<><> de KALENDER van God ?
vroeger, klaagden slechts ouderen, als zou : de tijd steeds sneller gaan
-- nu echter, klagen ook jongeren hier`over -- welnu ?... ook de bijbel
zegt, dat de tijd ((als het ware)), steeds sneller zal gaan -(( voorbeeld :
|
"... #zeven koningen : #vijf ervan zijn gevallen, #een! is er nog, en de
andere, is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd
aanblijven [...], #tien koningen, die nog geen! koningschap ontvingen,
maar #een! uur, ontvangen zij macht, als koningen ..." {Apokalyps}
|
NB : dat ruikt naar haast door crisis, als`of men moet *strijden, tegen
de klok* !? -- in werkelijkheid bouwen deze "koningen", zeer! haastig
aan hun eigen ondergang, als`of ze 't moment niet willen missen ...?
|
"... en de overigen werden gedood met het zwaard ..." {Apokalyps}
|
reeds in de vorige eeuw, zocht ik naar het *mechanisme*, achter die
schijnbare versnelling -- in het boek Daniel, vond ik 't basis`gegeven,
alwaar ik toen, mijn *boeren wiskunde* op`los`liet -- 't resultaat was
iets, wat (ergens) begon in de toekomst, plus eindigde in het verleden
-- 't basis`gegeven luidt : "... 'n tijd, tijden, halve tijd ..." {Daniel 12}
-- de uitkomst, was een reeks van getallen, welke steeds kleiner wer^
den richting toekomst, of evenzo, steeds groter richting verleden -- 't
volgende was, om deze reeks als transparant over onze geschiedenis
heen te leggen, plus om te bezien of 'r in onze geschiedenis mogelijk
een *patroon van ankerpunten* aanwezig bleek te zijn, wat aansloot
met die reeks -- en 't bleek toen inderdaad zo te zijn -(( als volgt >>
|
De TABEL vlg Daniel 12, is naar de REEKS > 2 + 1 + 0,5 = 3,5
[]> de TABEL wijst NIET naar de WEDERKOMST van Christus, doch meer
naar de komst van de grote heerser, plus 't begin van de Groote Verdrukking !?
 't_Tijdperk :
 ( begint )  ( eindigt ) ( duur )
d' Pre^
Historie
d' Voortijd [[...]]
[[...]]
1656
Zondvloed [[...]]
-2570
(( 1 ))
De_IJStijd -2570
-1413
1157
't VOLK
ISRAEL
't_Verbond -1413
+187
1601
#1e christenen
+37
+187 
150
Middel-
Eeuwen
(( de Vroege )) +187
1043
855
((( de Laate ))) 1043
1500
457
Reformatietijd 1500
1744
244
Verlichtingstijd 1744
1875
131
Industrialisatie 1875
5 mei 1945
70
Modernisering 5 mei 1945
1982
37
Computerisatie 1982
2002
20
Trend_Breuk ? 2002
2013
11
De_Stagnatie ? 2013
2018
5,5
De_Dreiging ?
2018
2021
3,0
+
d`Catastrofe ?
2021
[[...]]
[...]
+
 de_UTOPIA ?
[[...]]
[[...]]
[...]
+
(( ONbekend ))
[[...]]
[[...]]
[...]
+
(( enzo`voort ))
[[...]]
[[...]]
[...]
|
NB : belangrijkste ankerpunten, waren het begin van de Reformatie, in
het jaar 1500 ... het einde van de 2e Wereld`oorlog, in het jaar 1945 --
evenzo *de VAL van (de Universiteit van)-Jericho*, in 1413 voor Christus
-(( doch uiteraard, blijft het een *verklarings model* ))- maar wat zeker
nu nog komt, dat is de climax van 'n reeds lang`slepende derde wereld^
oorlog, met d' herbouw van de Tempel te Jeruzalem, volks`opstanden,
plus een komend (& falend)-wereld`bestuur, nu op basis van religieuze
entiteiten -- religieuze entiteiten, welke zich zonder enige uitzondering,
zullen moeten schikken, binnen 't *systeem van de vier wezens*, wat
in Daniel_7:3-6, aangeduid als : "Leeuw", "Beer", "Panter", en "Draak" --
'n wereldbestuur, wat op DE mislukking afgaat -(( oorzaak, ligt bij >>
|
"... en Hij (God), heeft de woorden bevestigd, die Hij gesproken
had, over ons en over onze regeerders, die ons bestuurden, door
zulk 'n groot ONheil over ons te brengen, als 'r nergens geweest
is, onder de ganse hemel, behalve in Jeruzalem !!..." {Daniel}
|
[!!!]>> of wij, danwel hoe, hetzij wanneer, wij dat *eindpunt//nulpunt*
bereiken, is nog`niet duidelijk -- maar wel kan straks, de_tijd zich gaan
OMKEREN ? -- we gaan immers in stappen, *terug naar de oertijd* ?
-- dus, de tijd keert zich ahw om, want verschijnselen, gebeurtenissen,
en veranderingen, brengen ons dan terug naar 't leven van vroeger ....
|
"... mensen die de plagen overleefden, keerden zich niet af, van hun
zelf-gemaakte goden -- want zij bleven deze goden aanbidden, plus de
beelden van : goud, zilver, brons, steen, hout, welk niet kunnen horen
of zien, noch zich kunnen bewegen -- al evenmin, braken zij met hun
leven van : moord & toverij, ontucht & diefstal ..." {Apokalyps}
|
bij het reken`stelsel van de Inca\Maya kalender, stuitten onderzoekers
op het mysterieuze begrip van *de LAATSTE ZON* -- stellig hebben
de Inca\Maya geleerden ooit, voorzien dat er eens in de verre eindtijd,
zich een OMKERING van de TIJD zou gaan gebeuren !? -- want het
is niet`wetenschappelijk, om maar te roepen, dat zo`iets niet zou kun^
nen -- het zijn trouwens, #2 aparte mechanismes, welke samen #een!
systeem vormen -- het mechanisme van : het uur, dag, week, maand,
en jaartal, dat kennen wij goed, maar het andere, van de tijdsvakken,
is "nieuw", en nog amper bestudeerd -((( klusje voor de geleerden ...?
|
PS : of dan inderdaad, zo'n #2000 jaar na de kruisiging & opstanding
van Christus ((( 037 + 2000 = 2037 ? ))), de_TIJD zich OM_keert, is
reeds nu : een spannende gedachte -- wij zullen het straks weten ...?
|
! DE hypothese van (schijnbare)-tijds`versnelling luidt : in elk tijds`vak,
ongeacht de duur van dat tijds`vak, gebeuren evenveel veranderingen --
niet de tijd gaat sneller, doch de veranderingen komen & gaan sneller in
het kortere tijds`vak -( maar ons'gevoel ja zegt dat d' tijd sneller gaat !?
+