijke kerk`vaders, kerk`historie, en theologische voor`gangers -- terwijl
Jezus met nadruk waarschuwt, dat je : voor_uit moet kijken -(( als volgt >>
|
"... niemand_! ... die de hand aan de ploeg slaat, en ziet naar hetgeen achter
hem-(de geschiedenis)-ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods !!..." {Lucas}
|
de apostel Paulus, voegt hier vervolgens nog, het meest`nodige aan toe >>
|
"... maakt er ernst mee, u wel`beproefd, ten dienste van God te stellen, 
als een arbeider, die zich NIET behoeft te schamen, doch rechte voren
trekt bij het brengen van het woord der waarheid ..." {2-Timotheus}
|
conclusie ? : DE kerk`leeraars, zijn dus totaal_ONgeschikt, voor hun taak -((
want zij brengen niet het woord der waarheid, maar stunten met de_rede ....
+
<><><> Continenten Versmelten
heden zijn wij gewend aan een bepaalde wereld`kaart hetzij atlas -- toch weten
de geleerden nu, dat dit 'r heel vroeger, heel anders moet hebben uitgezien ...!?
|
[ surf svp naar >>  https://www.GeolSoc.org.uk/Plate-Tectonics &
GeolSoc.org.uk/Plate-Tectonics/Pioneers-of-Plate-Tectonics/Alfred-Wegener
|
NB : met hulde aan Alfred Wegener, die in 't jaar 1912 ontdekte dat Afrika &
zuid`Amerika, ooit aan^elkaar gezeten hadden -- doch, het stond reeds lang in
de bijbel, dat het aard`oppervlak (h'ARETS), in aanvang een! geheel was, maar
zo'n #100 jaar na de Zondvloed, uiteenviel in aard_eilanden-(continenten) >>
|
"... aan Eber werden twee zonen geboren -- de naam van de ene was Pelegh,
want in zijn dagen, werd het aard`oppervlak verdeeld ..." {Genesis 10:25}
|
wat de naam "Pelegh", precies betekent weet niemand, echter wijst kennelijk
op : het scheuren van het aard`oppervlak, plus het uiteendrijven van de al`zo
ontstane aard_eilanden -- via een her`calculatie bij de radiokoolstof_datering,
kwam ik op een datum, voor de Zondvloed, teweten : 2570 voor Christus --
die Zondvloed was dus (slechts_maar), zo'n 4589 jaar geleden -- vervolgens
hierna zo'n #100 jaar later, het uiteengaan van de continenten, gebeurde dus
in een *ONwetenschappelijk hoog tempo* !? -- maar, let op! : onze geleerde
beterweters, krijgen spoedig van God, een lesje Geologie, wat zij nooit meer`
zullen vergeten -((( toch, zullen wij 'r allemaal de volle`laag van krijgen >>>
|
"... daarom zal Ik(= God), de hemel doen kantelen-[*], en het aard`oppervlak
zal bevend-(!), van haar plek schuiven, door d' verbolgenheid van de heerser
der krijgshorden, ten dage van diens brandende woede ..." {Jesaja}
|
(!) = forse! aardbevingen ... [*] = het *flippen*, van de magnetische polen ?
-- die *heerser der krijgshorden* ((""heere der heirscharen"")), is het grootste
mysterie uit de bijbel -- de theologen, weten totaal_NIET : *wie* het is ...!?
|
zelfs dat geringste ver`schuiven, van ons aard`oppervlak, veroorzaakt altijd
[A] : vulcaniteit, en [B] : bevingen -- doch de vulcaniteit, kan evenzo de zon
verduisteren -- er ontstaat dan een soort van *nucleaire winter* -- dwz : de
zon, verwarmt nog slechts de bovenste luchtlagen, terwijl de bodem steeds
verder afkoelt, ja zelfs tot onder het vriespunt van water -- en de bijbel nu,
voorzegt zo'een periode van #40 dagen -(( dwz : "... de sluier ..." {Jesaja}
|
"... aanschouwt men de aarde ?... ja zie !!... er is benauwende
duisternis : het licht is verduisterd door de wolken ..." {Jesaja}
|
en dan tenslotte nadert die allerlaatste eind_TIJD, waarin het raadzaam zal
wezen, om in tenten te gaan wonen -- anyhow, zult u het brozer vaatwerk
zoals porcelein & glas, straks in speciale kisten, moeten! gaan bewaren ....
|
"... er geschiedde een grote aardbeving, zo! groot als er
geen! geweest is, sedert een mens op de aarde was : zo!
hevig was deze aardbeving, zo! groot ..." {{Apokalyps}}
|
doch 't eind`resultaat, mag 'r beslist zijn -- er ontstaan immers totaal nieuwe
landschappen -- maar onz' wereldatlas, die wordt dan helaas : nutteloos ? >>
|
"... alle aard`eilanden versmolten, en bergen waren verdwenen ..." {Openb}
|
het aard`oppervlak evenwel, gaat dus straks weer : EEN geheel worden ....
+
<><><> hetVaticaan : in Beroering ?
sinds 2008, bestudeerde ik de RK profeten -- maar tussen *de diverse*, zaten
ook erg goede -- in 2010 echter, vernam ik uit zeer betrouwbare bron, over de
*HERDER der VOLKEN*, waarna ik kon voorzeggen, dat er eerst nog 'n zgn
interimpaus zal komen, ja vlak`voordat men : Petrus Romanus, op de rokende
puinhopen van het (verwoeste)-Vaticaan, zal kiezen tot die aller`laatste Paus --
Petrus Romanus, gaat de Groote Verdrukking der EindTijd, overleven ja zelfs
de Wederkomst (verschijning)-van Christus beleven -- vervolgens zal PR, een
speciale bestuurs`functie bekleden -- om dan tenslotte net als Jezus`zelf : over
een keurig prive_leven te beschikken, compleet_met een (eigen)-gezin -- maar
zo`ver is het dus nog lang niet, want eerst moet er nog heel_veel gebeuren ....
|
NB : het nieuwe oftewel herbouwde Vaticaan, komt straks in zuid`Jordanie --
maar ook dat wordt verwoest, bij het begin van die : Groote Verdrukking ...!!
|
doch sinds 2013, was 't nog 'n andere *soep*, met de extra tussendoor paus :
Franciscus Bergoglio, welke aanhoudend dealt in schandalen -- maar, de trou^
we & behoudende RK gelovigen, komen hiertegen langzaam in verzet !! -- 'n
zgn *SCHISMA*, begint zich nu helaas dreigend! AF te tekenen -- 't formele
bestuur van het Vaticaan, dat is *de CURIE*, staat heden onder toenemende
druk, om een ("tijdelijke")-vervanger, danwel : *interimpaus* te benoemen !?
|
NB : sinds 2012 echter was in zeer`besloten kring, de naam bekend van deze
man, welk' spoedig zou moeten gaan optreden, als *troubleshooter* -- want :
men wist wat voor "soep", FB had achtergelaten in Argentinie, als`ook dat bij
de verkiezing van FB, 'r zware ON_regelmatigheden hebben plaatsgevonden,
toentertijd -- de verkiezing van FB, zou dus naderhand : ONgeldig zijn geble^
ken, maar kon toen niet, zomaar`effe worden terug'gedraaid -((( zegt men )))-
dus : al in 2012, was de komst van FB, 'n publiek geheim in het Vaticaan ....
|
zeer opvallend was het, hoe FB al kort na zijn verkiezing in 2013, refereerde
aan z'n komend EINDE -- hij wist blijkbaar dat 'm iets zou gaan overkomen,
waardoor hij zou moeten lijden -- en hij hoopte! dat z'n lijden : zeer kort zou
gaan duren -- maar, wie dit aan 'm heeft geprofeteerd, wilde hij niet zeggen ?
|
ondertussen in 2019, zwelt de kritiek aan, en wordt zelfs : *moordend*-! >>>
|
 www.Breitbart.com/tag/clerical-sex-abuse/
|
DE grote verrassing wordt het : wanneer & hoe, de_CURIE gaat beslissen !?
-- echter een nog`grotere verrassing hoe *de modernisten* gaan reageren, op
'n eventuele vervanging van FB, door de reeds voorzegde interimpaus -- dat,
zou kunnen uitdraaien op de oorlogs`achtige belegering, plus de verwoesting
van het Vaticaan, als ooit al reeds voorzien, door paus Pius X, in 1909 -- het
ligt nu in *de lijn der verwachting*, dat de jezu'ieten : een AANSLAG zullen
gaan plegen, op hun eigen! paus Franciscus -- doch, wanneer het resultaat is,
dat FB : klinisch in leven blijft, kan 'r niet 'n andere//volgende paus gekozen,
maar dan! moet de CURIE : een (tijdelijke)-INTERIM`paus benoemen ....
+
<><> Prediking der Leugen !?
"... terug! tot de wet, en het (profetisch)-getuigenis !! -- voor wie niet
(s)preekt naar dit woord, zal er geen! dageraad zijn ...." {Jesaja 8:20}
|
NB : de zgn "kritische" vertalers, in de NBV, hebben deze KERN`uitspraak van de profeet,
verbasterd tot iets niks`zeggends -- voor`zeker, hun DAGERAAD, zal daardoor uitblijven ...!!
|
gedurend d' eerste honderd jaar, was de reformatie : een open volksbeweging
-- wat in 1618 helaas verviel tot 'n versteend staatsmonopolie, waarbinnen de
moeizaam bevochten geloofsvrijheid, werd beknot door 't hypercalvinisme --
en toch waren 't niet alleen de machthebbers, die bijdroegen tot de verstening
van het christelijk geloof -- nee het was evenzo : *de kerkse kerkelijkheid der
kerkgangers*, die probeerde van het christelijk geloofsleven (ahw) 'n grafzerk
te maken -- ja, het formuleren van formulieren, het belijden van 'n belijdenis,
het beREDEneren van de geloofsREDE, ja ... alles stelde men in 't werk, om
de neuzen zogezegd EEN kant op te krijgen -- bvb : het (geloofs)-heil, moest
men zich plotseling "toe_eigenen", dus het bemachtigen, via de be'redeneerde
REDE der REDEnaars -- kortom, de predikanten bezaten het monopolie, en
de gelovigen mochten zogezegd : *opzitten & pootjes geven* !! -- dat terwijl
het Evangelie stelt : "... als gij samenkomt: een`ieder heeft wat ..." {1-Cor},
want de vrijheid van participatie, is fundamenteel in het Evangelie -- dus wie
levend gelooft, zou hiervan ook moeten`kunnen`mogen getuigen !? -- helaas
doet dit pijn-! aan de oren van degenen die niet willen noch kunnen geloven,
en dat zijn degenen naar wie men nu`wel luistert -((( en toch wist de profeet
Jesaja, al van dit typische menthaliteits`probleem, reeds uit z'n eigen tijd >>
|
 "... omdat dit volk Mij naar de mond praat, ze Mij slechts met woorden
 dienen, terwijl zij hun hart verre bij Mij vandaan houden, en hun ontzag
 voor Mij : een plicht is, ja aangeleerd door mensen opgelegd ..."{Jesaja}
|
zo! sprak God toen al -- maar om nu een lang verhaal kort te maken is God
bezig om hun te veranderen, naar meer *charismatisch* {1-Cor_12:28}, iets
wat dus dichter bij het Evangelie staat -(( maar voor wie weigert, geldt ? >>
|
Hebre'en : "... zij, zullen nooit tot mijn RUST ingaan ..."-(( zegt God )), wat
dus betekent, dat deze mensen niet gaan behoren, tot het Huis & Huisgezin
van God -- immers, zij gingen niet : *de_WEG der verzoening*, en inplaats
daarvan beschuldigden z' anderen van diverse dwalingen -- en dat terwijl z'
in theorie, wel zeer goed wisten, van *het Verbond* -- ja, Sola Scriptura !?
-- maar de juiste toepassing ervan, bleef uit !! -- daarentegen gaat 't hersen^
spoelen van de kerkgangers door, via de_AFgod der prediking [ASHERA] --
toch kwam de neergang pas na de *expulsie der oefenaars*, in 't jaar 1900
-(( nu haalt Jezus, elk jaar #144.000 zielen weg uit de protestantse kerk ....
|
NB : men roept zo'al, dat : de predikanten de opvolgers zouden zijn, van de
profeten -(een grove leugen)- of, dat het bijzondere van preken zou zijn dat
de Geest 'r is & spreekt -(duizend liter slaapgas)- of nog erger : d' dominee
vertolkt de stem van God -(en is boven alle kritiek verheven)- top`punt !!!
|
PS : het door Jezus ingezette veranderings`proces, naar meer charismatisch,
is ondertussen alweer ten`dele gekaapt, door : HEKSEN-(M/V), onder welke
ook enige hoogleeraren in de theologie -- hun! nieuwe hekserij, leidt tot een
soort duivelse eukomene -- want plotseling verdwijnen de ONoverbrugbare
verschillen, tussen d' ooit zo`verschillende kerken, compleet in het niets !?
-(( althans bij de zo sterk uiteenlopende toetreders tot de wicca`tempel ....
|
 "... de 450 profeten van de BA'AL, en de 400 profeten van de ASHERA
 ((= PREEK`STOEL )), die van de tafel van Izebel eten ..." {1-Koningen}
|
[>> de 400 "profeten van de preekstoel", dat waren dus : predikanten oftewel dominees <<]
+
<><><> de Bilderberg Conferentie
op het moment als ik dit schrijf, is er in sommige kringen, veel te doen om deze
overbekende : Bilderberg Conferentie -(( ooit gestart, als de tegenhanger voor het
amerikanisme bij 't beruchte Nixon`CFR`100`comite ))- nu helaas gereduceerd tot
'n hoge vergaderclub van goedbedoelende maar zelf evenzo misleide mensen ....
|
NB : het gebruik van de (fake)-term """populisme""", wijst op dat misleid_zijn ...!?
|
want, zij praten over wat zij niet weten !? -- wat zij wel weten, is ondermeer dat
de wilde instroom van migranten uit arme landen, is bedoeld om : onze verstarde
europese maatschappij, open! te breken -- een grote crisis plus een burgeroorlog,
speciaal in Duitsland, zijn daarbij DE ingredienten -- doch wat men niet weet, is
dat het in werkelijkheid, allerminst de opzet is, om Europa te *islamiseren* !? --
nee, dat geheime PLAN waarvan slechts d' allerhoogste insiders, d' juiste details
weten, dat ziet er totaal anders uit -- want let op : de miljoenen wilde migranten,
onder welk ook #2 % vluchtelingen, zitten zogezegd *als ratten in de val* -- het
gaat hier namelijk om een probleem bij de vorming van het toekomstige wereld^
bestuur -- immers, de bestuurlijke eenheidsvorming, binnen de joods'christelijke
denkwereld, alsook binnen het sovjet'humanisme, en binnen de diverse oosterse
religies, is op papier althans rond -((> Panter, Beer, Draak <))- echter, het godsdienst
bureau van de United Nations, krijgt amper grip, op die verdeelde wereld van de
Islam -- en daarom, is er een groot & gewaagd oorlogs`PLAN ontwikkeld -- het
PLAN moet die verdeeldheid opheffen, maar wel tenkoste van : vele tien`talllen
miljoenen mensenlevens -- bij uitvoering van deze *groote Jihad*, zal 't midden
oosten moeten veranderen in 'n ontvolkt gebied, ja gelijk een OPEN GRAF ....
|
[!!!] : zie ook, mijn *waarschuwing* aan de KNESSET, van 2 januari 1989 ....
|
kort`om ... de migranten worden nu`nog vertroeteld, in landen zoals Duitsland,
Zweden, Frankrijk, en Engeland, waarbij hun (vermeende)-rechten, ja soms zelfs
worden gesteld, boven! die van de burgers -- doch straks na 'n korte uitgelokte
burger`OORLOG, tussen de migranten, en de burgers, zullen zij allemaal weer
op de boot gezet, nu naar hun allerlaatste bestemming : het midden oosten -- 't
zal daar hun aller`laatste bestemming zijn -(( hun wacht een OPEN GRAF ....
|
[> 't formele doel van dat mega`grote jihad_leger, is uiteraard : de "bevrijding" van Jeruzalem <]
|
PS : daar in het midden oosten, zal 'r voor de jihad`gangers, niet! genoeg water
& voedsel zijn -- evenzo, zullen de grote & officiele jihad`legers, er in diezelfde
val lopen -- het draait daar & dan uit, op een heus : PANDEMONIUM zodanig
dat de gehele wereld hiervan, zo diep geschokt zal wezen, dat de machthebbers
besluiten tot mondiale! ontwapening -- en 't midden oosten, zal men naderhand
opnieuw bevolken, echter dan bij wijze van : *oude bakermat der religies* ....
|
[!!!] : zelfs in Duitsland, kent hoog`uit maar een! persoon, alle finesses, van het
grote PLAN ? -- want, ja ook voor mij, is het niet_nodig om alles te weten ....
+
<><><> de grote kloof tussen arm &rijk
moet het verschil 'r nu zijn, tussen de arme armelui, versus de rijke rijkelui ? --
voorzeker`niet, wanneer dat leidt tot het grove ONrecht, waarbij mensen : niet^
langer bij`machte zullen wezen, om hun! eigen leven te vervullen -- immers, zij
worden totaal afhankelijk van degenen die alles bezitten, en vanuit deze positie,
over hun medemensen gaan heersen -- de geschiedenis leert ons daar`over, hoe
dit tenslotte altijd uitdraait op : misstanden, CHAOS, revolutie, en oorlogen ....
|
onlangs werd 'r aan ons bekendgemaakt, dat : #een! procent van de mensen op
aarde, de_helft oftewel #50 procent bezit, van alle vermogen op deze wereld --
d' belangrijkste oorzaak van deze ONgelijke verdeling zou kunnen zijn, dat een
aanmerkelijk deel van de mensheid, uitsluitend SCHULDen bezit !? -- ja, zelfs
in het toch zo`rijke UK, leven 'r velen van crediet naar crediet, waarbij men 'n
stuk van het maandelijks inkomen kwijt is aan die beruchte *loan sharks* ....
|
en toch ziet het 'r ((( naar de bijbel verstaan ))), voor DE armelui veel beter uit,
dan voor DE rijkelui !! -- ja dat komt door het naderende OORDEEL, wat elk
*mens* uiteindelijk moet ondergaan -- met dien verstande, dat d' gelovigen die
de geloofs_WEG gaan, 'n dusdanige her`opvoeding ondervinden, waarbij deze
gelovigen veranderen in : hun denken, spreken plus handelen -- 't OORDEEL,
gaat hun alzo reeds in 'n vervroegd voorstadium, geheel voorbij -((( me too !!
|
soms, is God echter zo! zuinig op bepaalde mensen, dat Hij hun houdt, onder
bewarende omstandigheden -- want ze beseffen dan niet dat ze mogen dienen
als *getuige van God*, inzake 't onrecht bedreven door de stinkend rijken >>
|
"... ja Ik zal tronen met hun die ONaanzienlijk zijn, opdat hun verslagen geest
weer opbloeit, en hun nederige hart weer tot leven komt ..." {Jesaja}
|
maar inzake hun, die zo gruwelijk rijk zijn, neemt God andere beslissingen >>
|
"... want gemakkelijker is het, dat 'n kameel door het oog van de naald kruipt,
dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat ..." {Lucas}
|
NB : elitaire rijkelui, zij mogen straks-(utopia), de wereld op`afstand besturen
vanuit hun in de bergen uitgehouwen paleizen///schuilsteden -- echter dat gaat
slechts kort duren, want hun bestraffing is al`reeds onderweg -((( Obadja 1:4 )))
|
"... zij zullen verzameld worden, zoals men gevangenen verzamelt in
een kuil, en zij zullen opgesloten worden in een kerker ..." {Jesaja}
|
het is overigens, de groote heerser, die zulke harde maatregelen neemt -- met
de armelui loopt het, zoals Jezus indertijd beloofde, vele malen beter af >>>
|
"... zalig, die hongeren & dorsten naar GERECHTIGHEID ...." {Mattheus}
"... zij zullen niet`meer hongeren noch dorsten ..." {Jesaja // de Apokalyps}
+
<><><> Het KAN NOGAL VERKEERen !?
voortdurend had ik vol`gehouden, dat sinds 11 mei 2010, bepaalde mensen het
slechts tot #3 maal toe hadden gemunt op mijn leven -- waarbij opgemerkt, dat
God : mij veel vaker heeft moeten beschermen tegen mijzelf alsook tegen mijn
eigen fouten of de gevolgen daarvan -- totdat ... Jezus mij duidelijk maakte dat
een aantal bijna`ongelukken op de weg, niet te`wijten waren aan m'n ONoplet^
tendheid zozeer, alswel aan een planmatige opzet van mensen, om -(( zoals dat
keurig in spionage termen heet ))- "om mijn dossier te sluiten" !? -- in juni 2010
werd ik bijna! geschept door een auto -- normaliter zou ik vanwege mijn traag^
heid *sitting duck* geweest zijn, doch vanwege het Vikane^gas wat iemand op
11 mei 2010, in mijn tent had gespoten, tijdens een CWN`voorjaarsconventie,
op de Kroeze Danne, was mijn reactie`snelheid verhoogd -(( vikane, is immers
een zenuwgas ))- zodat ik dus nog`net`optijd wegsprong -- en gedurend de #2e
helft van 2010 werden we regelmatig op 'n professionele wijze geschaduwd -((
mijn vrouw, bespeurde het als #1e, en bracht 't toen ter sprake ))- doch in juni
2011 alweer, werd ik na`gejaagd door #2 jongens in 'n snelle auto ... maar, op
het moment dat ze mij wilden rammen, ging mijn telefoon ... ik parkeerde, en
zij schoten met zo'n 100 km/uur, rakelings! langs mij heen -- omstreeks deze!
tijd had ik ook al reeds 'n afspraak met 'n functionaris van De Kroeze Danne,
om pas op ... 7 december -(( eerder, kon hij zogenaamd niet ))- aan deze man,
te gaan vertellen, wat mij daar op 11 mei 2010, overkomen was -- 't was mijn
christenplicht, om 'm daar`over te informeren, dacht ik toen -- evenwel, bleek
die man 'r op 7 december, niet_zelf aanwezig -- pas toen, drong DE waarheid
tot mij door : ik had afgesproken, met mijn moordenaar !! -(((( het telefonisch
contact met de functionaris was eind mei : de mislukte aanslag was begin juni,
dus ik had kunnen snappen, dat hij me niet wilde zien !? ))))- enige jaren later,
werd ik tot #2 keer toe van de weg gedrukt door dezelfde wagen van 't-zelfde
schildersbedrijf -- ook werd ik #1 keer vanuit een voorligger, besproeid met 'n
geheimzinnige substantie -- doch bovennatuurlijke zaken reken ik nu uiteraard
hier niet mee, zoals die keer dat het op klaarlichte dag scheen, als`of 'r iemand
vlak boven de plek waar ik toen was, het licht had uitgedaan !? -- pas onlangs,
was het ja [?]-28 juni 2018, kwam zogezegd de teller op #9 te staan -- midden
in de nacht, kregen wij een acuut ALERT, dat er ONheil in aantocht was met
dreigend GEVAAR voor ons leven -- gelukkig kwam korte tijd later weer, het
*sein veilig* -- en ik hoopte toen, dat het weer normaal zou gaan blijven ....
|
helaas, dat mocht niet zo zijn !!... want in de ochtend`schemering van vrijdag
3 mei 2019, spoot een heks & biochemicus van de CWN, iets zeer GIFTIGs,
via een tuimelraampje mijn woning in -- ja wij werden ONwel, en vervolgens
hebben wij 'n hele week lang, NIKS gegeten -(( de teller kwam nu op #12_!!
|
[!!!> maar kort daarna bleek, hoe deze aanslag was uitgevoerd door de *jonge jezu'ieten* ...!?
|
NB : doch wie zijn nu toch die mensen welke 't niet alleen gemunt hebben op
mijn leven, doch evenzo bereid zijn om 'r veel tijd & organisatie in te stoppen
om mijn dossier te kunnen sluiten ? -- zijn 't degenen, die aan mij ooit leerden
om in de nabijheid van God te vertoeven, waarna zij zagen dat mij! wel lukte,
hetwelk hun (( de academici )), onthouden bleef ? -- of was 't omdat ik te`veel
te`weten was gekomen over hun wicca`tempel ? -- of was 't, omdat ik nu, vrij
recent nog, mijn mond voorbij had gepraat over 'n razend populair lid van ons
koningshuis, wat is toegetreden tot de wicca`tempel ? -(( de hemel weet 't ....
|
"... daarom : al wat gij in het donker gesproken hebt, zal in het licht gehoord
worden, en! wat gij aan het oor gezegd hebt, in de binnenkamer, dat zal van
de daken gepredikt worden ..." {Lucas}
|
"... want er is niets! verborgen, of het zal aan het licht komen, en er is niets!
geheim, of het zal bekend worden, plus aan het licht komen ..." {Lucas}
|
 ja ooit al, onthulden spionnen hun koning : "... de profeet in Israel vertelt
 aan de koning van Israel, wat gij in uw slaapkamer zegt ..."{2-Koningen}
|
PS : degenen die zich bezondigen, aan de (spectaculaire)-voortzetting van de
antieke BA'AL_cultus, zij kochten *A ticket to HELL* -- maar bedenk toch :
zij, waren vele malen hoger & beter opgeleid, dan ik -- daarentegen zullen zij
(de binnenkant van)-het`HUIS van God ((= het nieuwe Jeruzalem)), niet! zien
-- want 't beste van God, is voor wie de zware weg der verzoening gaan -- ja
daarom, verliep mijn leven zo! moeizaam, als`of ik alles nog moest leren -- 't
was een zware leerweg, om mijzelf te ontdoen, van al mijn vele fouten ...!!
|
[!!!> pas in july 2019, maakte Jezus mij duidelijk, wie! de uitvoerders waren,
van de aanslagen met 'n auto, plus wie hun opdrachtgever was -((>ZIE >>>
+
<><><> Wie, waren : De ESSENEN ?
NB : de Essenen, waren een *typisch_antichristelijke* sekte danwel geheim
genootschap, wat zich mogelijk reeds voor! de ballingschap gevormd had, in
Jeruzalem, toen daar grove misstanden heersten, zoals het eten van mensen^
vlees, plus het offeren van kinderen, tijdens grote openlucht sex`feesten -- 't
getuigenis van de profeetEzechiel, verhaalt over afgoderij onder aanvoering
van de kerkvorsten -- een klimaat, waarin al evenzo, een verborgen BA'AL^
cultus, prima kon gedijen -(( en dan zijn w' weer terug bij onze Essenen, die
zichzelf beschouwden, als : *DE ZONEN VAN HET LICHT*, oftewel >>>
|
"... die de duisternis het licht noemen, en het licht de duisternis ..." {Jesaja}
|
het belangrijkste om te weten over de Essenen, is datgene wat zij verborgen
hielden voor de buitenwereld -- en dat is wat 'r precies gebeurde tijdens hun
besloten(=occulte) samenkomsten -- kenmerkend moet daarbij geweest zijn,
de ontmoeting met lichtgestalten of wezens, die zij "engelen" noemden -- die
"engelen", hadden hun blijkbaar veel informatie verstrekt over de geestelijke
wereld -- verder blijkt nog uit bepaalde gegevens dat ze tijdens hun besloten
samenkomsten, beschikten over een spectaculaire geestesdoop -- als gevolg
van deze geestesdoop (blijkbaar), voelden ze bvb geen! pijn, zelfs niet, toen
ze naderhand, door de romeinen, zwaar vervolgd werden -- dus wat wij nu
nog weten, over deze religie, wijst op 'n ge`fatsoeneerde BA'AL_cultus ....
|
"... zij willen UITstijgen, tot ver`boven de TROON van God ..." {Jesaja}
|
[!!!] : wie hun spectaculaire geestesdoop ondergaat, waant zich effe heel kort, *MEESTER
van het UNIVERSUM* -(( dat is de essentie van de BA'AL cultus, die tot verslaving leidt --
ook bij de CWN, werd al in 2007, op bestuurs`niveau geleerd, dat *DE geest*, niet`gegeven
was uit de hemel, maar UITging van de (zogenaamde) *MEESTERS* -( niks nieuws dus !?
|
de volgende & laatste stap hier`in, is dan de vergelijking met wicca`tempels,
zoals die in Oxford en in Harderwijk? -- het moet daar in Palestina, dezelfde
demon geweest zijn !? -- echter toen sprak men over *de BA'AL*, maar nu
zou men moeten spreken, over de geest hetzij demon van *de antichrist* !?
|
[!!!] : *anti*, is niet alleen "tegen", maar stelt zich ook op als *zijnde in de plaats van* -- dus
als de zogenaamd enig`ware vervulling of vervanger, van : Hem die nog eventjes uitbleef ....
|
enige kennis van die rare geestenwereld kan nuttig wezen -- want ook daar,
is logischerwijs sprake van een stricte top`down hierarchie -((( als volgt >>>
|
 #1e : de satan of duivel...
 #2e : de antichrist demon ...
 #3e : de Izebel demon ...
 #4e : de overigen ...
|
NB : Izebel, nu genoemd naar een beruchte koningin, geldt als *vrouwelijk*
-- tevens, hebben de antichrist`demon & de Izebel`demon, constant ruzie --
maar dat hoort daar zo !! -(( zie : de draak & de hoer, uit de Apokalyps >>>
|
"... ik zag een vrouw zitten, op 'n scharlakenrood wezen ..." {Openbaring}
|
PS : de Apokalyps, is zo! geschreven, dat elk mens met gevoel & verstand,
die aller`laatste gebeurtenissen kan begrijpen, ahv wat 'r geschreven staat --
ja, ook de analfabeten, zullen het straks moeiteloos begrijpen & verstaan --
doch dat geldt dus anders, voor wie menen zelf uiterst geleerd te zijn, want
zij zullen moeten ONTstuderen -(( of anders niet! ingaan, tot het koninkrijk
God's ))- wie van hun verzaakt, zal naderen tot 'n GESLOTEN POORT !!
+
<><><> Neanderthaler & Denisova'mens ?
[ zie bvb >>>
 dailymail.co.uk//inside-Siberian-cave-hybrid-Neanderthal-love-child-found 
[ evenzo >>>
 dailymail.co.uk/prehistoric-love-child-Neanderthal-Denisovan-unearthed ...
|
het is een moeilijk verhaal, wat de geleerden aan ons proberen te vertellen --
maar het probleem is [A] : dat zij ons niet de complete waarheid vertellen, en
[B] : dat ze met hun hypotheses danwel conclusies, stevig naast de pot pissen
-- immers, ze vinden daar in dat gebied, vlakbij China, naast voorwerpen die
wijzen op 'n zekere beschaving plus technologische kunde, ook d' resten van
uitgestorven dieren -(( want, speciaal in China, liggen zulke resten, soms heel
dicht aan de oppervlakte ))- verder wijst de gelaagde structuur van de bodem
op AFZETTING door WATER -- doch van de wereldwijde ZONDVLOED,
willen onze geleerden, niets weten !? -- hun verhaal echter, rammelt aan alle
kanten -- evenwel, wijzen de meetbare hoeveelheden radiokoolstof=[C14], in
hun vondsten, op die wereldwijde catastrofe uit het jaar 2570 voor Christus
-- en de conclusie moet dan wel luiden, dat : zowel de denisova'mens als de
neanderthaler, samen zijn verzwolgen in de grote vloed -- en dan de *homo
sapiens*, stamt dus als de *moderne mens* af, van de Noach`familie, welk
had overleefd in de ARK -(( de aller`oudst vindbare beschavings`resten, die
bevinden zich derhalve, nabij de berg Ararat, waar de ARK was geland, en
waar de ARK zelfs tot het jaar 1916 : zichtbaar! was ))- al evenzo, was wat
de geleerden noemen : ""The Great Dying"", niks anders dan 't resultaat van
de ZONDVLOED !! -- immers, correkte radiokoolstof datering, waar onze
geleerden dus niet aan`willen, blijft voor hun geheel taboe -(( conclusie ...?
|
zeker is nu, dat zowel de neanderthaler als de denisovan, gewoon leefde in
die beruchte voortijd, waar`over wij nu nog zo`ontstellend weinig weten !?
-- doch dat gaat veranderen straks bij de komst van de grote heerser, want
die zal korte metten maken, met alle ONwetendheid -- onze geleerden, zul^
len dan weer in de schoolklas gezet worden, om 'r drastisch onderwezen te
gaan worden in de (ware)-pre`HISTORIE van onz' planeet : ""de aarde"" >>
|
"... ook de dwalenden van geest, zullen inzicht kennen, en de morrenden
zullen lering aannemen -- wee de opstandige studenten [...], die 'n project
starten dat echter niet van Mij komt, welk theorie op hypothese stapelen,
en een BOEK publiceren, wat echter niet uit mijn Geest is ..." {Jesaja}
|
PS : maar dan komen onze *geleerde studenten*, 'r straks nog genadig af,
want de schatrijke & hogere ELITE, behandelt hij vele malen strenger !!
+
<><><> Hoe *FAKE*, is : het_Nieuws?
stel nu dat u ergens leest : "" Hillary Clinton adopts an alien_baby "", dan weet
u dat het 1_april is !? -- al`hoewel je 't bij deze dame nooit met zekerheid kan
zeggen, want ze doet nog wel rampzaliger dingen -- maar, probleem is hier nu
dat wij als gewone burgers, voordien dachten te kunnen vertrouwen, op onze
reguliere nieuws`media -- ja totdat velen van ons bespeurden, dat er zogezegd
iets haperde !? -- bvb [A] : feiten worden nogal ge`reduceerd of zelfs compleet
verzwegen door onze reguliere media, [B] : feiten worden verbogen/vervormd,
of zelfs zodanig in`gekleurd dat de burger misleid wordt, [C] : feiten worden 'r
onder een subjectief oordeel gelegd, waarbij de media zowel als aanklager en!
rechter optreden, [D] : feiten worden ge`filterd door een politieke agenda, [E] :
de burger wordt botweg belogen & bedrogen, inzake cijfers & getallen -- wat
hierbij toch 't aller`meest uitspringt, is : de (verborgen)-politieke agenda, welk
nu meer & meer aan het licht komt, waarbij al vaststaat dat deze 't eigendom
is van *liberaal links* -- *liberaal links*, blijkt 'n brede & machtige stroming,
aangestuurd door 'n schatrijke (mondiale)-ELITE, welk beschikt over weinig
dan minder moraal, en (schijnbaar)-droomt van een *nieuwe OERTIJD*, ja
waar de_mannen met knuppels op vrouwen jagen, om deze tenslotte, aan de
haren het hol in te trekken ?? -- in werkelijkheid, zien ze uit naar 't komende
UTOPIA, waar`aan zij mee`bouwen met hun kapitaal vermogen, plus! waar^
over zij de_macht zullen hebben, om : als koningen, ja *GODEN* te leven !!
-- maar, wij gewone burgers daarentegen, zullen het met wat_minder moeten
stellen -- want bvb, wie straks z'n hypotheek`som niet kan terug`betalen, aan
de bank, die vervalt direct tot : slavernij !! -- en dat de (mondiale)-wetgeving
reeds is aangepast op de terugkeer van de slavernij, dat hadden de media nu,
alweer knap voor ons verborgen gehouden -(( maar, wie verstand heeft ...!?
|
kortom : de *dictatuur van de leugen*, staat hierbij niet! op`zichzelf, maar is
onderdeel van HET GROTE PLAN, om de wereld gereed te maken voor de
nieuwe machthebbers, die als koningen ja *GODEN* zullen gaan leven >>>
|
"... DE KONINKRIJKEN der WERELD, in hun GLORIE ..." {Mattheus}
|
NB : dit zal een totale *remake* zijn, van de grote antieke culturen, die ooit
beurtelings na`elkaar bestonden, doch aanstonds tegelijk'rtijd zullen pronken
ja, met zichzelf -- er zullen (om'muurde)-steden, paleizen & tempels worden
gebouwd, waar de gewone slaaf 'tzij burger, terwijl gevoed met illusies, zich
mag doodwerken, terwille van de ijdelheid der machthebbers -- men bouwt,
aan een toekomst, welk 'r niet is, noch zal komen -- de controle der macht^
hebbers op de berichtgeving (via de media), zal evenwel compleet zijn -- op
het verkondigen van DE waarheid, staat de doodstraf -((reeds nu, sneuvelt
er zo af & toe iemand welk te`veel wist, plus dat te`hardop zei -- zo`eentje,
was bvb de bekende journalist Udo Ulfkotte -- de bijbel, noemt zulke men^
sen : *profeten* ))- tenslotte, eindigt utopia, in een wereldwijde opstand >>
|
"... volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk ..." {Lucas}
|
oorzaak hiervan ondermeer, is het overmatige bezit van de mondiale elite --
want zij hebben met hun geld, (( vlak`voor dat 't ONTwaardde )), gekocht :
LAND, water, wegen, havens, lucht, en speciale rechten -- bvb 't recht om
op alles heffingen te innen -- maar ook het recht om te mogen bepalen wat
*DE waarheid* zou wezen, inzake iets !? -- het resultaat zal zijn, dat : alle
democratische & humanitaire rechten, van de burgers, ja vernietigd zullen
wezen !! -- kortom mag men nog wel *geloven achter de eigen voordeur*,
plus 'n eigen mening koesteren, zolang als deze *POLITIEK CORREKT*
is -- doch daar eindigt dan helaas onze vrijheid ? -- maar toch zullen 'r dan
profeten zijn, die DE echte waarheid koesteren, plus daarvan getuigen ....
|
"... in haar [babylon], werd gevonden, het bloed der profeten ..." {Openb}
|
PS : dan blijft het grote mysterie, hoe? onze *mainstream media*, precies
worden ge`mainstreamd -- er schijnt 'n soort POLITBUREAU te zijn, dat
mondiaal DICTEERT, wat : *politiek correkt* is -- tevens is er binnen elk
land apart, 'n deputaat wat de instructies vertaalt, naar de locale cultuur --
het valt daarbij op, dat zowel de overheid, als de rechterlijke macht, braaf
luisteren naar de instructies ervan -- bijvoorbeeld in Duitsland, worden de
boze burgers in Chemnitz, die de migranten`overlast, flink beu zijn, in DE
media gebrandmerkt, als : "neo_nazis" !! -- en kritische journalisten klagen
dat men daar nu terug is, in de communistische DDR, dwz : "DDR_2.0" --
maar zeker is, dat de ge`mainstreamde media, al geruime tijd fungeren als
zgn *perceptie managers* van de volks`massa -- 't overbekende boek met
de titel "1984", van George Orwell, zou misschien "2018", moeten heten ?
+
<><><> een Profetie voor Nimrod !
""Nimrod"", is de code`naam, van een NL professor uit Oxford -- hij is een
religieus avonturier, beheerst vele talen, super intelligent, schudt christelijk^
theologische boeken uit z'n mouw -(( hoewel deze inhoudelijk nergens over
gaan ))- introduceert graag afrikaanse rituelen -- eenmaal hier, terug in NL,
startte hij in besloten kring, met z'n speciale vorm van alexandrijnse wicca,
wat resulteerde, in totstandkoming van de wicca`tempel te Harderwijk ....
|
de profetie, appelleert aan zijn *magische wereldbeeld*, als volgt >>
 
| ... Nimrod ...
wanneer jij, jouw huidige geloofs`weg blijft volgen, die
gemakkelijk & comfortabel is, zul je tenslotte uitkomen
bij ... EEN GESLOTEN POORT -- echter, wanneer jij
roept : "...? doe mij open !!...", dan antwoordt 'n stem :
"... gij, volgde de gemakkelijke & verkeerde weg ... DE
foute weg die op deze plek uitkomt ..." -- en, als je dan
vervolgens vraagt : "... voor wie opent u wel ?..." -- dan
zegt de stem : "...? voor niemand !!... degenen immers,
die de goede//zware WEG volgden, zij kwamen uit aan
deze! kant van de poort ... wie, de weg der beproeving
gaan, zijn vaak al binnen, zonder! dat ze 't weten ..." --
en als je tenslotte vraagt : "...? waar, moet ik heen ?..."
-- zegt de stem : "... welnu, keert om, en ga terug !!..."

[!!> deze Nimrod, zou in Afrika *gedoopt/gewijd* zijn tot wicca`priester
-- degenen, die regelmatig onder z'n staf door`gaan, krijgen spectaculaire
kosmische visioenen, waarbij ze ahw : "uitstijgen, tot boven de troon van
God" [?] -- en misschien wonderwel ?... ook in de oudheid, was het altijd
DE_elite, welk overging tot het offeren aan de BA'AL -- maar gedurende
de oudheid gebruikte men daartoe : mensenvlees -- nu bakt men 'n soort
van brood, op basis van : mensen`vlees, voor de heksen`eucharistie ....
|
NB : deze tijdloze profetie, kan evenzo gelden, voor andere academici --
want het is nu wel gebleken, dat : juist academici, gemakkelijker de foute
*weg* kiezen, daar hun simpeler te misleiden zijn -- immers, bij gewone
mensen, welke zich vaker bevinden, in de_hoek waar de_klappen vallen,
daar beschikt men, over een natuurlijke gave van onderscheiding -- doch
academici hebben geleerd, te vertrouwen op de (vermeende)-kennis, plus
het (vermeende)-inzicht, van hun academische leeraars -- derhalve, raken
juist hun, massaal de goede weg kwijt -- en, tot overmaat van ramp, zijn
'r ook nog eens kranten zoals het dagblad TROUW, die op 'n gruwelijke
manier : FAKE_NEWS verkondigen !! -- ja`echt schaamteloos, drukt de
redactie van TROUW, de meest *stinkende leugens*, op het papier ....
|
PS : voorwaar !!... op de dag van het Laatste Oordeel, zal 't archief van
TROUW, zich bevinden in de grote afval`put, die men ook wel noemt :
DE_HEL, en waar het zwavel dient, als *natuurlijk de'odorant* -- ooit,
wasTROUW, 'n christelijk blad, doch nu maakt de redactie zich schul^
dig aan : cultuur`communisme !? -- mogen hun allen tot inzicht komen,
opdat zij niet daar terecht`komen, alwaar hun archief zal eindigen ...!?
+
<><><> het Senaat-circus v/de USA
bij de verkiezing van Donald Trump tot president (in 2016), bleek wel dat
men daar niet met *een heilige* van doen had -- overigens zou 'n dergelijk
land, ook niet door 'n heilige bestuurd kunnen worden, want daar heb je 'n
heuse *zondaar* voor nodig -- vreemd echter was, dat miljoenen vrouwen
wereldwijd, al ruim voordat bepaalde geluids`archieven open gingen, reeds
doende waren met 't breien van een zgn PUSSYHAT -(( de geluidsbanden
waren vervalst, en in werkelijkheid, had Trump zich niet denigrerend, over
vrouwen uitgelaten ))- het bleek nu dat een mondiale beweging, welke zeer
stellig had gehoopt op de verkiezing van Hillary Clinton, in de startblokken
heeft gestaan, om te beginnen, met de vervolging van alle christenen -((( 't
was toch immers "hun! Hillary", die 't toen al`zo had voorgespiegeld ...!?
|
NB : sinds 1982 voorzag ik 'n burgeroorlog in de USA -- sinds 1998 voor^
zegde ik al evenzo het ontstaan van de *disunited states of amerika*, juist
vanwege zo'n CIVIL WAR -- en nu dreigt dit alles te gaan uitkomen ...!?
|
onlangs explodeerde de politieke verdeeldheid in hun senaat, toen Trump,
ene Brett Kavanaugh voordroeg, als nieuwe hoogste rechter -- ja terstond
traden 'r dames naar voren, uit het #ME_TOO kamp, met 'n zeer dubieus
verhaal -- ene professor Ford, zwoer toen op straffe van meineed, dat zij :
ooit als meisje, was mishandeld door Brett K -- en, haar krokodille`tranen
maakten daarbij diepe indruk op iedereen -- maar wederom bleek hier dat
betreft de links`liberale beweging in de USA, doch ook elders -[citaat >>>
|
""their hatred is not about Trump, but the raw desire for power at any cost""
|
[ zie ondermeer, een der vele ALT_NEWS conspiracy sites, daar`over >>>
|
Civil-War-alert-leftists-openly-plot-mass-executions-of-conservative-senators
+
Executive-orders-reveal-Trump-is-planning-mass-arrests-&-military-tribunals
|
maar ook buiten conspiracy sites om, blijkt nu dat links`USA druk bezig is
met zgn *voorbereidende oorlogshandelingen* -- 't meest opvallend hierin,
zijn de zgn *antifascistische strijdgroepen*, die zeer open op internet, hun
krijgs`tactieken bespreken -- doch evenzo de iconische uitspraak van Jane
Fonda uit Hollywood, mag 'r wezen : "... people should "get in the streets",
and shut`down the United States, if President Trump fired Robert Mueller
-- we have to get in the streets, nobody should work -- we, will shut down
the country -- shut it down !!! ..." -- nb : zeker is hier wel, dat Trump niet
snel zal overgaan tot de *nucleaire optie*, immers zo'n burgeroorlog heeft
voor`al verliezers -- en d' grootste verliezer zal 't internet zijn, speciaal het
world wide web, want in de USA bevindt zich 't *kloppend hart* ervan --
en sabotage zal leiden tot wereldwijde verstoringen plus uitval, waarna wij
terug`plompen in de OERTIJD -- maar evenzo de_dollar als handelsmunt,
zal waardeloos worden, indien er tijdens zo`een oorlog, het centraal gezag
onderuit gaat, en de complete CHAOS, het overneemt van 't bestuur ....
|
[!!!] : anders dan u misschien denkt, is de USA, niet 'n democatisch land --
wel bestond 'r voordien altijd, 'n zgn *machts_balans*, tussen enerzijds de
conservatieve "good old party"-(GOP), met anderzijds de zgn "democraten",
welk laatste uiterst anti_democratisch opereren, want ja ten diepste zijn 't :
verkapte communisten -- deze *democs*, streven naar absolute macht via
manipulatie & fraude bij verkiezingen -- doch de ONverwachte verkiezing
van Donald Trump tot President, in 2016, verhinderde die *democs* hun
greep naar de macht -- sindsdien streven zij 'r naar, om Trump weer uit 't
Witte Huis te verjagen, immers ook hun agenda om de USA te *globalise^
ren*, had grote haast om met spoed ten`uitvoer gebracht te worden -- dat
nu was, waar`over wij voortdurend in het (fake)-nieuws vernamen, en wat
aldaar in een soort van *gevecht*, telkens opflamde -- de beschuldigingen
van de *democs* tegen Brett K, bleken puur politiek, want Brett K is een
type koorknaap, die bang was voor meisjes, plus tot ver na z'n collegetijd
maagd is gebleven -- tevens werd 'r daar in hun senaat, nog`wat duidelijk,
immers : God wil dat deze slappe conservatieven, wederom leren strijden
voor het behoud van hun *waarden* -(( anyway, wij zullen het zien ...!?
|
[ zie ook : een ARTIKEL over VIRALE LASTER in de EINDTIJD 
|
NB : het probleem wat de conservatieven, al vele tijd hebben laten rotten,
is het ontstaan van een zgn : *DEEP STATE*, een vijandige staat binnen
de USA zelf -- deze "enemy inside", wordt aangestuurd door de schatrijke
elite, welk streeft naar opsplitsing van de USA, in losse stukjes, ver`deeld
naar politieke & cultureel`godsdienstige grens`lijnen -- en voor zo'iets heb
je dan wel 'n fikse burger`oorlog nodig, om dat te realiseren -- zeer stellig
zullen de democs nu zelf beginnen, om alzo hun land te verwoesten -- ja,
terwijl 'r onder die #1e twee jaar Trump`admin, 'n reuze opleving van de
economie was, met 'n zeer lage werkloosheid -- de_rede, van deze goede
ontwikkeling was, dat de kleine tot middelgrote ondernemers, niet_langer
ge`frustreerd werden door (goedkopere)-outsourcing van productie, door
de super`companies -- immers, men durfde weer te investeren, zonder d'
angst om bankroute te gaan, als gevolg van zulke valse concurrentie ....
|
NB : rechter Kavanaugh is nu gekozen & ingezworen -- helaas, loopt zijn
leven nog`meer gevaar dan bij dat van Trump -- wat tevens ook blijkt uit
d' talrijke oproepen via de internet media, om rechter Kavanaugh te gaan
vermoorden !! -- mogen evenwel, de heilige engelen van God, zijn leven,
zijn huis, zijn vrouw & kinderen, omringen -- want deze brave man, kan
zo`veel christenen in de westerse wereld, behoeden voor vervolging -- er
was immers 'n geheimzinnige relatie, tussen enerzijds de Obama_Clinton
admin toentertijd, en de vervolging van christenen in de westerse wereld
-- een vervolging die bvb in Duitsland, de gedaante van CENSUUR aan^
nam, doch evenzo, de ONgelimiteerde *import*, van (wilde)-migranten --
echter totaal fout, vind ik de conspiracy`gedachte, als zouden een aantal
geheimzinnige sterfgevallen, in de USA, op naam van de Clintons rusten
-- want, deze zgn : ""Clinton killings"", zijn simpelweg uitgevoerd door de
*incognito army*-- dat is 't apparaat van de *DEEP^STATE* -- zij, zijn
het die bvb de TwinTowers hebben opgeblazen -- deze army bestaat uit
ge`anonimiseerde mensen, van`uit de gehele wereld -- zelf weet ik sinds
2002, van een jonge belg, die zich geheel vrijwillig, in deze army liet op^
nemen -- 'n vergelijkbaar lot, trof de passagiers van MH370, die evenzo
(ON)-vrijwillig zijn *opgenomen* -- maar 'n groep computer`specialisten
daarentegen, zouden door de amerikanen, zijn door`verkocht aan China
-(( het vliegtuig was veilig geland op de amerikaande basis Carcia Diego,
wat aan mij is bevestigd door Jezus -((( dus : geen! complot`theorie ....

PS : aan de officiele theorie, inzake het neerhalen van vlucht MH17, op
17 july 2014, groeien de ge`rede twijfels -- helaas voor de nabestaanden
van deze ramp : zij allen immers zijn officieel misleid -- want ik weet nu
dat DE_OPDRACHT voor het neerhalen, kwam uit het Witte Huis !? --
een straaljager, naderde de Boeing, schuin van rechts, als te zien was op
de satelietfoto van de russen -- eerst trachtte de piloot van de straajager,
de cockpit van de Boeing uit te schakelen met z'n boordwapen -- kogel^
krassen op de rechter vleugel, getuigden hiervan, naderhand -- evenwel,
bleef de Boeing recht door`vliegen -- toen gebruikte de jager`piloot, zijn
boordraket, die tenslotte binnenin de Boeing ontplofte -- op dat moment
viel de Boeing in stukken uit`een -- getuigen aldaar op de grond, bemer^
kten niets! van een eventuele boek`raket, hoewel deze, 'n enorm lawaai
zou hebben gemaakt, indien afgevuurd -- verder, was naderhand aan de
gevallen brokstukken, goed te zien, dat de explosie binnenin had plaats^
gevonden -- doch minuten later verschenen toen al filmpjes op internet,
welke moesten aantonen, dat *de russen* het gedaan zouden hebben --
die filmpjes kwamen uit de USA -- de aanwijzingen echter, dat het ging
om het resultaat, van een waanzinnig complot, waren talrijk -- blijft hier
de vraag : wie! toch in het Witte Huis, de opdracht gegeven had om dat
passagiers`vliegtuig neer te halen, en wie 'r daar toen meer over hebben
geweten ? -- tevens welke *macht* binnen de Ukraine, besloot om zo'n
gruwelijke opdracht, te gaan uitvoeren !? -- alsook wie 'r daar toen mee
hebben ingestemd ? -(( doch in de hemel weet men 't juiste antwoord !!
|
"... want niets! dat verborgen is, blijft geheim -- alles! wat verborgen is,
zal bekend worden, plus aan het licht geraken ..." {Marcus /// Lucas}
+
<><><> MedeMens, maar net`even ANDERS ?
mannen met homofiele gevoelens, komen 'r niet goed af, in kerkelandje --
oorzaak hier'van, berust in de expulsie der oefenaars (uit_! de kerk), in het
jaar 1900 -- want, juist onder deze zgn oefenaars, waren toen functionele!
apostelen, profeten, plus ware herders -- er is toen naderhand geprobeerd,
om aldaar binnen de kerk dat gemis te verhelpen via het pseudo`pastoraat
der academici, doch daarbij vielen de gelovigen met homofiele gevoelens :
helaas zogezegd *buiten de boot* -- echter, wat nu, is : HOMOFILIE ...?
|
NB : *homofilie* (althans bij mannen), berust hierin dat iemand terugver^
langt naar zijn puber_TIJD, als DE beste tijd uit z'n leven -- maar tegelijk,
met 't verlangen, om ahw : voor altijd, een heuse puber te blijven -(( doch
in werkelijkheid, schijnt deze kwestie wel wat ingewikkelder te zijn, want
d' aanleg ervoor, ver`erft van moeder op zoon, en van vader naar dochter
))- het gelijk`opgaan met vrienden, blijft dan *de_motor* in het leven ....
|
[!!!>> bij de meisjes & vrouwen, die men *lesbisch* noemt, zie je juist dat
over`rijpe & over`volwassene -- hoewel, ook bij hun, vriendschappen DE
motor in het leven zijn & blijven -- helaas struikelen ze over de cultuur in
onze (man`gedomineerde) maatschappij -- toch vinden ze 'r hun weg ....
|
in de grijze oudheid, waren sommige *verschillen*, ge`accepteerd door de
cultuur -- de allersterkste acceptatie, gold toen het zgn : vrouwen_huwelijk
-(( dat was een duurzame verbintenis tussen twee meisjes/vrouwen ))- hoe
groot, de culturele acceptatie was, voor mensen die toen besloten, om hun
leven samen verder te delen, dat weten we nu niet`meer ? -- maar wel valt
op, dat Jezus : het samen`leven, van bvb Martha & Maria, goed_keurde --
voor mannen daarentegen, was deze zaak wat complexer, immers de apos^
tel Paulus keurt het samenleven van (twee)-mannen, sterk af !! -- evenwel
worden 'r wat Paulus betreft, geen! sancties opgelegd, aan samenwonende
broeders uit d' eigen kerkelijke gemeente -- want INTEGRITEIT, dat was
het enige feit waar men werkelijk naar zag -- over de homofiele gevoelens
zelf, mocht niet worden ge`oordeeld, omdat 't niet tot de_zonde maar tot :
*de zwakheden* werd gerekend -- en *zwakheden*, daar is wel iedereen
mee behept, zo`ongeveer -- de opvatting was, dat men door 't christelijke
geloofsleven, gelijdelijk aan meer & meer in balans zou gaan komen, met
de vele (aangeboren)-zwakheden, dwz : door deze te *overwinnen* ....
|
NB : "... wie *OVERWINT*, die zal 't be`ERVEN -- ik zal voor hem 'n
GOD zijn, en hij zal voor mij : een ZOON wezen ..." {Openbaring 21:7}
|
PS : hoewel veel van zulke mannen, prima kunnen leven met een vrouw,
is dat helaas`niet, aan elk van hun gegeven -- en binnen deze over`haaste
maatschappij waar alles draait om werk&werken, kunnen sommigen van
hun zogezegd : *het niet! vinden* -- wat dan leidt, tot geestelijke nood --
evenwel ... in 1965, kwam het toenmalige ministerie van CRM, tot`stand
-- dit tot 1982 bestaande *bolwerk van cultuur communisme*, zette toen
de aanval in op onze christelijke waarden -((( maar officieel, deed men 'r
andere dingen )))- men wilde 't leven van de homofielen verbeteren -- de
uitkomst was dat ... de homofielen aan *homoSEX* moesten gaan doen
-- tevens, moest men voortaan spreken over : "homoSEXuelen", inplaats
van "homofielen" !! -- 't probleem was echter, dat de meeste homofielen
daar niks van moeten hebben -- dat gold niet slechts voor de christelijke
homofielen, maar evenzo voor veel seculiere -- doch 'n assertieve mind^
erheid, meende dat hun verlossing na`bij was, en bleef 'r op aandringen,
dat : ""HET_moest !!"" -- maar het gevolg was dat de homo`community,
daardoor een minder`goede naam kreeg, waardoor d' discriminatie juist
toe`nam, ipv : AF !? -- invoering van de zgn : anti_discriminatie wetten,
nog veel later -((vanuit het politiek correcte denken))- bracht daarin niet
d' gevraagde verbetering -(( hun leven zit ahw, in 'n politiek moeras ....
|
[!!!>>> bij de DENK`politie, zal men heden de wenkbrauwen fronsen !?
|
het wachten is daar`om, op de nieuwe apostelen & profeten, die binnen
het kerkelijke gebeuren, de academische kletsmajoors gaan bezijdigen --
en pas daar`na, zal er een nieuw geestelijk klimaat ontstaan, waarbinnen
onze homofiele medemensen zich meer & beter thuis zullen voelen, dan
in de protestantse kerk met haar verkapte humanisme -- want! : speciaal
onze homofielen, hebben 'n serieuze UITDAGING nodig -- DE eindtijd
zal daartoe de juiste omstandigheden scheppen -- ja immers, godsdienst
gaat spoedig+voortdurend : nog! belangrijker worden, ja zelfs ons leven
totaaal overheersen -(( ook al heeft u daar noppes lust in, want er wordt
u zogezegd : niks gevraagd, of u het 'r misschien mee eens zou zijn ? ))-
het zijn immers de machthebbers, die hun macht willen globaliseren, die
de godsdienst willen misbruiken voor hun eigen belang -- evenzo beves^
tigt de bijbel, dat er in de komende eindtijd, onvoorstelbare dingen gaan
gebeuren, juist op 't gebied van geloof & religie -- speciaal, bij de komst
van DE groote heerser, zal blijken dat onze homofiele medemens, tot 'n
een uiterst kwetsbare groep behoort, ja zodra zij van deze heerser, zeer
weinig genade ondervinden -- beter zal het hun vergaan, bij de opkomst
der VERSTANDIGEN -- en nog`beter uiteindelijk, bij DE opkomst van
de nieuwe apostelen & profeten, met hun *kerk zonder muren* -- want
terwijl zij vandaag`nog, door zowel kerk als overheid, op het verkeerde
been gezet worden -(( ja : letterlijk & figuurlijk))- in hun *way of live*,
zullen de (meeste)-homofielen straks, die betere WEG ontdekken, welk
hun zal brengen naar 'n beter leven, met grote+nieuwe uitdagingen ....
|
"... de verstandigen onder het (gewone)-volk,zullen velen tot inzicht brengen
[...] de verstandigen zullen stralen als het uitspansel -- die velen tot rechtvaar^
digheid hebben gebracht, ja als de sterren voor eeuwig & altijd ..." {Daniel}
|
[!!!> dominees kwamen uit hun KAST, doch er ook heel gauw weer in ? >>
|
[ zie : RTVutrecht.nl/nieuws/1871859/predikanten-worstelen-met-Nashville
|
[STELLING] : op die dag waar zulke dominees & predikanten, hun snavel
dicht`houden, dan zal ('s nachts), de zon gaan schijnen (misschien) -- want,
het komt niet! goed met de_kerk, voordat : zowel de functionele apostelen
als profeten, het_woord mogen nemen, plus hun taak kunnen uitvoeren ....
+
<><><> de Gilets`Jounes, in Actie !
[zie : TheGuardian.com/paris-france-protests-yellow-vests-champs-elysees
|
ja november 2018, begonnen grote groepen homofiele mannen, in opstand
te komen tegen het (arrogante)-beleid, van de (franse)-president Macron --
gehuld in gele (zichtbaarheids)-vesten, proberen deze homofiele mannen, 't
dagelijkse leven in Frankrijk, zogezegd tot een standstill te brengen -- maar
juist, omdat de actievoerders homofiel zijn, durft president Macron : niet_!
hard tegen ze op te treden -- dit al`hoewel, ze ook flink wat schade durven
aan te richten -- doch zij oogsten daarbij echter, de algehele sympathie van
de franse, ja zelfs europese burgers, welk hun bestaan zien uitgehold, door
het globalisme in politiek & bestuur -- want : de lonen dalen, en de prijzen
stijgen -- dat terwijl de welgestelde elite, zich druk maakt over onzin zoals
de klimaat`gekte -(( wij wensen de gilets`jounes : 'n daverend succes ...!!
+
<><><> het Mysterie van de Maagdelijke Geboorte ?
Paus Franciscus Bergoglio, twijfelt openlijk inzake het *Kerst Mysterie* !?
|
in de grijze oudheid, beschikte men over zeer veel medische kennis -- kennis
welke later eerst verloren zou gaan, om nu in onze huidige tijd weer opnieuw
(her)-ontdekt te gaan worden -- daarom is 't dat de bijbel in wetenschappelijk
opzicht, zo'een sterk boek is -- men was niet! dom, maar de omstandigheden
waren toentertijd, nu eenmaal anders, dan in onze`tijd -- het probleem echter
hierbij is dat onze *huidige wetenschap* -(of wat daar voor moet door`gaan)-
botweg : FEITEN ONTKENT !! -- evenwel maken geleerden alsnog een zgn
*inhaalslag* -- de profeet Daniel sprak : "... velen zullen onderzoek doen, en
de KENNIS zal vermeerderen ..." -- maar dat betekent nog niet terstond, dat
onze geleerden d' zuivere waarheid gaan zeggen over de uitkomsten van hun
onderzoek !? -- want, zo is 'r wel in de USA, een onderzoek gedaan naar het
fenomeen van *de maagdelijke geboorte* -( een verscijnsel, wat zich over`al
op de wereld voordoet )- maar hun uitkomst, dat 't zou gebeuren, in #een op
de #200 gevallen, verzwijgt het belangrijkste feit -- immers nog wel mochten
wij vernemen, dat : een op de drie van zulke meisjes, er bewust of onbewust
voor hadden gekozen, om altijd! ONgehuwd te blijven -- helaas de geleerden
verzwegen, het aller`belangrijkste kenmerk van zo`een maagdelijke geboorte,
te`weten dat de uitkomst altijd : een MEISJE is !! -(wetenschappelijk correct
omdat : mannelijke! genen nodig zijn, om 'n jongetje te kunnen verwekken)-
evenwel, kent zulk 'n REGEL (="altijd"), ja ook die`ene uitzondering -- Jezus
Christus, werd toentertijd deze`ene! historishe uitzondering -- maar dit FEIT
was derhalve, ruim op_tijd aangekondigd, door de profeten -(( als volgt >>>
|
"... een maagd zal zwanger worden, plus een zoon baren ..." {Jesaja 7:14}
|
NB : heel vroeger, tentijde van het *oude verbond*, als 't voortbrengen van
kinderen, nog een heuse roeping was, zou het aantal, van zulke maagdelijke
geboortes, wel #een op de #honderd hebben kunnen bedragen ? -- ware het
niet, dat men toen, misschien juist daar`om, alle meisjes, nog`voor hun 20e,
uit`huwelijkte !? -- zelf sprak ik ooit een getuige hier`omtrent : op 'n strenge
meisjes(kost)school, werd een van 'r klasgenoten, op haar 19e zwanger, ja!
zonder dat ook maar een! man, in 't meisje 'r buurt had kunnen komen !!
|
[!!!> het zijn vooral universitair opgeleide theologen, welke niet geloven dat
Jezus Christus geboren is uit een maagd (Maria) -- maar toch is dat wonder,
misschien nog`niet`eens, het allergrootste !? -- de bijbel vermeldt veel meer
van wat het menselijk verstand, slechts amper kan bevatten -(( de bijbel >>
|
"... let op, verbaast u, ja ontzet u, want Ik [[God]], doe EEN WERK in uw
dagen, dat gij NIET zoudt geloven, zodra het verteld wordt ..."{Habakuk}
|
PS :het veranderen van de hemel/\lucht in een mega`beeldscherm, is ook
iets wat de massa der mensen pas gaat geloven, wanneer het gebeurt -- ja
zelfs de massa der zgn *analfabeten*, zullen d' laatste dingen der eindtijd,
maar omhoog`ziende, ten`volle verstaan & begrijpen, beter dan ooit ...!!
+
<><><> De koude IJSTIJD nadert nu !
Grrrgraphics.com/wp-content/uploads/2019/09/gabby_greta_doll_cartoon
|
NB : januari 2019, kwam het pharma`virus uit 2018, terug in de roulatie,
maar heden ge`muteerd, tot een veel`meer agressieve vorm -- men schijnt
zelfs al te vrezen ja voor de terugkeer van oude virussen, afkomstig uit de
smeltende permafrost van Siberie -(( was ooit ontstaan tijdens de vroegere
*ijstijd* ))- de term *ijstijd* is uiterst misleidend, daar het slechts ging om
een periode van #1157 jaar, tussen DE zondvloed & DE verwoesting van
Jericho -(( Jericho, was in werkelijkheid, een universiteit, toen de enige ter
wereld ))- in die periode, had bvb het midden oosten, 'n zeer mild klimaat,
en bloeide de woestijn zogezegd -- en ook de kwetsbare Mammoetdieren,
bewogen zich niet over kale vlaktes, maar door gematigde zones, met een
rijke begroeiing -- daarentegen, de zware ijs`gletcher`vorming in 't uiterste
noorden, moet zijn getriggerd, door vulkaniteit -- vulkaniteit : veroorzaakt
doordat vanaf zo'n #100 jaar na! de zondvloed, 't aardoppervlak begon te
scheuren, waar`uit zich toen onze huidige continenten vormden -- maar 't
proces schijnt omkeerbaar, want de bijbel zegt dat de aard_eilanden weer
naar elkaar toe zullen gaan schuiven, tot een ongedeelde aardoppervlakte
-- simpel gezegd, zoals je in de tijd van Abraham nog naar "Amerika" kon
zwemmen, kan je straks in DE eindtijd, weer over`al naar`toe lopen >>>
|
"... want in zijn dagen, werd het aard`oppervlak verdeeld ..." {Genesis}
|
[!!!> de aard`eilanden ofwel continenten, moeten in zo`ongeveer #900 jaar, hun huidige
& schijnbaar`vaste positie bereikt hebben -( maar de terugweg kan sneller, als volgt >>
|
"...het aard`oppervlak, zal bevend! van haar plek schuiven ..." {Jesaja}
"... alle aard`eilanden versmolten, en de bergen verdwenen ..." {Openb}
|
dat, schijnt wel wat erg kort door de bocht, echter dat komt doordat de
theologen & geleerden, proberen om ons ONwetend te houden, terwille
van hun eigen machtspositie -- en juist daar`om, gaat een genadige God,
hun een ongenadig pak`slaag geven, op`dat zij verstandig zullen worden
-- want hun #1e tegenslag komt, zodra internet 't begeeft, ja en hun #2e
tegenslag zal zijn, zodra de computer`technologie, ons in de steek laat !?
-- daarnaast krijgen wij van`doen met de totale verstoring & ontregeling
van onze maatschappij, via rampen & volks`opstanden -- tenslotte doet
ons een natuur`verschijnsel, zogezegd de_das om -- dwz : d' vulkaniteit
veroorzaakt door de zware ONrust in onze aard`korst -((( als volgt >>>
|
"... BLOED (= lava), VUUR, en ROOK`zuilen ..."{Jo'el}
|
evenwel, heeft dat nog weer een`ander gevolg, namelijk : de rook van al
deze (nieuwe danwel herboren)-vulkanen, verstoort het klimaat`systeem
op aarde -- dwz : langdurig ontstaan 'r mega`gletchers vanuit 't noorden,
maar kortdurig kan 'r een zgn *NUCLEAIRE WINTER* ontstaan, wat
dan weer als gevolg heeft, dat de hogere! luchtlagen OPwarmen, terwijl
de temperatuur op de grond juist daalt ((omdat 't zonlicht, agv de rook :
niet`meer de bodem bereikt)), waarna in theorie, alle leven op aarde zal
sterven !? -- welnu, de profeten voorzagen zo'n *nucleaire WINTER*,
van onbekende tijdsduur, maar die nog`net op`tijd, wordt AFgebroken,
door d' mysterieuze komst van de GROOTE HEERSER -( als volgt >>
|
"... de heerser der krijgsbenden, zal op deze berg(=Ebal/\Sion), voor alle
volken een feestmaal aanrichten [...] hij zal vanaf deze berg de SLUIER
vernietigen, die alle natien omSLUIERt, en de bedekking waarmede alle
volkeren bedekt zijn ..."{Jesaja 25:6-7} [[[*SLUIER* = ROOK_sluier]]]
|
NB : de vorige//vroegere IJStijd, van #1157 jaar, is door mij berekend,
met behulp van *boeren wiskunde*, radio`koolstof data, plus gegevens
uit de bijbel -- doch van de nu`komende IJStijd, welke misschien maar
#40 dagen zal gaan duren, mag al verondersteld, dat die een zwaardere
impact & havoc zal geven, dan ooit tevoren !? -- wij zijn nu immers 'n
hoog`ontwikkelde maatschappij, dus uiterst kwetsbaar, voor rampen &
oorlogen !! -- ja, terwijl wij mensen al begonnen te denken, dat wij het
hoogtepunt hadden bereikt van "onze beschaving", komt God : eventjes
alles in de war sturen, om aan ons mensen te laten zien hoe primitief &
dom wij nog altijd wezen !? -- terwijl het ja toch immers niet DE aller^
eerste keer is, dat een ontwikkelde beschaving : te`loor ging -(( zie >>
|
  www.AncientMysteries.EU
|
  www.MarsAnomalyResearch.Com
|
[conclusie?> beschavingen kunnen omwille van allerlei redenen, te`loor
gaan -- en het klimaat, is altijd onderhevig geweest aan schommelingen
-- evenzo, de zee`spiegel daalde of steeg juist, naar God's wil -- aan de
mensen, was het nog`nooit & te`nimmer gegeven, om daar`aan iets! te
veranderen -- toch, laten zelfs overheden zich gek maken, vanwege de
pseudo`wetenschappelijke klimaat hysterie -- 't resultaat echter zal uit^
pakken als : een AFKOELing van onze aarde, ipv een OPwarming !!
|
PS : op 25 july 2019, sneuvelde het oude hitte`record voor nederland
-- het werd hier zo'n 40,5 graden celcius -- tevens deden de berichten
over zgn *OPwarming van de planeet Aarde*, het wederom prima! --
de geleerden verstaan echter niet, dat het smelten van zowel gletchers
als poolkappen, wijst op *de prelude* van een naderende IJStijd ....
+
<><><> Dyslexie, of juist : anders?
ja, heel vroeger op school, had ik moeite met leren -- want hoewel toch
extreem hoogbegaafd, kostte mij alles erg veel moeite -- de belangrijkste
rede hiertoe, was dat ik zowel dacht als onthield, in 'n ander FORMAAT
dan het formaat waarin de les`stof mij werd aangeboden -- en het gevolg
was dus, dat ik telkens moest *vertalen & converteren*, heen plus terug
-- 'n andere oorzaak kan geweest zijn, die ronduit achterlijke regels voor
: grammatica, spelling, en interpunctie -- deze achterlijke regels, waren 't
gevolg nog, van de hogere elite uit de reformatie`tijd, welke ja sindsdien
hun tijd verknoeiden, met dat zogenaamd verbeteren, van "de volks-taal"
-- gelukkig kan ik, daar`mee nu wat beter omgaan, en veeg zogezegd de
vloer aan, met alle pseudo`wetenschappelijkheid -- hoewel, nog kort na
m'n bekering, zich zo af & toe 'n probleempje voordeed -- bvb, iemand
las uit de bijbel : "... en toen strafte God Egypte ..." -- vervolgens vroeg
ik : "wie is God_Egypte ?" -(( het juiste antwoord bleef 'r helaas uit ....
|
NB >> tegenwoordig zou men mij hebben gerekend tot degenen, welke
niet in woorden denken, maar in zgn *beelden* -- echter ook daarmee
is dus helaas niet alles gezegd !? -((( immers, veel kan je bij`leeren ....
|
anyway ?... momenteel gelukt het te denken, in zowel woord als beeld,
plus in meerdere *lagen*, tegelijkertijd -- dit hielp mij, bij 't vinden van
de_waarheid op het gebied van bvb de theologie, maar evenzo vond ik
de diepere boodschap der oude bijbelse profeten, in de bijbel -- daarbij
was het probleem, om juist`niet geleerd te denken doch veeleer als een
kind -- immers, die oude profeten, zij gebruikten kinderlijk`eenvoudige
codes, om een diepere boodschap te verbergen, binnen`in de tekst van
hun boeken -- en het bijzondere is nu, dat Jezus dit ook aangeeft >>
|
"... Gij deze zaken verborgen houdt voor geleerden & hotemetoten,
maar juist aan de geringen, ge`openbaard heeft ..." {Matth, Lucas}
|
"... vele koningen & profeten, hebben willen zien wat gij ziet, en zij
hebben het niet-! gezien, en horen wat gij hoort, maar ..." {Lucas}
|
vervolgens werd mij duidelijk wat! de geleerde theologen, zo'n krappe
#2000 jaar lang : niet hebben gezien, noch hebben gehoord -- bijvoor^
beeld, dat mysterieuze boek, van de profeet Ezechiel -- daar`van, was
ik als autodidact, zelf de #eerste die de *aanwijzingen* van de profeet
verstond, om daar`mee zijn (verzegelde)-woorden, in de juiste context
te kunnen plaatsen -- doch toen ik m'n nieuwe kennis wilde delen met
de theologen, bekwam mij de des`illusie -- want, Jezus hield zogezegd
hun verstand *OP SLOT* -(( bvb : de uitmoording van Jeruzalem >>
|
"... slaat neer, ontziet niet, hebt geen deernis : grijsaards, pubers, jonge
meisjes, kleine kinderen en hun moeders, moet gij doden en verdelgen!
-- maar niemand, die het MERKTEKEN draagt, moogt gij aanraken --
bij mijn heiligdom zult gij beginnen !!..." {Ezechiel}
|
NB : de oplossing nu, van dit lastige raadsel, staat in de Apokalyps >>
|
"... aan allen [...], een MERKTEKEN gegeven wordt [...] dat niemand
kan kopen of verkopen, dan wie het MERKTEKEN, de naam van het 
wezen, of het getal van diens naam heeft ..." {Apokalyps}
|
[!!!>> hiermee kon ik aantonen dat : veel kerkmensen behept zijn met 'n oudtestamen^
tisch godsbeeld, als gevolg van de academische REDE, in de prediking van hun kerk !?
|
't wemelt in de bijbel van zulke "codes", die ahw *de sleutel* zijn, om
daarmee het_mysterie te openen -- het kan zowel 'n enkel woord zijn,
als een combinatie, zoals : "zwaard, honger, pest" -((wat verwijst naar
de eindtijd))- de profeet Daniel gebruikt 'n zgn narratief of vertel'trant,
om aan te geven dat 'r iets niet klopt, met de *super heiligen*, uit zijn
openbarende visioen : "... zullen DE aller`hoogste heiligen, het koning^
schap ontvangen ..." -- Daniel, werd 'r kots`misselijk van, ja : zijn "...
gelaatskleur verschoot ..." -(( wat hier refereert, aan d' ondergang van
'n feestvierende koning Belsassar, die blijkbaar besefte dat hij als`nog
die`zelfde nacht zou gaan sterven !? ))- waarmee Daniel dus probeert
te zeggen, dat genoemde heiligen, niet! z'n vrienden zullen zijn, maar
de voorkeurs`ELITE, van een vreemde & invasieve super`macht ....
|
'n ander voorbeeld, is aan het eind, van het boek Jesaja -- als volgt >>
|
"... bij het verlaten van de stad, zullen ze de lijken zien van hun welke
tegen mij in`opstand kwamen -- de worm, die aan hun knaagt, zal niet
sterven, en het vuur waarin ze branden zal niet doven -- ja zij worden
ver`afschuwd, door alles wat leeft !!..." {Jesaja}
|
DE uitkomst hiervan, is zowel schokkend als verrassend -((( let op >>
|
"... en ik zag de zielen van hun die ONTHOOFD waren, omwille van
het getuigenis van Jezus, & om het woord van God, plus die noch het
wezen noch zijn beeld hadden aanbeden ..." {Apokalyps}
|
een dergelijk pandemonium, als in 't laatste vers van Jesaja, heeft net
als bij de gruwelijke propaganda van ISIS("daesh"), #2 functies -- [A] :
het bouwen van een angst`cultuur, en [B] : de toeschouwer het gevoel
bijbrengen dat d' veroordeelden *zeer slecht* zouden zijn, ook dat de
toeschouwer zich'zelf dus, als *zeer deugdzaam* mag beschouwen !?
-- kort`om, het zien van de executie der veroordeelden, streelt 't EGO
der toeschouwers -(( 'n psychologisch fenomeen, uit donkere tijden --
donkere tijden : van vroeger, nu heden, en straks ... de EINDTIJD !!
|
het aller`grootste mysterie tenslotte, om hierbij op`te`lossen, dat zijn de
*cool killers*, welke met hun verdelgings^ of vernietigingswapens, bijna
geheel Jeruzalem gaan uitmoorden {Ezech_9:1+2} -- immers degene die
aan hun het BEVEL geeft, maakt zeer grote indruk op de bijbel`lezer --
"... het stralende licht van de GOD van Israel, verhief zich ..." {Ezech}
-- LET OP : dit is dus niet de God van Juda, maar de GOD van 't afge^
splitste & noordelijke 10_stammenrijk, alwaar men toen overging tot de
aanbidding & verering van de BA'AL !? -- maar om volledige zekerheid
te vinden, is 't nodig om te bekijken wat Jezus 'rvan zegt -- Hij, spreekt
zowel over : *de (goede)-Vader in de hemel* [persoonlijk], alswel over
: "... de God van Abraham, Izaak, en Jacob ..." [in historische zin]
-- waarmee gezegd dat dit DE meest`LEGALE adresseringen zijn, van
: God als persoon !! -- naderhand zien wij zelfs hoe, door de apostelen
in de wetgevende vergadering van het Sanhedrin : alle oude`overtollige
gods`namen & duidingen, ahw in de prullenbak gesmeten worden >>>
|
"... want, er is onder de hemel, geen! andere NAAM, aan de mensen
gegeven, waardoor wij behouden kunnen worden ..." {Handelingen}
|
NB : d' apostelen, zijn de STEM van God ... derhalve : WETgevend !!
|
tenslotte ?... de [#4e]-tempel, welk gereed komt in Ezechiel_40, doet mij
als vegetarier, te`veel denken aan een vlees`fabriek !? -- zo hangen 'r bvb
allemaal vleeshaken -- ook, geeft de profeet duidelijk aan, dat 'r aan deze
haken : MENSENVLEES zal hangen !! -- en omdat de bijbel voorzichtig
laat doorschemeren, dat 't offeren van mensenvlees : inherent is, aan het
aanbidden & vereren van de BA'AL, is het niet! oneerbiedig, te beweren
dat de profeet toen, met *de GOD van Israel*, op de BA'AL doelde !?
|
[]>> de precieze plek in Ezechiel, waar dat *mensenvlees* staat, deze moet u zelf even
opzoeken -- doch als u 't echt niet kan vinden, dan zoekt u svp maar in Ezechiel 39 ...!?
|
PS : bij de oude semi_apokalyptische profeten, zo van Jesaja tot en met
Maleachi, tref je alerlei elementen aan, inzake die komende verdrukking
als waarvoor Jezus, ons met zoveel na`druk waarschuwde {Markus 13/
Mattheus 24} ... deze komende verdrukking, kent veel overeenkomsten
met de toen`lopende : babylonische ballingschap, tijdens welke de semi^
apokalyptische profeten hun boeken schreven -(( die verdrukking wordt
vergeleken, met de deportatie van de gelovigen naar 't oude Babylon ))-
maar hun belangrijkste taak was toch 't geven van d' juiste (verzegelde)
informatie, aan degenen`wie later, in hun_spoor zouden gaan na`volgen
-- en dat zijn dus niet : zij met hun academische ballast, ja noch zij met
hun evangelicale (eindtijd)-fantasie'en, maar het zijn die, welk vanwege
hun roeping, tot een dieper geloof geraken -(( de kerk, kent ze niet ....
+
<><><> 'n Cursus Toetsing van Profetie !
NB : 'r komt een CURSUS TOETSING PROFETIE -- deze nu, wordt
aanstonds door mij opgezet & uitgevoerd -- het kennis & kunde`niveau
van de deelnemers, mag varieren tussen *snapernogniksvan* en *weet^
allesreedsal* -(( naar 'n principe uit 't Evangelie ))- de uitkomst van zo'n
cursus echter, kan evenzo voor alle beginners : boven`academisch zijn,
want de moeilijkheidgraad er`van, schuilt nl in het zgn *OMdenken* --
iets wat d' mensen van alle opleidings`niveaus, precies evenveel moeite
kost -- daarbij komt, dat juist het academisme, te`veel beperkingen op^
legt -- DE rede, waarom Jezus toen, vissers verkoos als discipelen ....
|
NB : 'n dergelijke cursus, zou handig wezen, voor type_herders binnen
'n kerkelijke gemeenschap, die ONwennig staan tegenover uitingen van
profetie -- want soms hebben zij daar`omtrent, al veel conflicten onder^
vonden -- en die conflicten weer, zijn veroorzaakt door onkunde bij de
dominante leeraars, als'ook door de *moderne farize'ers*, die het altijd
beter schijnen te weten, dan ja! : God_zelf -- daarnaast, is het uiteraard
verstandig, voor 'n ieder welk meent de stem van God te horen, alsook
denkt : iets`daarvan te moeten delen met anderen, dat hij/\zij : het weet
hoe men 'n *doorgeving* zowel kan toetsen als verdedigen met behulp
van de Bijbel -(( anders, vreten die farize'ers je op ? ))- de methode die
ik propageer, is in`beginsel als`van Jezus zelf, in Mattheus 4, maar dan
door mij met duidelijke voorbeelden, nader uitgewerkt -((( terugblik >>
|
sinds mijn bekering tot het christelijk geloof, in het jaar 1979, kwam er
veel aan me voorbij van iets wat men *PROFETIE* noemde, en waar^
van ik toen maar moest denken, als`waren die (uitgesproken)-woorden,
ge`inspireerd vanuit de hemel !? -- maar 't over`grote deel hiervan, had
amper enige nuttige inhoud, of : de natuurlijke logica & eenvoud ervan
ontbrak, en de profeteerders wekten de indruk alsof zij zichzelf wilden
promoten !? -- pas veel later zou ik gaan beleven, hoe 't ook veel beter
kan, doch niet voor`dat, ik meer was gaan begrijpen, omtrent 't hoe &
't waarom van de profetie -(( de apostel Paulus, legt ons de FUNCTIE
van profetie, helder uit : 't gaat om de communicatie van`uit God >>>
|
"... wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend(=opBOUWend),
vermanend(=berispend), en bemoedigend(=opbeurend) ..."{1-Corinth}
|
NB : bij stichtend of stiftend, behoort u te denken, aan bvb : de sfeer
op een bouwplaats, alwaar men druk aan het bouwen is -- ja immers,
met die zogenaamde prediking in de_kerk, worden de gelovigen niet-!
opgebouwd -((( als dit ooit een tijdje [schijnbaar]-wel goed`gegaan is,
dan kwam dat toen door de aanwezigheid van oefenaars, onder welk
veel functionele apostelen & profeten )))- slechts profetie BOUWt de
gelovigen werkelijk op !! -- en dit komt, door`dat : God al`zo spreekt
tot & communiceert met ... de gelovigen -- maar, dan doet zich weer
de vraag : is de boodschap uit de hemel ?... of juist niet !? -- daar`op
luidt dan wederom het antwoord, dat : het TOETSEN reeds is voor^
geschreven, door de apostel Paulus, plus dat je 't toetsen kan leeren,
ongeacht je opleidings`niveau -- want in beginsel, kan iedereen, goed
leeren toetsen, door simpelweg iemands woorden, te vergelijken met
de inhoud van de bijbel -- immers, indien de bijbel : een "profetisch"-
woord, op punten tegenspreekt, dan komt zo'n woord, niet-! door de
toetsing, helaas -- doch belangrijker is dat men alzo leert om de gave
van onderscheiding te ontwikkelen, een gave waarmee je razendsnel
: de waarheid van de leugen kan onderscheiden -- zo! ... wie durft ?
|
"... 'n ieder, moet z'n eigen werk toetsen, dan zal hij/\zij slechts voor
zichzelf, stof tot roem hebben, en niet voor een ander ..." {Galaten}
+
<><><> Vaccineren ... of : juist NIET ?
Grrrgraphics.com/uploads/2019/11/vaxxed_cartoon_web
|
tot het jaar 1980, werden alle medicijnen door de overheid gekeurd --
doch sinds`dien, gaf 'n slap europees convenant, aan pharmaceutische
bedrijven : de ruimte om te experimenteren met goedkopere productie
methoden -- speciaal in de UK, werden kinderen 't slachtoffer, van de
experimenteer`lust der pharmaceuten -- gevolg immers, van zowel on^
zuiverheden alsook giftige toevoegingen, gebeurde 't, dat : kinderen er
ja zelfs binnen enkele uren, ziek van werden -- wat bvb resulteerde in
autisme, maar ook blijvende invaliditeit zoals 't locked`in syndroom !!
|
LarsvanHemmen.nl/Vaccinatie-RIVM/autisme-vaccinatie/
|
evenwel, de engelse arts die de kwestie aankaartte, werd vervolgd, en
moest dien ten gevolge, naar de USA vluchten -- maar toch begonnen
'r in de UK, telkens meer moedige artsen, zich te verzetten, tegen dat
geknoei met kinder`levens -- en heden laait ook bij ons in Nederland,
de politieke discussie op, over 't verplicht vaccineren -(( bijvoorbeeld,
tegen mazelen ))- waarbij *DE voorstand*, een fascistoide ondertoon
krijgt -- want vrijwel zeker is het dat bij wettelijke plicht, ons engelse
toestanden wacht -- de kwaliteit van het toezicht op de productie, als
de kwaliteit van de vaccinatie`middelen zelf, zal zeker! onderuit gaan
-- daarbij overigens nog te bedenken, dat : uitbraken van ziektes daar
ontstaan, waar sociale & medische toestanden heersen -- d' gevolgen
van het zika`virus ((mismaakte babies)), waren toen mogelijk zelfs, 't
resultaat, van 'n dubieus vaccinatieprogramma bij zwangere vrouwen
in 'n gebied, waar 't zika`virus reeds langer heerste, maar zonder! dat
er voordien ooit van`zulke! mismaakte kinderen geboren werden ....
|
Grrrgraphics.com/citizen-cattle-owned-by-big-government
|
PS : de beruchte problemen bij semi`overheden, zijn het gevolg, van
enerzijds de *feminisering* bij de bestuurslaag in onz' maatschappij,
anderzijds de distributie van GRATIS COCAINE, voor functionaris^
sen binnen al dat soort pseudo`onafhankelike instituten, welk waken
over : ons recht`systeem-(OM), danwel gezondheid & veiligheid ....
|
let nu eens goed op ...  www.4en5mei.nl/75-jaar-vrijheid
|
in 2020 wil men aandacht voor 't feit, dat men dan #75 jaar er`voor,
*bevrijd* zou zijn van de duitse bezetting [1940`1945] -- mooi noppes,
want nu beroven ze ons, via de EU, van onze souvereigniteit -- ook,
verliezen wij *het recht*, om : niet! gevaccineerd te hoeven worden
-- dus, over welke ""vrijheid"", spreken wij hier ? -(( ik weet 't niet ?
+
<><> de SLEUTEL der KENNIS ?
de *sleutel der kennis*, is een groot mysterie -- maar, wat is 't ? >>
|
"... wee u, wetgeleerden, want gij hebt de SLEUTEL der KENNIS
weggenomen -- zelf, zijt gij niet binnengegaan, en hen die trachtten
binnen te gaan, hebt gij tegengehouden (= belemmerd)..." {Lukas}
|
het begrip : *sleutel der kennis*, komt u maar een! keer tegen, in de
gehele bijbel -- toch zijn 'r genoeg aanknopings`punten -- 't gaat hier
om het zgn *binnengaan*, stellig : het binnen`gaan, in het koninkrijk
van God (realm, invloed`sfeer), waarbij je 'r zogezegd NIET inkomt
zonder de juiste *sleutel* -- want wij willen allemaal op de door ons
gekozen, juiste bestemming aankomen -- met de trein gebruiken wij
het zgn "spoorboekje", en met d' auto gebruiken wij "de tom-tom" --
op avontuur echter behoeven wij een actuele landkaart, 'n kompas,
als`ook 'n verrekijker, plus in de bergen : 'n goede hoogtemeter ....
|
NB : zonder 't te beseffen, gebruiken wij veel`meer *sleutels*, dan
we denken -- w' noemen ze anders, maar toch zijn 't *sleutels* ....
|
doch helaas : zodra wij proberen, in *religieus avonturenland* onze
bestemming te vinden, blijken de problemen, nog vele malen groter
-- want allereerst, heb je 'r de "... blinde wegwijzers ...", dat zijn de
godsdienstige machthebbers -- om nog maar te zwijgen over d' vele
door die machthebbers ingestelde : valse ambten !! -- maar zelfs als
wij proberen binnen 't relatief veilige christen`domein te reizen, dan
zijn 'r bvb de vele (foute)-theologische boeken & denk`richtingen --
als`ook, de zwak`vertaalde bijbels -((( 't is 'n reuze uitzoekerij ...!!
|
DE_OPLOSSING nu, waarvoor de machthebbers zo vrezen, dat is
het *interactief geloven* -- dwz : Jezus, leest ahw over je schouder
mee & vraagt je ahw : "... versta je, en begrijp je, wat je leest ?...",
waarna 'r heel langzaam, een vertrouwde communicatie groeit >>>
|
"... zodra Hij komt, de Geest der Waarheid, zal Hij u de weg wijzen,
tot de volle waarheid [...] de toekomst zal Hij u vertellen ..." {Johan}
|
evenzo, overkwam dus mij, in 1982 -- ja zelfs, compleet met nuttig
kennis`pakket -- studieboeken, waren praktisch overbodig -- daarbij
bleek dat zowel : de overheid, wetenschap, als de journalistiek, veel
feiten verzwegen of zelfs verdraaiden -- immers dankzij, het aan mij
geschonken (hemelse)-kennispakket, vond ik daarna beter m'n koers
op de *mestvaalt* van wetenschap & journalistiek -- ofwel, dankzij
de (hemelse)-kennis, vond ik beter mijn weg op de *mestvaalt* van
(aardse)-ON_kunde !! -((( 't oude testament, vermeldt al zo`iets >>
|
"... men zal geen kwaad doen, noch verderf stichten, op gans mijn
heilige berg, want de aarde zal VOL zijn van de kennis des Heeren,
zoals d' wateren de bodem der zee bedekken ..."{Jesaja/Habakuk}
|
[!!!]> de pre`apokalyptische profeten, voor`zagen de EIND_tijd ....
|
LET OP : ook deze kennis komt dus niet vanuit (moderne)-schrift^
geleerdheid, maar plenst van boven, en is van godswege uit`gestort
over de massa der gelovigen -- vrij zeker na!dat d' religieuze macht^
hebbers & hun leeraars, werden bezijdigd door die`zelfde gelovigen
-(( gelovigen, uiteraard onder wie *de verstandigen*, zie : Daniel ))-
't zijn dus de mensen uit 't gewone volk, die *de sleutel der kennis*
vinden, via het inter`actief geloof -- evenwel, "het verstand", van de
geleerden & hotemetoten, blijft op`slot -- ja, die missen de boot !!
|
mijn raadgeving aan u ? : laat al 't theologische vuilnis waar het ligt,
want de HEL hunkert & smacht 'r naar bij het Laatste Oordeel ....
|
PS : Jezus hielp me bij 't vinden van *de SLEUTEL der kennis* !!
+
<><><> d' jeuk-rups in OPmars !
de overbekende *eiken processie rups*, verovert Nederland -- en, onze
overheid doet vrijwel niets, dan weer 'ns achter de feiten aanlopen -- het
RIVM, daar weten al die knappe koppen, ook erg weinig raad -- behalve
dat je met behulp van plakband : de miniscule brand`haren van de eiken^
rups, van je huid kan AFstrippen -- verhuis`plakband ?... nee, want mijn
advies luidt : gebruik liever de kleef_rol, waarmee je pluisjes van kleding
verwijdert -(( AlbertHeijn ? ))- verder uiteraard, besmette kleding wassen
op #60 graden, plus een warme douche nemen -- maar vervolgens, zit je
nog met die jeukende rode bultjes -- mijn advies luidt : gebruik voordelig
haarwater -((( zoals die van het merk Helene : "pekelharing", anti-roos )))-
daarnaast zijn Nisyleen druppels van VSM, uiterst effectief -- maar voor
je ogen, is de *eye wash* van Optrex, uiteraard beter -(( en nog wat ? >
|
"... wat de knager had overgelaten, heeft de sprinkhaan afgevreten, wat
de sprinkhaan had overgelaten, heeft de verslinder afgevreten, en wat de
verslinder had overgelaten, heeft de kaalvreter afgevreten ..."{Jo'el_1:4}
|
de bestrijding van de rups zelf, kan ook veel beter, maar de biologen zij
falen, want de rups heeft blijkbaar een hoger IQ (intelligentie quotient)
-- wij zagen het toen al reeds (( na WO_I ))), bij de brede invoering van
het prikkeldraad, in de landbouw & vee`teelt, agw de biologisch`nuttige
vlechtheggen gerooid werden -- plus agw veel vogeltjes, toen niet`meer
op de juiste plek konden nestelen, en DE_TEEK zich tot een plaag kon
verspreiden -- nu heden, zien wij hoe de eiken`rups zich verbreidt, via!
met`name zgn laan_bomen -- immers, het gemotoriseerd verkeer, welk
onder deze bomen rijdt : verjaagt helaas de natuurlijke vijanden van de
rups, zoals bvb de sluipwesp -- overigens, kan men voor die sluipwesp
een habitat bouwen, door het in`zaaien van veldjes met 'n mengsel van
bloemen & kruiden -- men slaat ahw, #2 vliegen in een! klap -(( zie >>
|
Cruydthoeck.nl/.../wilde-bloemen-inzetten-als-bestrijding-eikenprocessierups
|
creativiteit, werkt goed & kost weinig -- het academisme daarentegen,
heeft via ondoordachte experimenten, vele kleine (ecologische)-rampen
over onze planeet aarde gebracht -(( de voorbeelden zijn 'r, te over ....
|
tenslotte ?... de bijbel waarschuwt ons, voor de vele rampen & plagen,
die over d' wereld gaan komen -- rampen/plagen, die ten`dele het werk
van God zijn, doch vaker het resultaat van typisch menselijk falen ....
+
<><><> zij gaan 'n TUK-je doen !?
https://www.RD.nl/kerk-religie/TUK-start-master-spiritualiteit-
|
bij d' Theologische Universiteit Kampen (TUK), is men begonnen om
*de weg naar de HEL*, te voorzien van betere richting`borden -- er is
blijkbaar een grote behoefte, om de primitieve afgoderij, van 't nieuwe
heidendom, te voorzien van een serieus : *wetenschappelijk sausje* --
maar omdat men dit daar van`ouds niet in huis had ((zogezegd)), roept
men de hulp in, van zowel NEW-WINE als Contemplatio -- probleem
is hier helaas, dat men zowel bij New-Wine als Contemplatio, sterk zit
op de politieke lijn van : *christendom versie 2.0* -- ja, want ondanks
de mooie woorden, kiest men 'n foute WEG, plus brengt men zichzelf
uiteindelijk, onder de invloed`sfeer van de dood -- niet`temin tuimelen
de verlok`termen, als snoepgoed over elkaar heen -- zo`als : aandacht
voor de geest ((welke ?)), van levens`belang, geestelijke verdieping, 'n
verbinding met *het hogere* (('t hogere wat ?)), inspiratie bij inzichten
van spirtuele dimensie, verbondenheid met de levende god van de bij^
bel ((serieus ?)), want men is uitgekeken op't vluchtige waarnemen, en
zoekt verdieping -(( ja, ga zo door ))- immers, men noemt 't christelijk,
terwijl DE nieuwe vormen haaks kunnen staan, op DE beginselen van
het Evangelie !? -(( dus, daar zit zogezegd een luchtje aan !? ))- trouw^
ens valt het mij op dat : de deelnemers aan zulke trips, het christelijke
geloof ten`diepste verafschuwen !? -- hoe dan gaat zo`iets samen ...?
|
NB : wat men dan in_feite doet, is : het projecteren van 't eigen EGO,
tegen het scherm van de verbeelding -- en die uitvergroting, die noemt
men dan : ""GOD"" -- ja, daar zenden zij vervolgens hun gebeden naar
toe -- tevens vragen zij dan hun super_EGO, om goede raad & advies
-- doch daar`en`tegen, nadat ik mij ooit, in 1979 bekeerd had, ja en in
1981 de volwassen`doop onderging, begon Jezus spontaan, met mij te
communiceren -- ook nimmer zocht ik geestelijk/spirituele ervaringen,
toch evenwel werd mij menig bijzondere ervaring geschonken -- daar!
zit 'm wel het groote verschil : ik zocht 'n verstandhouding met Jezus,
echter hun zijn bezig met de verheffing/verhoging, van hun religieuze
EGO !! -- en, ja ergens is dat nu wel weer te verstaan, want hun hart
is voortdurend moe`gebeukt met de dode rede van de dode leer -- ja,
hun EGO werd dus niet bevredigd -- maar moet dat ?... NEE !!... de
gelovige behoort de leer`weg van het Evangelie te bewandelen, hetzij
als individu, en/of als groep !! -- doch daarbij dienen de apostelen en
de profeten voor`op te gaan, inplaats van die preek'tronende leeraars
-(( mijn conclusie luidt helaas : zij gaan 'n religeus *TUKje* doen !?
|
"... wie, u een evangelie verkondigt, AFwijkend van hetwelk wij aan
u verkondigd hadden, dan is diegene VERVLOEKT !!..." {Galaten}
|
PS : het gevaar is niet denkbeeldig, dat de *master spiritualiteit*, zal
blijken te zijn, 'n voorportaal van de wicca`tempel in Voorthuizen !?
-(( voor`zeker, zal men samenwerken, met die wicca`tempeliers ....
+
per half july 2019 is de theoloog & diplomaat Jos Douma
benoemd tot : gezant voor religie & levensbeschouwing -- 
waarmee onze NL overheid, zich koppelt aan de politieke
lijn van het (multi)-christendom versie 2.0 -- maar in hoe^
verre, de vrijheid van geloof, er werkelijk! op voor`uit zal
gaan, moet straks blijken ? -(( 'k ben wat pessimistisch ....
+
<><><> KetterJagende Jonge Jezu'ieten !?
d' afbeelding bij 't onderwerp, diende ooit om 'n vrouwelijke redacteur
van het Katholiek Nieuwsblad, te belasteren -- d' afbeelding verscheen
op 't FORUM van een (geloofs)kritische website, en was gemaakt met
toe`stemming van de jezu'ieten -((( zelf, traden deze niet_openlijk naar
voren, maar bleven sturend op de achtergrond )))- heden echter, houdt
die afbeelding hun ahw een spiegel voor, wat hun diepere intenties laat
aanschouwen -- intenties, welke beelden oproepen uit 'n verleden, wat
NIET_zo vreedzaam was met vervolging van mede`christenen, alsook
politieke moorden -(( vervolgens, wat mij onlangs ge`openbaard is >>
|
NB : sinds de moord`aanslag van 11 mei 2010, herhaalden de raadsel^
achtige incidenten zich -(( de teller staat nu op #12 ))- incidenten, welk
mij het leven hadden kunnen kosten -- nu, aan de hand van geheugen^
beelden, liet Jezus aan mij zien, wie : de werkelijke uitvoerders waren
van de herhaalde pogingen, om mij voorgoed 't zwijgen op te leggen ?
-- het waren : keurig`gekleede jonge kerels, van zo tussen de 30 en de
40 jaar -- in 2018, vloog een van hun, mij zowat naar de keel -- en op
dinsdag 30 april 2019 deed een van hun zich voor als colporteur -(( ik
twijfelde aan z'n beroep, en dacht terstond : ""ja die kan beter priester
worden !?"" ))- erg opvallend was ooit de 2e pinksterdag in 2011 toen
ik werd belaagd, door #2 jongens in een snelle auto, die poogden om
mij de berm in te rammen -((( ik verliet zo`juist, de Open Dag van de
KCV, in Ede )))- maar door een gelukkig "toeval" (?), misten ze mij --
echter op vrijdag 3 mei 2019, om 06uur30, spoot iemand : een portie
DIOXINE, m'n woning binnen -- en daar waren we beiden wel even
flink van geschrokken, bij ons thuis -((( nader bericht volgt spoedig ?
|
een van de sleutels in mijn herinnering, was het moment in 2007 toen
ik de functionaris van de Kroeze Danne betrapte op : de verkoop van
drugs aan jongeren, en ik evenzo mocht zien, dat de voorzitter van de
CWN aan de cocaine was -- want pas in 2012 kwam ik te weten over
het distributie`netwerk van het OM waar`binnen blijkbaar instellingen
zijn opgenomen, alwaar veel jongeren vertoeven -- immers : door het
geregistreerd, dus in beperkte mate uitgeven, van laag`geprijsde hard^
drugs, houdt men de handelaren, met hun dure rotzooi : op afstand !!
-- en, zouden de ketter`jagende`jonge`jezu'ieten, misschien in_natura
betaald worden voor hun *handling* ? -(( ik weet 't nu heel zeker ))-
dus in ruil voor drugs, hebben zij diverse aanslagen, op mij gepleegd
-- had ik dat maar eerder geweten !?... (( voortschrijdend inzicht ))
|
PS : verder geloof ik, dat de jezu'ieten, een AANSLAG zullen plegen
op hun eigen! paus, paus Franciscus, met als resultaat, dat deze paus
nog`wel in leven blijft, doch niet`langer in`staat zal zijn, om z'n ambt
uit te oefenen -- men kan dan nog`niet een andere paus kiezen, maar
wel een (tijdelijke)-*INTERIM* !? -- zo`iets, correspondeert evenzo
met de manier van werken, bij de jonge jezu'ieten, zoals ik deze zelf,
ook aan den lijve ondervonden had, tot op heden -- ja, #12 keer was
ik zogezegd de pineut, en het is een apostolisch wonder, dat ik 't kan
na`vertellen -- immers, terwijl hun oude garde daar zich behaaglijk in
*hun bubble* kruipt, willen die jonge jezu'ieten 'r juist : tegen`aan_!!
-- daarmee roepen z' echter d' kwade spoken uit hun historie op, vol
met politieke moorden & intriges -((( ja, DE_mens, leert 't nooit ...?
+
<><><> de Tempel te Jeruzalem !?
als 'r beslist een zaak is waar`over men graag iets roept, dan is dat wel
de herbouw van de Tempel [#3e], te Jeruzalem -- wel`aan daarom nu :
d' echte feiten hier maar 'ns, voor de lezer, simpel op 'n rijtje gezet >>
|
> [A] : de tabernakel [##], gemaakt door Mozes -- 'n soort van
tent, als mobiel onderkomen voor de ARK v\h verbond ...
[B] : de #eerste tempel [#1e], gebouwd door Salomo -- later,
verwoest + ONvindbaar gemaakt, door de babyloniers ...
[C] : de tempel`garage [#2a], in het verlaten koningspaleis, na
de babylonische ballingschap, onder Ezra & Nehemia ...
[D] : de tempel`upgrade [#2b], van koning Herodes -(( tempel
zoals Jezus die kende ))- verwoest door de romeinen ...
[E] : de tempel`reconstructie [#3e], tijdens Utopia -- zal gaan
verwoest worden, door de komende grote heerser ...
[F] : super`tempel [#4a], op berg Ebal-(Sion)-- zal verwoest
gaan worden, tijdens de Apokalyps, door Jezus ...
[G] : de hemelse tempel [#4b], alwaar sinds de verwoesting
van d' #1e tempel, de ARK zich veilig bevond ...
[H] : ja tenslotte [#5e], straks helemaal geen-! tempel meer ?
|
[A] : de tabernakel [##], gemaakt door Mozes -- was een soort van
tent, als mobiel onderkomen voor de ARK van het verbond -- kreeg
later 'n vaste plek in Silo, en nog later, op de hoogte van Gibeon ....
|
[B] : de eerste tempel [#1e], van Salomo, bevond zich #1000 (oude)-el
-(( zo'n #400 meter ))- buiten de stadsmuur, precies buiten de moestui^
nen der levieten -- 't bouwperceel, ooit aangekocht door koning David,
was eerst eigendom van de jebusiet Arauna -- pas, bij de bouw van de
tempel, besliste Salomo, de koninklijke EL (( dwz : 1000 EL = 500 meter )),
waardoor 't bouwperceel als`nog binnen het gebied van de moestuinen
der levieten kwam te liggen -- uitsluitend in deze! tempel, bevond zich
nog *de ARK van het verbond*, binnen`in het heiligdom -- veel later,
tijdens het koningschap van Joas, bleek de tempel in verval geraakt --
de priesters begaven zich toen met de ARK op de schouder, door het
gehele land -- onder Joas evenwel, werd de tempel weer hersteld ....
|
zie ook > http://www.angelfire.com/fl/BriansHouse/hiddencity1.html
|
tevens > http://www.angelfire.com/fl/BriansHouse/hinnomvalley.html
|
NB : in de tempels na! de ballingschap, kreeg de hogepriester, slechts
een visioen van de ARK te zien -- want, de ARK was er niet meer !?
|
[C] : de tempel`garage [#2a], was omdat men het gouden & zilveren
tempel`gerei, wat terug kwam uit de babylonische ballingschap, maar
op EEN plek veilig kon bewaren -- en dat was in de voormalige *stad
van David* -- een (om'muurde)-compound welk altijd had gediend als
koningspaleis, immers tot de moord op Gedalja, doch daarna dus niet
meer -- echter, zodra Ezra spreekt, over 't leggen van een_fundament
voor *het huis des heeren*, bedoelt hij niet de complete tempel, doch
slechts het *heiligdom*, daar binnen`in de tempel`garage -(( alwaar de
ARK zich had moeten bevinden, maar 'r zich helaas niet bevond, wat
het toch wel ONlogisch maakte ))- alsnog kreeg de hogepriester in dat
heiligdom, een *visioen van de ARK* te zien -- toch was 't juist deze
tempel, die zeer woelige tijden zou gaan beleven, met onder`meer, de
strijd van de maccabee'en tegen de grieken -- bijzonder is nu wel, dat
de tempel uit die tijd (min of meer) staat afgebeeld, op 't mozaiek van
Madaba, waarbij opvalt dat : slechts de citadel of bovenstad bestond,
maar d' benedenstad dus blijkbaar niet -- deze mozaiek, trof men aan
in de vloer van een kerk, ooit gebouwd als (voormalige)-synagoge >>
|

( wikimedia -- click to enlarge )
|
[!!!> het griekse schrift in deze mozaiek, bewijst dat het hier gaat, om
de situatie zoals deze bestond, na de verovering van 't midden oosten
door Alexander de Grote, want sindsdien, sprak men er grieks -- ook
laat het de citadel zien, van : nog`voor! de upgrade door Herodes ....
|
zie ook > http://www.angelfire.com/fl/BriansHouse/hiddencity1.html
|
tevens > http://www.angelfire.com/fl/BriansHouse/hinnomvalley.html
|
[D] : de tempel`upgrade [#2b], was 't levenswerk van koning Herodes
de Grote -- hij ontruimde de citadel, vergrootte deze met gigantische!
stenen, en bouwde aldaar 't romeinse fort Antonia -- tevens : maakte
hij van de tempel`garage een verhoogd platform, en bouwde daar`op
het nieuwe heiligdom ((zonder de ARK)), verfraaide alles indrukwek^
kend, tot DE tempel zoals men deze kende uit de tijd van Jezus -- 't
was hier, dat op 'n keer, de priester niet 't visioen van de ARK had,
maar : een engel, de geboorte aanzegde van Johannes de Doper ....
|
[ surf : AskElm >>>

CopyRight : AskElm.com
[] afbraak restanten, van
d' oude tempel`upgrade >
volledige vervulling, van de profetie door Jezus, dat de onderste steen
boven zou komen, wacht nog op d' totale afbraak der fundamenten --
de tempel was dus onderdeel van 'n complex, waarbij 't romeinse fort
Antonia : domineerde !! -- vreemd is 't daarom dat men tegenwoordig
het kazerneplein van fort Antonia, aankijkt voor DE plek waar israel's
tempel gestaan zou moeten hebben, plus waar straks weer een tempel
zou moeten verrijzen !? -- doch 'r bevindt zich een islam`heiligdom --
onder toezicht van de UN gaat men de gehele citadel afgraven, tot als
hoe 't was nog`voor koning Herodes de Grote -- pas daarna gaat men
ahv de uitkomsten der opgravingen, bezien welk heiligdom van welke
godsdienst daar rechten kan claimen -- doch het resultaat zal zijn, dat
men zowel de citadel-(bovenstad), als`ook de benedenstad, in antieke
& originele vorm gaat terugbrengen -((( nb : de oude profeten hebben
gezien, wat d'r straks in d' eindtijd gaat gebeuren -- kenwoorden als :
"zwaard, honger, & pest", vertellen ons over de politieke situatie van
straks, in die laatste jaren van het Utopia, vlak`voor DE_eindtijd >>
|
"... het zwaard buiten, de pest en de honger binnen !! -- wie, op het
veld is, zal door het zwaard sterven, en wie in de citadel zijn, zullen
door de honger en de pest vergaan ..." {Ezechiel} {>Jeremia 14:12}
|
NB : de oude (apokalyptische)-profeten, zij aanschouwden iets, wat
dus wel deed denken aan hun`eigen`tijd, doch wat hun eigen tijd dus
niet was !! -- vaak zagen zij ook iets wat er in hun tijd niet was -- ze
omschreven *het mysterie* dan, zo`objectief als het mogelijk is ....
|
[E] : de tempel`reconstructie [#3e], tijdens Utopia, moet vanwege het
gedwongen samengaan, door zowel : de anglicaanse, de protestanten,
de byzantijnse kerken, plus d' evangelicale kerken, met ook nog eens
de joodse synagoges daarbij -(( 'n ONmogelijke samenklontering, van
totaal verschillende geloofs`culturen ))- ja om d' wereld`godsdiensten
in_controle te houden, terwille van het wereld`bestuur -- men bouwt
dan weer op de plek waar zich ooit de tempel van Salomo bevond --
de fundamenten, van de (verwoeste) tempel van Salomo, waren vele
eeuwen lang, verborgen gebleven, maar de archaelogen weten exact!
alwaar zij binnenkort moeten gaan graven naar de fundamenten >>>
|
  //www.angelfire.com/fl/BriansHouse/northhinnomlookingwest.jpg
[]> in geval van 'n picture_reload_block, surf effe : /BriansHouse/hinnomvalley ...
|
men zal er gaan bouwen in tijdsnood, dus met zeer grote haast >>>
|
"... twee'enzestig weken zal het hersteld en herbouwd blijven, maar
met gracht en pallissade, vanwege de druk der tijden ..." {Daniel}
|
in deze nu`nog te bouwen tempel, zal de priester, NIET een visioen
van de ARK krijgen -- het is zelfs de tempel, waar`voor Jezus reeds
ooit vantevoren waarschuwde, dat aldaar een grote uitwas zou gaan
gebeuren, *de gruwel der verwoesting* -(( ook Ezechiel, zag 't >>
|
"... de ingang van de binnenste poort, die op het noorden uitziet,
waar 't afgodsbeeld zich bevond [...] ten noorden van de poort,
bij het altaar, stond aan de ingang dat afgodsbeeld ..." {Ezech}
|
nog diverse andere absurditeiten worden gezien voordat de heerser
besluit, om Jeruzalem zowel uit te moorden, als te bombarderen --
de stad blijft dan achter, als een complete ruine -((( voor altijd >>>
|
"... slaat neer, ontziet niet, hebt geen deernis : grijs^
aards, pubers, ook meisjes, kleine kinderen, en hun
moeders, moet gij doden & verdelgen !!..." {Ezech}
|
[F] : de super`tempel [#4a], op de berg Ebal